Na mocy podpisanej w 2016 roku umowy, studenci ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczą w organizowanych przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, kończących drugi rok nauki, obozach szkoleniowo-sprawnościowych. Jesteśmy zaszczyceni, że władze najstarszej i od wielu lat utrzymującej się na czele edukacyjnych rankingów uczelni, także i w tym roku na dwa tygodnie „oddały w nasze ręce” swoich podopiecznych.

Trwający od 4 do 15 września 2023 roku obóz był czasem intensywnych, i jak wynika z opinii uczestników, bardzo atrakcyjnych zajęć z obszaru szerokiego spektrum ratownictwa, jak i doskonalenia sprawności fizycznej. W czasie 100 godzin lekcyjnych przyszli ratownicy medyczni poznali zakres działań podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego niemalże w każdej z dziedzin ratownictwa. Teoretyczne i praktyczne zajęcia objęły bowiem takie obszary, jak: ratownictwo techniczne, chemiczne, wodne i wysokościowe, taktyka zwalczania pożarów i działań ratowniczych, organizacja i prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych i wsparcie psychicznego. Studenci mogli także doskonalić się w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych, w tym podczas zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Zajęcia przeprowadzono w salach lekcyjnych, na szkolnych poligonach: w Kościelcu i Nowym Sączu, a także z wykorzystaniem akwenu w miejscowości Brzegi.

Jesteśmy przekonani, że ogromne zaangażowanie i pozytywne nastawienie obu stron tej edukacyjnej relacji, przełoży się na podniesienie jakości współpracy i współdziałania podczas wspólnie prowadzonych działań ratowniczych, przyczyni się do integracji środowiska, zrozumienia wzajemnych potrzeb oraz odmiennych punktów widzenia.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum SA PSP oraz archiwum prywatne uczestników obozu