15 września 2023 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się pierwszy dzień współorganizowanej z firmą Firma RPASAR sp. z o.o., konferencji pod tytułem: “Nowoczesne ratownictwo - wyzwania i zagrożenia współczesnego świata. Zintegrowany system ratowniczy jako gwarancja profesjonalnych działań". Dokonująca się na naszych oczach rewolucja technologiczna i rozwój techniczny prócz oczywistych korzyści przynosi ze sobą szereg niedostrzeganych i nierozpoznanych do końca zagrożeń, z którymi coraz częściej mierzyć się muszą organizatorzy systemów ratowniczych. Tak jest między innymi z pożarami samochodów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, czy mających niespotykaną dotąd moc i częstotliwość niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

W kilku panelach zaprezentowane zostały treści dotyczące między innymi:

zagrożeń wynikających z wadliwego wykonywania instalacji tzw. paneli słonecznych i magazynów energii oraz zasad reagowania służb ratowniczych w obliczu pożaru lub ich uszkodzenia,

organizacji i prowadzenia działań ratowniczych po trzęsieniu ziemi przez ratowników ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej,

przyczyn, zasad i technicznych możliwości wsparcia poszukiwania osób zaginionych oraz sposobów skutecznego wsparcia psychicznego dzieci,

modelowania numerycznego w oparciu o przygotowanie prognoz pogody,

nowoczesnych systemach i możliwości prowadzenia łączności służb mundurowych i wykorzystania potencjału bezzałogowych statków powietrznych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele straży pożarnych, służb i podmiotów ratowniczych, świata nauki oraz firmy zaproszone przez współorganizatora, a całość odbyła się nie tylko w Auli, ale miała także wymiar praktyczny w postaci prezentacji prowadzonych przez wystawców na terenie szkolnych korytarzy i pokazów, które zwieńczyły tą część konferencji.

Wydarzenie ze strony Szkoły otworzył Zastępca Komendanta bryg. Marcin Szewerniak, a nad całością czuwali moderatorzy: mł.bryg. dr Artur Luzar oraz st.bryg. w st.spocz. dr inż. Robert Wolański.

Całe wydarzenie cieszyło się dużym uznaniem zarówno prelegentów i odbiorców, otrzymaliśmy sporo pozytywnych informacji zwrotnych, za co serdecznie dziękujemy, a co jest dla nas bodźcem do podejmowania kolejnych wyzwań o charakterze popularno-naukowym. Najbliższe już 27 września br., gdy przez dwa dni rozmawiać będziemy w gronie teoretyków i praktyków na temat bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk, Patrycja Michałkowska

 

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk