Od 10 do 14 września  2019 roku na terenie w Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami  specjalności terenowej oraz  gruzowiskowej klasy 0 i I.
Do egzaminów przystąpiło 77 zespołów.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla :
•    terenowej klasy 0 - 11 zespołów,
•    terenowej klasy I - 23 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 10 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy I - 2 zespoły.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych !
Kolejny egzamin odbędzie się w dniach 15-19 października br. w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit
Zdjęcia: Joanna Pulit

 

W dniach 16-20 września 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym "Przygotowanie do realizacji szkoleń za zakresu ewakuacji kolei linowych".
Warsztaty dedykowane były przedstawicielom wojewódzkich ośrodków szkolenia i szkół PSP.
Ich celem było przygotowanie kadry dydaktycznej do prowadzenia szkoleń we wspomnianym obszarze, zarówno na poziomie kierownika szkolenia, jak też instruktora zakresu podstawowego.
Podczas 5-dniowego szkolenia realizowano zajęcia teoretyczne (w tym metodykę prowadzenia zajęć), a także praktyczne.
Dzięki uprzejmości znajdujących się na terenie powiatu nowosądeckiego stacji narciarskich w Wierchomli ("Dwie Doliny"), Krynicy ("Jaworzyna Krynicka") oraz Tyliczu ("Tylicz-Ski"), uczestnicy mieli możliwość ćwiczeń na 4 różnych kolejach krzesełkowych, zdobywając, a następnie doskonaląc swoje umiejętności z zakresu ewakuacji kolei linowych zarówno technikami linowymi, jak i z wykorzystaniem drabin pożarniczych.
Mimo nieco kapryśnej aury pogoda dopisała, zaś 23 uczestników szkolenia z jednostek PSP z terenu całego kraju, nabyło nowe umiejętności oraz kwalifikacje w zakresie prowadzenia szkoleń w tej wymagającej i specyficznej dziedzinie ratownictwa wysokościowego.

 

 

Tekst: bryg. T. Traciłowski
Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski, mł. asp. M. Konarski

 

 

 

W piątek 20 września 2019 roku odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę pracownika Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Pan Janusz Strychalski, bo o nim mowa, pracował w Szkole od 2008 roku w Wydziale Techniczno-Poligonowym. Do głównych jego obowiązków należało utrzymywanie w pełnej sprawności sprzętu ratowniczo-gaśniczego i technicznego, a także nadzór nad zapewnieniem właściwego stanu technicznego sprzętu, a obowiązki te realizował fachowo i niezawodnie. Wieloletnia współpraca z OSP w Niepołomicach zaowocowała przyznaniem Panu Januszowi Strychalskiemu Brązowego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa. Zdyscyplinowany, uczynny, o wysokiej kulturze osobistej, dobry kolega – tak zapamiętamy Pana Janusza i życzymy wszystkiego co najlepsze na zasłużonej emeryturze.

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk


W dniach od 2 do 8 września 2019 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził kolejny cykl, następujących po sobie szkoleń: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.
Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.
Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania oraz lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.
Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.
W pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16 ratowników z: KM PSP Toruń, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Warszawa, KP PSP Lubin oraz KP PSP Krosno Odrzańskie. Natomiast uczestnikami drugiego szkolenia było 18 ratowników z KM PSP Toruń, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Warszawa, KM PSP Wałbrzych, KM Łódź oraz KP PSP Lubin.

 


Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk
Zdjęcia: st. bryg. R. Kłębczyk, kpt. A. Piętka

 

 

W dniach 2 - 6 września 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu została przeprowadzona trzecia edycja Szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.Celem szkolenia jest przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych.

Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących z niszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Gdańsk, KM PSP Warszawa, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych.

Na szkoleniu wsparcie instruktorskie realizowane było przez specjalistów z Grup Poszukiwawczo Ratowniczych z Warszawy – ogn. Piotra Maliszewskiego, oraz Nowego Sącza – kpt. Wojciecha Brodę, mł. kpt. Jakuba Liszkę.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta
Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

 

W ostatnich tygodniach wśród licznych pomocy dydaktycznych służących realizacji zadań Szkoły pojawił się symulator dachowania pojazdu osobowego. Jego wykorzystanie w procesie kształcenia kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów tworzących i współpracujących z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym pozwoli zarówno na odtworzenie w kontrolowanych warunkach sił i mechanizmów urazów mogących doprowadzać do powstania licznych obrażeń ciała u ofiar wypadków komunikacyjnych, jak i urzeczywistnić działania z zakresu taktyki działań ratowniczych i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy prowadzonych z wykorzystaniem symulatora zajęć praktycznych będą mieli także okazję przekonać się, jak ważne jest dbanie o własne bezpieczeństwo w trakcie korzystania z pojazdów mechanicznych, jak istotnym jest właściwe dopasowanie i zapięcie pasów bezpieczeństwa, wyregulowanie zagłówka, ułożenie ciała w pojeździe oraz ograniczenie transportu wewnątrz przedziału pasażerskiego niezabezpieczonych przedmiotów, które w warunkach wypadku komunikacyjnego z ogromną energią i w całkowicie niekontrolowany sposób przemieszczać się mogą w różnych kierunkach i doprowadzić do powstania zagrożenia, także zdrowotnego.

Symulator dachowania oparty o nadwozie samochodu osobowego typu kombi, dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym pozwala na obracanie go względem jego wzdłużnej osi. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz w celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko, sprawny do niedawna pojazd pozbawiony został układu napędowego, hamulcowego oraz elektrycznego, a co za tym idzie wszelkiego rodzaju płynów eksploatacyjnych. Elektryczny napęd silnika i elementów obsługi pozwala na bezpieczne użytkownie symulatora w zakresie temperatur od -5 do 40 °C. Jednoczasowo korzystać może z niego 5 osób, które zajmują przeznaczone dla kierowcy i pasażerów miejsca. Prowadzący zajęcia ma możliwość skorzystania z automatycznego lub ręcznego trybu sterowania symulatorem, w tym generowania trzech różnych prędkości (od 1,6 do 7,7 obrotów na min.), zmiany kierunku rotacji oraz zatrzymania pojazdu w każdym położeniu.

W związku z tym, że pozwalająca wykorzystać wszystkie walory i zapewniająca bezpieczeństwo użytkowników obsługa symulatora wiąże się z koniecznością poznania podstawowych elementów jego budowy oraz zasad działania, w dniu 12 września 2019 roku na Poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostało specjalne szkolenie. W zorganizowanym przez przedstawiciela producenta spotkaniu udział wzięli pracownicy Wydziału Techniczno-Poligonowego oraz Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Jesteśmy przekonani, że wysokiej wierności symulacja w procesie kształcenia strażaków jest niezbędnym elementem zdobywania ratowniczych umiejętności i właściwym kierunkiem rozbudowy bazy poligonowej. Mamy nadzieję, że nowy zakup spełni pokładane w nim, zarówno przez kadrę dydaktyczną, jak i słuchaczy, oczekiwania.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

O godnej naśladowania postawie i zachowaniu mieszkańca Nowej Huty, 12 – letniego Wiktora Pachonia, informowaliśmy już przy okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019, gdy z inicjatywy Dowódcy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Andrzej Kufty, został on symbolicznie nagrodzony przez kierownictwo Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (więcej tutaj).

Na wniosek Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały, także Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, za bohaterską postawę i działanie, które przyczyniło się do uratowania życia ludzkiego, postanowił wyróżnić Wiktora przyznając mu Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wręczenie dyplomu, w obecności wychowawcy, koleżanek i kolegów z klasy Wiktora, nastąpiło 13 września 2019 roku. W imieniu gen. brygadiera Leszka Suskiego, na ręce nad wyraz skromnego młodego bohatera, warz z torbą pełną upominków, przekazał go odpowiedzialny za działalność operacyjną i edukacyjną naszej Szkoły Zastępca Komendanta mł.bryg. Marcin Szewerniak.

Jeszcze raz dziękujemy Wiktorowi za jego postawę, a korzystając z okazji życzymy mu wszelkiej pomyślności i satysfakcji z osiąganych wyników w nowym roku szkolnym.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Wywoływane różnymi czynnikami, w tym antropogenicznymi, pożary lasów są zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym i groźnym zarówno dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, ale także funkcjonowania ogółu środowiska i biosystemu. Chociaż ostatnie tygodnie obfitowały w szereg medialnych doniesień dotyczących pożarów lasów w Amazonii, między innymi w kontekście powstawania toksycznych produktów spalania, to nie oznacza, że nie mamy do czynienia z tego typu zdarzeniami także na terenie naszego kraju. Jak wynika z danych statystycznych publikowanych przez Komendę Główną PSP w ubiegłym roku podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zadysponowane zostały do 8 079 pożarów obszarów leśnych.


