Od wielu lat maj, miesiąc w którym w szczególny sposób wspomina się postać św. Floriana, obfituje w różnego rodzaju wydarzenia nawiązujące do funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Niezwiązanych z działalnością ratowniczą dziwić może liczba i skala organizowanych w tym czasie przez strażaków uroczystości. Rozłożenie obchodów przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka nie jest jednak zabiegiem przypadkowym, a wynika bezpośrednio z chęci, by nie rzec konieczności, spotykania się ze sobą członków “strażackiej rodziny”, budowania niezbędnych do skutecznego działania i wzajemnego zaufania braterskich więzi. Tego rodzaju inicjatywy są także doskonałą sposobnością do wręczenia awansów, odznaczeń, wyróżnień, złożenia życzeń oraz podziękowań za trud służby i pracy na rzecz społeczeństwa.

17 maja 2019 roku na Placu Jana Pawła II w Wadowicach zorganizowane zostały, przy współudziale naszej Szkoły, Wojewódzkie Obchody „Dnia Strażaka 2019”.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Ofiarowania NMP od odprawionej w intencji strażaków Mszy Świętej. Po niej nastąpiła właściwa część wydarzenia, na którą zgodnie z pożarniczym ceremoniałem złożyły się: przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej, przywitanie wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych gości oraz okolicznościowe przemówienia. Oficjalne obchody naszego święta rozpoczęły się od złożenia wieńca i wiązanek pod pomnikiem Jana Pawła II oraz odczytania skierowanego do wszystkich strażaków przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę listu i okolicznościowego adresu Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego.

Po wręczeniu wyróżniającym się w służbie strażakom awansów na wyższe stopnie służbowe, państwowych i resortowych nagród, medali, odznaczeń i dyplomów głos zabrali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Wiceprezes Rady Ministrów, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński oraz reprezentujący Państwową Straż Pożarną Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński oraz w imieniu gospodarzy i współorganizatorów - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek.

Całość zwieńczyła defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych, której blask przyćmiły nieco strugi padającego deszczu.

W gronie wyróżnionych w czasie obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka 2019 awansami, medalami i odznaczeniami znaleźli się także funkcjonariusze i pracownicy naszej Szkoły. Awansowani na wyższy stopień służbowy zostali: brygadiera – mł.bryg. Maciej Słodowski i mł.bryg. Jacek Smyczyński, aspiranta – mł.asp. Tomasz Pytel oraz mł.asp. Tomasz Jakubowski. Medalami i odznaczeniami uhonorowani zostali: mł.bryg. Marcin Szewerniak (dwukrotnie), mł.bryg. Krzysztof Chorobik, mł.bryg. Tadeusz Ubik, oraz Pan Zbigniew Skrzypek.

Wszystkim awansowanym, odznaczonym, nagrodzonym i w inny sposób wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Prócz wyróżnionych w uroczystościach uczestniczyła także kadra Szkoły na czele z p.o. Komendantem SA PSP w Krakowie st.kpt. Markiem Chwałą i jego zastępcą mł.bryg. Marcinem Szewerniakiem, naczelnikami i kierownikami komórek organizacyjnych, a także dowodzona przez kpt. Michała Kuczerę składająca się z kadry i kadetów kompania honorowa.

Warto pamiętać, że historia dzisiejszej Małopolski wywarła ogromny wpływ na kształt całej obecnej ochrony przeciwpożarowej. Stało się tak między innymi na skutek 13 wielkich pożarów, które miały miejsce w Krakowie między 1125 a 1587 rokiem. Ich rozmiar, społeczny i materialny koszt przerodził się w utworzenie i wdrażanie „porządków ogniowych”. To tu formułowane były pierwsze zalecenia budowlane i dotyczące konieczności wyposażenia domostw i zakładów w niezbędny do zapobiegania i gaszenia pożarów sprzęt. To w Małopolsce rodziła się świadomość potrzeby działań profilaktycznych i interwencyjnych, która przerodziła się w podejmowanie decyzji o przenoszeniu niektórych zakładów rzemieślniczych poza obszary miast oraz formowaniu pierwszych straży ogniowych.

 

Poniżej zamieszczamy także List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach

 

 

List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach cz

List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach cz. II

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie o tym, że w dniu 13 maja 2019 r. po ciężkiej chorobie zmarł pełniący w niej służbę funkcjonariusz - asp. Rafał Bal.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. o godz. 15:00 w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) w Kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sobota 11 maja 2019 roku była w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie „dniem otwartym”. Z możliwości zapoznania się z warunkami prowadzenia kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa skorzystało ponad 200 osób, a 50 z nich złożyło podania o przyjęcie do służby kandydackiej.

Największym zainteresowaniem wśród uczestników dzisiejszego przedsięwzięcia cieszyła się sposobność sprawdzenia stanu swojego przygotowania do prób wchodzących w skład testu sprawności fizycznej, tj.: biegu po kopercie, podciągania na drążku oraz próby wydolnościowej przeprowadzanej od dwóch lat w formie beep-testu.

Z mundurowym charakterem kształcenia i przebiegiem pożarniczej edukacji w czasie krótkiej prelekcji przeprowadzonej w naszej Auli, zgromadzonych i ich bliskich zapoznał, pełniący przez wiele lat funkcję dowódcy kompanii, a obecnie wykładowca zespołu taktyki zwalczania pożarów, st.kpt. Paweł Serwatka.

Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że niestety nie wszystkie marzące o rozpoczęciu nauki w „aspirantce” osoby, nawet te, które stawiają się w Szkole w okolicach 1 września, świadome są przebiegu i sposobu prowadzenia kształcenia w dwuletnim, a do tego skoszarowanym i mundurowym systemie zdobywania pożarniczego wykształcenia. To dlatego tak ważną była możliwość spotkania się z kadrą dydaktyczną, zwiedzenia obiektów Szkoły, a także uzyskania bezpośrednich informacji od kadetów. Dzień otwarty był doskonałą sposobnością do rozwiania ewentualnych wątpliwości lub utwierdzenia się w decyzji dotyczącej zawodowej przyszłości.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się także przeprowadzony przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą pokaz działań ratowniczych polegający na symulowanych działaniach podjętych po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze mieszkania.

Wszystkim naszym dzisiejszym Gościom dziękujemy za odwiedziny i spędzony w naszych murach czas. Mamy nadzieję, że udało się Państwu znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jesteśmy zaszczyceni, że krakowska szkoła pożarnicza nieustannie cieszy się estymą i zainteresowaniem ludzi, którzy marzą o wykonywaniu zawodu strażaka, uzyskania tytułu technika pożarnictwa i stopnia służbowego: młodszy aspirant.

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się z Państwem spotkać nie tylko w czasie egzaminów wstępnych, ale także zgrupowania unitarnego, które rozpocznie się już 2 września. Osoby, które stosowną decyzją Komendanta zostaną wpisane na listę słuchaczy będą miały niebywałą okazję pełnić służbę w okresie, gdy będziemy świętowali 60 lecie naszej Szkoły.

Wszystkim, którym nie udało się do nas dzisiaj dotrzeć przypominamy, że ostateczny termin składania podań upływa 15 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące stawianych kandydatom wymagań, terminów oraz kryteriów oceniania uzyskanych wyników znaleźć można w zakładce „REKRUTACJA”.

Informujemy, że dzisiejsza organizacja (wygląd, przebieg, obsługa) prób sprawnościowych miała charakter poglądowy. W czasie przeprowadzanego testu sprawności fizycznej wchodzącego w proces naboru: wygląd, umiejscowienie, wyposażenie, kolejność poszczególnych prób i inne elementy z nimi związane mogą wyglądać inaczej. Niezmienne pozostanie sposób ich przeprowadzenia i oceny.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Właściwie to nikogo nie powinno dziwić, że pierwsze miejsce na czołówkach gazet z 7 maja 2019 roku i stron internetowych portali informacyjnych zajęły informacje dotyczące tegorocznej matury i około 300 tysięcy abiturientów zmagających się z uchodzącą za „królową nauk” matematyką, to warto jest odnotować także fakt, iż zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wtorek był także pierwszym dniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla osób ubiegających się o uzyskanie tytułu: technik pożarnictwa. Zarówno dzisiejsza część pisemna, jak i trwająca od 8 do 25 maja br. część praktyczna egzaminu w kwalifikacji MS.20 (wykonywanie działań ratowniczych) są elementem organizowanej wyłącznie dla strażaków wiosennej sesji egzaminacyjnej.

W przygotowanych na sali gimnastycznej Szkoły 250 stanowiskach egzaminacyjnych zasiedli obok siebie słuchacze XXXVI Turnusu Kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kadeci XXVIII Turnusu Kształcenia dziennego. Wszyscy w czasie 60 minut musieli uporać się ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi na 40 testowych pytań, a od jutra, z wykorzystaniem stanowisk poligonowych, będą zmagali się z zadaniami praktycznymi.

Przewodniczącym zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu był p.o. Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja, a nad prawidłowym jego przebiegiem pomagali mu czuwać członkowie zespołu nadzorującego, którymi, zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie, było 12 nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół.

Wszystkim uczestnikom obu części egzaminu życzymy powodzenia i uzyskania satysfakcjonujących wyników, które ogłoszone zostaną 21 czerwca 2019 roku.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W dniu 28 kwietnia 2019 roku w Krakowie odbył się 18 PZU Cracovia Maraton. Zgromadził on na starcie rekordową liczbę 6364 uczestników. Rekord padł jednak nie tylko w liczbie zgłoszonych osób ale również w wynikach. Po raz pierwszy złamana została granica 2 godzin i 10 min. Zrobił to Kenijczyk Cyprian Kotut uzyskując czas 2:09:18.

Impreza ta jednak nie mogłaby odbyć się gdyby nie sztab ludzi pracujący nad tym przedsięwzięciem oraz służby mundurowe. Kolejny już raz czynny udział w organizacji i zabezpieczeniu jego trasy brała nasza Szkoła. W skład Komitetu Organizacyjnego 18 PZU Cracovia Maraton wchodził m.in. Pracownik naszej szkoły kpt. Michał Kuczera. On też wraz z 50 kadetami Kompanii I i słuchaczami Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak czuwał nad bezpieczeństwem zawodników na trasie biegu.

Jak co roku krakowskiemu maratonowi towarzyszyło szereg imprez biegowych. Największa z nich to Krakowski Bieg Nocny na dystansie 10km, który odbył się w dniu 27 kwietnia br. Tu również bezcenna okazała się pomoc SA PSP. Trasę biegu, która start i metę miała na krakowskim Rynku zabezpieczało 30 wolontariuszy z naszej Szkoły (kadeci Kompanii I i słuchacze Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak). Trzeba tu wspomnieć, że na trasie pojawił się też jeden nasz reprezentant, a był nim Kadet Kompanii II Jakub Pikuła.

 

 

Opracowanie: kpt. Michał Kuczera

Zdjęcia: kpt. Michał Kuczera

Na wstępie chcemy bardzo serdecznie podziękować za wszystkie otrzymane z okazji Dnia Strażaka życzenia oraz wyrazy pamięci, sympatii i uznania dla naszej codziennej służby i pracy. Pomimo tego, że właściwie każdego dnia spotykamy się z pozytywną oceną oraz oznakami społecznego zaufania, jest nam niezwykle miło, że dzień, którego patronem jest św. Florian, był kolejną okazją spotkania się z mieszkańcami Krakowa oraz szerokim gronem osób noszących mundur z całej Małopolski.

Obchody święta 4 maja 2019 roku z naszym udziałem rozpoczęły się od odprawionej w krakowskiej bazylice św. Floriana pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego uroczystej sumy odpustowej w intencji wszystkich strażaków. Szkołę reprezentował p.o. Zastępca Komendanta mł.bryg. Marcin Szewerniak, a kadeci pełnili służbę przy ołtarzu i aktywnie uczestniczyli w odpustowej procesji.

Byliśmy obecni także w zabezpieczeniu 15. Pielgrzymki Słowaków, w tym tamtejszych strażaków, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Jednak głównym wydarzeniem tego dnia było uczestniczenie p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały i kompanii honorowej SA PSP w Krakowie w centralnych obchodach Dnia Strażaka, których kulminacyjna część miała miejsce na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To tam, z ust między innymi przedstawicieli najwyższych władz państwowych i resortowych, w tym: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Kancelarii Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego i Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, strażacy usłyszeli wiele ważnych, budujących słów.

Dzień naszego święta w szczególny sposób zapadnie zapewne w pamięci awansowanym na pierwszy stopnień oficerski funkcjonariuszom: mł.kpt. Łukasza Pietrzyka, mł.kpt. Piotra Kruczka oraz mł.kpt. Karola Góry, którym serdecznie gratulujemy!

Okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe pozostałym funkcjonariuszom będzie uroczysta zbiórka zorganizowana w szkolnej Auli.

 

 

Mutimedia do zobaczenia także na stronie Bazyliki (link)

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: str. kdt Maksymilian Kaszyca

Zdjęcie z Centralnych Obchodów Dnia Strażaka - Warszawa 2019 - prywatne archiwum kpt. M. Kuczery

Dzień Konstytucji 3 Maja 2019

 

W dniu 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja p.o. Komendant SA PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała oraz dowodzona przez kpt. Michała Kuczerę kompania honorowa naszej Szkoły, wzięli udział w organizowanym corocznie pochodzie patriotycznym prowadzącym z Wawelu na pl. Matejki. Idący głównymi ulicami zabytkowej części miasta strażacy, przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej, a także pododdziały reprezentujące inne służby i formacje umundurowane, zatrzymali się w celu złożenia wiązanek się na placu im. o. Adama Studzińskiego przy Krzyżu Katyńskim, a po dotarciu do celu - Grobu Nieznanego Żołnierza - uczestniczyli w złożeniu okolicznościowego wieńca oraz widowiskowej defiladzie pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Michał Otręba

Pomimo tego, że barwy i symbole państwowe od dawna mają szczególne znaczenie dla mieszkańców Polski, a szczególną estymą darzą je przedstawiciele formacji umundurowanych, to dopiero od 15 lat obchodzony jest w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo tego, że od dłuższego czasu, biało-czerwona flaga powiewa każdego dnia na zlokalizowanym przed budynkiem Szkoły maszcie, to o poranku 2 maja 2019 roku, zgodnie z przyjętym zwyczajem i ceremoniałem, dokonano uroczystego jej podniesienia.

 

 

Potrzeba krzewienia oraz wzmacniania szacunku i przywiązania do jednoczących naród symboli, a także nieustanne starania o propagowanie wartości patriotycznych i budowanie pozytywnego wizerunku naszej służby, przyczyniły się także do tego, że Szkoła pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie do udziału w zorganizowanym przez władze województwa pikniku rodzinnym „Europejska małoPolska”.  


Przygotowane przez nas w postaci: „zadymionego namiotu”, stanowisk do gaszenia pozorowanego pożaru oraz pokazu sprawności psów z ratowniczych atrakcje, tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych na Błoniach mieszkańców Krakowa i turystów.

 

 

Wszystkim osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy na temat prezentowania barw i symboli narodowych polecamy znajdujący się na stronach MSWiA miniprzewodnik.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: str. kdt Maksymilian Kaszyca

 

zyczenia prezydenta RP 30.04.2019

 

W dniach 23-26 kwietnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało szkolenie specjalistyczne - "Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)".

System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej (GPS) jest szeroko wykorzystywany w wielu dziedzinach życia. Jednak w ogromnej większości przypadków sprowadza się to do nawigowania drogowego – kierowania na adres docelowy, wykorzystując nawigacje samochodowe. Szkolenie zostało przygotowane w celu przedstawienia szerokiego spektrum możliwości działania sytemu GPS wraz z wieloma funkcjami nawigacyjnymi, w tym przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania mapowego. Oczywiście głównym obszarem zastosowania było użycie podczas działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i zarządzania poszukiwaniami w terenie,.

Kolejna edycja szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem. W szkoleniu uczestniczyło 30 strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całego kraju.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

W dniach 24 do 26 kwietnia 2019 roku kadeci pierwszej kompani wraz z opiekunem mł. asp. Tomaszem Matysem udali się na zajęcia terenowe w ramach zajęć z przedmiotu: bezpieczeństwo pożarowe budynków. Zajęcia odbyły się na terenie jednej z krakowskich inwestycji budowlanych realizowanych w centrum miasta przy ulicy Rakowickiej. Przeprowadzili je: Pan Jakub Hab BHP INVEST odpowiedzialny za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy oraz kierownictwo budowy: Pani Karolina Hływa i Pan Dawid Baniak przedstawiciele generalnego wykonawcy firmy EXPRES -KONKURENT.

Kadetom w pierwszej teoretycznej części spotkania przedstawiono zasady BHP oraz zagrożenia wynikające z przebywania na terenie budowy. Przeprowadzone zajęcia ukierunkowane były na tematykę związaną ściśle z zawodem strażaka. W części praktycznej kadeci zapoznali się z układem konstrukcyjnym budynku oraz aktualnym postępem prac budowlanych. Słuchaczom zaprezentowano nowoczesne technologie budowlane, a także stosowane we współczesnym budownictwie materiały i ich właściwości. Omówiono również zagrożenia oraz sytuacje jakie mogą pojawiać się w czasie przeprowadzania akcji ratowniczej w terenie, gdzie trwają prace budowlane.

 

 

Opracowanie: mł. asp. Tomasz Matys

Zdjęcia: kdt Krzysztof Zięba

 

 

 

 

W związku z zaproszeniem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie do czynnego udziału i wsparcia wyjątkowej inicjatywy o charakterze patriotycznym, poniżej zamieszczamy przekazane przez organizatorów zaproszenie oraz krótką informację wprowadzającą do wydarzenia.

 

Serdecznie zapraszamy na metę drugiego etapu V Rajdu konnego szlakiem ucieczki Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego Wiśnicza. 27.04.2019 miedzy godziną 16:00 a 17:00 planowane jest powitanie 30 ułanów, którzy przybędą do Tyńca konno, by złożyć kwiaty pod „Stodołą” przy ul. Bogucianka. Tam właśnie rotmistrz Pilecki wraz ze swoimi kompanami nocowali podczas ucieczki z Auschwitz. O godzinie 18:00 ułani wezmą udział we mszy św. w tynieckim kościele, a potem udadzą się nad Wisłę, gdzie wraz ze strażakami, harcerzami i wszystkimi chętnymi będą wspólnie biesiadować przy ognisku śpiewając pieśni patriotyczne. Ułani będą nocować w namiotach dostarczonych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Uroczystość ta będzie fantastyczną lekcją historii na którą serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Uczestnicy Rajdu przez trzy dni pokonują trasę z Oświęcimia do Nowego Wiśnicza - tę samą, którą 76 lat temu pokonał rotmistrz Witold Pilecki, by dowództwu Armii Krajowej przekazać informacje o masowej zagładzie dokonywanej w Auschwitz przez Niemców (tzw. „Raport Witolda”). Rotmistrz Pilecki trafił do Auschwitz dobrowolnie w 1940 roku, aby zdobyć informacje o niemieckich zbrodniach i współtworzyć obozową konspirację. Jej celem było m.in. podtrzymywanie na duchu kolegów, przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu, potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie. Nocą z 26 na 27 kwietnia 1943 roku uciekł z obozu, a wraz z nim zbiegło dwóch współwięźniów Tadeusz Redzej i Edward Ciesielski. Udało im się dotrzeć do Nowego Wiśnicza, gdzie Pilecki napisał raport o sytuacji w obozie. W 1948 roku został aresztowany przez władze komunistyczne i skazany na śmierć. Zamordowano go strzałem w tył głowy. Oficer został zrehabilitowany w 1990 roku i pośmiertnie odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, a w 2013 roku awansowany do stopnia pułkownika. Pilecki był jedną z najodważniejszych postaci ruchu oporu w czasie II wojny światowej.

Opracowanie i plakat przekazał Radny Miasta Krakowa Pan Marek Sobieraj

W dniach 1 - 5 kwietnia 2019 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu została przeprowadzona praktyka zawodowa studentów III roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Sączu, kierunek: ratownictwo medyczne, połączona z ćwiczeniami kadetów XXVII turnusu kształcenia dziennego.

Podczas zrealizowanych zajęć przećwiczone zostały elementy współdziałania służb ratowniczych, tj. Państwowej Straży Pożarnej i systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w zakresie działań podczas: wypadków komunikacyjnych, zdarzeń budowalnych, ratownictwa chemicznego oraz wystąpienia zdarzeń z dużą liczbą osób poszkodowanych – mnogich i masowych.

Wspólne ćwiczenia miały na celu jak najlepsze przygotowanie studentów ratownictwa medycznego, jak i kadetów PSP, do tak trudnych sytuacji, jakimi są różnego rodzaju katastrofy.

W zajęciach uczestniczyli wykładowcy Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych oraz wykładowcy zespołu przedmiotowego Taktyki Działań Ratowniczych Wydziału Kształcenia Zawodowego.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta, st.kpt. Dariusz Ruchała