Świadomość konieczności przygotowywania przyszłych kadr dowódczych i pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej do zmagania się z tego typu zagrożeniami przekłada się na podejmowanie tematyki związanej z pożarami lasów zarówno w ramach efektów kształcenia związanych z taktyką działań gaśniczych, wyposażenia technicznego, jak i działań wyprzedzających. To właśnie w czasie zajęć praktycznych z przedmiotu profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej, w dniach 10-11 września 2019 roku, słuchacze XXVIII turnusu kształcenia dziennego uczestniczyli w ćwiczeniach związanych z przygotowaniem podmiotów zarządzających obszarami leśnymi do walki z żywiołem. Korzystając z przychylności kierownictwa i pracowników zlokalizowanej na obszarze Lotniska Rybnik – Gotartowice Leśnej Bazy Lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, kadeci II kompanii mieli okazję zapoznania się między innymi z zasadami dysponowania i możliwościami wykorzystania, umożliwiających podawanie z powietrza dużych ilości wody, samolotów PZL M18 Dromader.  Najbardziej znane masowe użycie tego typu statków powietrznych miało miejsce w sierpniu 1992 roku podczas gaszenia pożaru lasu koło Kuźni Raciborskiej.

 

 

 


Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, Dostęp z dnia 11.09.2019]

Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat samolotu PZL M18 Dromader zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym przygotowanym przez pasjonata lotnictwa, od wielu lat współpracującego ze Szkołą – twórcy kanału Zabytki Nieba - Pana Marka Siuty.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia i materiały video: mł.bryg. Wojciech Dela

 


Po 210 dniach nauki w: pracowniach dydaktycznych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie, zajęć praktycznych organizowanych w warunkach poligonowych i z wykorzystaniem obiektów użyteczności publicznej (m.in. Hali Lodowej Miejskiego Klubu Sportowego „CRACOVIA”), 90 dniach praktyki zawodowej, ukończeniu szkoleń: dla abonentów sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej; w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskaniu pozytywnych ocen i niezbędnych zaliczeń - 06 września 2019 roku 25 słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak nr 1/2019 odebrało świadectwo ukończenia kształcenia w zawodzie strażak.

W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak, Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja, oficer wyznaczony do organizacji i nadzoru nad prawidłową realizacją szkolenia mł.bryg. Mariusz Grzesik oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie p.o. Naczelnik
Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia kpt. Bogusław Szydło oraz kpt. Piotr Cepuch.

Wszystkim absolwentom gratulujemy osiągniętych wyników i zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu strażak. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnych etapach pożarniczej edukacji realizowanych w murach naszej Szkoły.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Punktualnie o godz. 8:00 w poniedziałkowy poranek 2 września 2019 roku, swoją obecnością na placu wewnętrznym Szkoły, gotowość do rozpoczęcia służby kandydackiej potwierdziło 85 mężczyzn. Wybrani w drodze wieloetapowego procesu rekrutacji słuchacze przygodę z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęli od pobrania sortów mundurowych, stanowiskowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz dopełnienia niezbędnych formalności.

Okazją do pierwszego oficjalnego spotkania z kierownictwem i kadrą Szkoły była uroczysta zbiórka zorganizowana z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Swoją obecnością rangę wydarzenia podnieśli reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika goście: Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Szymon Strzelichowski oraz Dyrektor Biura Wojewody Pani Monika Kolasa.

W szkolnej auli zebrali się nie tylko przedstawiciele kadry i nasi nowi uczniowie, ale także kadeci II kompanii, którzy po zakończeniu praktyk zawodowych w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, rozpoczęli naukę na III semestrze kształcenia dziennego. Rozkazem personalnym nr 7/2019, w drodze wyróżnienia za osiągnięcie dobrych i bardzo dobrych wyników w dotychczasowej nauce i służbie, część z nich wyróżniona została awansem na wyższy stopień służbowy. Z rąk Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały stosowne decyzje odebrało łącznie 47 osób. Sześć z nich awansowało na stopień starszego sekcyjnego, osiemnaście na stopień sekcyjnego, a 23 na stopień starszego strażaka. Dodatkowo 25 kadetom XXVIII Turnusu kształcenia dziennego wręczona została decyzja o przyznaniu odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” – trzem – złotej, a dwudziestu dwu – srebrnej.

Szczególnie miłym i podniosłym elementem uroczystej zbiórki było awansowanie z dniem 1 września 2019 roku na stopnień starszego sekcyjnego sekc. kdt Aleksandry Pelcel, która w ten sposób wyróżniona została za nienaganną postawą w służbie oraz poza służbą, w głównej mierze związaną z poświęceniem, determinacją i pełnym profesjonalizmem podczas udzielania pomocy poszkodowanym w czasie tragicznej burzy w Tatrach, która miała miejsce 22 sierpnia br.

W wyjątkowy sposób, Dyplomem Komendanta Głównego PSP, za zaangażowanie, profesjonalizm oraz godną naśladowania nacechowaną empatią i altruizmem postawę podczas pozasłużbowej interwencji związanej z udzieleniem pomocy choremu dziecku, wyróżniony został kdt Patryk Wyrwich.

W czasie krótkiego wystąpienia Komendant Szkoły podziękował kadrze Wydziału Kształcenia Zawodowego oraz innych wydziałów zaangażowanych w działalność dydaktyczną i wspomagających realizację zajęć programowych zarówno w obszarze kształcenia dziennego, doskonalenia zawodowego, jak i innych pozaszkolnych form uzyskiwania i uzupełniania: wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, za dotychczasową pracę. Zwrócił uwagę, że prócz pozytywnych opinii, jakie można usłyszeć na temat funkcjonowania naszej Szkoły, wymiernym odzwierciedleniem i oceną pracy są między innymi doskonałe wyniki, jakie osiągnęli kadeci naszej Szkoły w czasie ostatnich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. W ramach kwalifikacji MS.20 – to jest – wykonywanie działań ratowniczych – pozytywny wynik uzyskało 91 osób, czyli wszyscy, którzy do egzaminu przystąpili, a w kalifikacji MS.21 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – tylko jedna z 91 osób nie uzyskała wymaganego minimum punktowego.

St.kpt. Marek Chwała w ciepły i serdeczny sposób powitał w naszym gronie słuchaczy XXIX Turnusu kształcenia dziennego. Zwracając się do nich podziękował za wybranie „krakowskiej aspirantki”, mówił o dążeniach do celu, spełnianiu marzeń, a także odpowiedzialności, jaka wiąże się z wyborem strażackiego munduru. Zadeklarował gotowość Szkoły do organizacji kształcenia na najwyższym z możliwych poziomów i zachęcał do skorzystania z tej wyjątkowej szansy. Motywował do angażowania się w naukę i aktywności niezwiązane bezpośrednio z edukacją.

Na koniec życzył wszystkim, by szkolna rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń, a osiągnięte wyniki, chociaż to nie one ratują ludzkie życie, były satysfakcjonujące.

Dowódcą uroczystości był mł.bryg. Tomasz Mucha, a rozkazy personale i decyzje o wyróżnieniach odczytał kpt. Michał Kuczera.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

    W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie.
    Porozumienie podpisali: st. bryg. Marek Bębenek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz st. kpt. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów PSP
w Krakowie.
    Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego. Dotyczy ono m. in. wymiany kadry instruktorskiej oraz wykładowców do prowadzenia zajęć na różnych etapach kształcenia pożarniczego, a także w ramach szkoleń specjalistycznych, kursów i doskonalenia zawodowego.
    Dzięki jego zapisom możliwe jest również wzajemne użyczanie sprzętu i stanowisk ćwiczebnych będących w dyspozycji obu stron porozumienia, a w przypadku Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie dotyczy pośrednio również wszystkich Komend Miejskich/Powiatowych PSP z terenu woj. małopolskiego.
    Zapisy porozumienia umożliwiają również udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu, a także realizację zadań służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komend Państwowej Straży Pożarnej różnego szczebla. Kadeci Szkoły Aspirantów PSP będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem m. in. Stanowisk Kierowania poszczególnych Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. małopolskiego, poznać pracę Oficera Operacyjnego SKKM PSP w Krakowie poprzez udział w inspekcjach gotowości operacyjnej czy też zgłębić tajniki dowodzenia na szczeblu taktycznym w przypadku udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
    Nie mniej ważnym aspektem porozumienia jest również umożliwienie pełnienia służb kadetom Szkoły jako obsada zmian służbowych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych na terenie województwa małopolskiego co pozwoli na poszerzenie przyszłym absolwentom szkoły wiedzy na temat służby w podziale bojowym w warunkach rzeczywistych, podobnie jak w przypadku podejmowania interwencji przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Nowak – SA PSP w Krakowie, kpt. Bogusław Szydło – KW PSP w Krakowie
Zdjęcia: kpt. Bogusław Szydło – KW PSP w Krakowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 27 sierpnia 2019 roku przeżywszy 72 lata zmarł były pracownik naszej Szkoły mł.bryg. w st.spocz. Bogdan Śmiełowski.

Śp. mł.bryg. w st.spocz. Bogdan Śmiełowski pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1972 – 1999. Przez pracowników i wielu naszych absolwentów zapamiętany zostanie jako charyzmatyczny wykładowca przedmiotów związanych ze sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych: obsługa i eksploatacja sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie techniczne.

Pogrzeb odbędzie się w Krakowie dniu 03 września br. (wtorek) o godz. 13:40 w Sali Pożegnań na Cmentarzu Grębałowie.

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2019/2020.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 2 września 2019 r. do godz. 8:00. Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą tylko:

· dowód osobisty,

· oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,

· książeczkę wojskową,

· odzież sportową:

- koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze granatowym - minimum 2 szt.,

- spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2szt.,

· spodenki kąpielowe – 1 szt.,

· czepek kąpielowy – 1 szt.,

· klapki pod prysznic – 1 kpl.,

· obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,

· przybory toaletowe – bez ręczników,

· przybory do pisania,

· zeszyty – 8 szt.,

· bieliznę osobistą,

· czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,

· torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym,

· numer konta bankowego

· uwaga:

- osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszę o zabranie wyników tych badań do Szkoły

- sugeruje się zabranie latarki czołowej,

- proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.

- przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy około 5mm

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (12) 6819883, (12) 6819881.

Komenda Główna PSP zaprasza do udziału w wyścigu kolarskim 76. Tour de Pologne UCI World Tour, zaproszenie do udziału w komitecie honorowym przyjął Komendant Główny PSP. W regulaminie Tour De Pologne Amatorów 2019 znalazły się zapisy dotyczące klasyfikacji pn. Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej, zaś Komendant Główny PSP podjął decyzję o ufundowaniu pucharu dla zwycięskiego zawodnika.

 

szczegóły wyścigu:

http://www.tourdepologneamatorow.pl/

regulamin na stronie: 

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Tour-de-Pologne-amatorow-9.08.2019/idn:37119

 AFISZ TDP AMATORW

24  lipca 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Szkolenie trwało od  10 grudnia 2018 i uczestniczyło w nim 24 strażaków z terenu całego kraju, tj. województw lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z przedmiotów objętych programem nauczania, uzyskaniu zaliczenia bloku podstawowego oraz zdaniu egzaminów końcowych z części teoretycznej i praktycznej bloku zasadniczego, a także odbyciu 90 dniowej praktyki w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 24 słuchaczy odebrało stosowne świadectwa i zaświadczenia.

W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wzięli Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego SA PSP w Krakowie mł. bryg. Rafał Czaja, Naczelnik Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych st. bryg. Robert Kłębczyk oraz kadra dydaktyczna wydziału.

Komendant Szkoły listami gratulacyjnymi wyróżnił następujących strażaków

 

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce:

1. str. Piotrowski Dawid KM PSP Płock

2. str. Zubel Piotr KM PSP Kraków

 

Za szczególne zaangażowanie  i wzorowe zachowanie podczas szkolenia:

1. str. Zaporowski Łukasz KM PSP Gorzów wielkopolski - szef kursu  

2. str. Bała Jakub KM PSP Tarnów

3. str. Dera Patryk KM Gorzów Wielkopolski

4. str. Mazgaj Błażej KM PSP Kraków 

Gratulujemy uzyskania  kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu strażaka oraz  życzymy powodzenia w dalszej służbie oraz kolejnych awansów.

 

Opracował

St. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia – archiwum WSSGR Nowy Sącz (uczestnicy szkolenia)