28 września 2020 roku rozpoczął się ostatni tydzień zgrupowania unitarnego zorganizowanego na szkolnym poligonie dla słuchaczy XXX turnusu kształcenia dziennego. W ramach zrealizowanych do tej pory zajęć przyszli kadeci zdobywali wiedzę i umiejętności wynikające z programu przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz poznawali tajniki i walory „mundurowego życia”. Przygotowania do świadomego złożenia ślubowania wymagają nie tylko zgłębienia zagadnień dotyczących ratowniczego rzemiosła, ale także pozostałych elementów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, między innymi z obszarów: prawa, dyscypliny i zależności służbowej, a także etyki zawodowej.

W kreowaniu zgodnych z pragmatyką służby postaw i wartości istotnym jest budowanie silnych więzi, poczucia odpowiedzialności za siebie, współpracowników oraz ratowanych, w związku z tym wiele czasu i uwagi poświęconych zostało także na zajęcia integrujące i zgrywające, a duchowego wsparcia, w zupełnie realnej formie, udzielił kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

O tym, że okres ten, chociaż dla wielu słuchaczy wymagający, a nawet trudny, bo wiążący się ze zmianą trybu dotychczasowego życia, żywienia, organizacji wolnego czasu, a także ze względu na ograniczony kontakt z bliskimi, jest niezwykle ważną częścią pożarniczej edukacji, pozwalającą na weryfikację oczekiwań i marzeń z rzeczywistością, świadczy pośrednio to, że nie wszyscy podołali trudom zgrupowania. Tym którzy z nami zostali na końcowe dni „unitarki” życzymy dobrej pogody, a na pozostałe dni sił, wytrwałości i tego, by w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach i latach nauki, pod szczególną opieką dowódcy kompanii kpt. Michała Kuczery, znaleźli w naszych murach to czego szukają rozpoczynając swoją zawodową drogę życia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Michał Kuczera

W dniu 19 września 2020 roku w na stadionie MZKS w Alwerni odbył się „Turniej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Gminy Alwernia Beaty Nadziei - Szpili” z cyklu wydarzeń „Gmina Alwernia w hołdzie bohaterom wojny polsko-bolszewickiej”. W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje służb mundurowych oraz specjalni goście:

 • OSP Grojec,
 • OSP Alwernia,
 • OSP Regulice,
 • OSP Kwaczała,
 • Komenda Miejska Policji w Krakowie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie,
 • SA PSP Kraków,
 • Górnik Zabrze – oldboje,
 • Wisła Kraków – oldboje,
 • Ruch Chorzów – oldboje,

Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały bardzo wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentacja SA PSP w Krakowie zdobyła III miejsce.

Szkołę reprezentowali: Nowak Daniel, Stokowski Bartosz, Nalepa Adam, Pomorski Dawid, Skuba Hubert, Styś Adrian, Dymek Krystian, Marduła Przemysław, Ziobro Jakub, Moskała Karol, Ruman Paweł, Niziołek Grzegorz, Gdański Dominik.

opiekun drużyny: str. str. Michał Szewczyk

Puchary dla trzech najlepszych drużyn i najlepszego strzelca wręczyła Burmistrz Gminy Alwerni Pani Beata Nadzieja-Szpila.

opracowanie: str. Michał Szewczyk,

 

11 września 2001 roku już na zawsze pozostanie w pamięci osób, które były uczestnikami, świadkami lub tylko medialnymi obserwatorami wydarzeń, jakie miały miejsce w tym dniu w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Nowym Yorku, gdzie na skutek zamachu terrorystycznego na wieże Światowego Centrum Handlu – znanymi jako WTC (World Trade Center) – zginęło blisko 3 tys. osób. Chociaż śmierć każdego człowieka jest tragedią i wymaga uczczenia, to szczególna chwila zadumy należy się tym, którzy swoje życie stracili będąc na służbie. Wśród 412 spieszących z pomocą pracowników służb ratowniczych, którzy tego dnia zginęli (60 oficerów policji, 8 sanitariuszy i ratowników medycznych) znalazło się także 344 strażaków. Ich ofiara skłania nas nie tylko do refleksji nad kruchością naszego istnienia i istotą przemijania, ale także słowami składanej przez każdego strażaka roty ślubowania, w której deklarujemy gotowość (…) by „być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia”.

Często po bohaterskiej śmierci funkcjonariuszy różnych formacji umundurowanych słyszymy, że ich ofiara nie poszła na marne, czasami te słowa wydają się być truizmem lub jedynie kurtuazją i nieudolnymi wyrazami wsparcia dla osamotnionych rodzin i bliskich, tym razem jest jednak zupełnie inaczej. W spotkaniach z nowojorskimi strażakami, także tego, które kilka lat temu miało miejsce w naszej Szkole, często poruszane są tematy dotyczące skali i przebiegu działań ratowniczych, z których kolejne pokolenia mogą się wiele nauczyć. Jednym z istotnych wniosków jest to, że w zakresie bezpieczeństwa nigdy nie może być kompromisów i ustępstw, że bez względu na finansowe koszty, poczucie materialnej straty właścicieli, nadzorców, czy użytkowników różnego typu powierzchni, nawet najbardziej istotnych dla funkcjonowania państwa czy globalnej gospodarki, nie można odpuszczać ćwiczeń dotyczących szybkiej ewakuacji, rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji służb ratowniczych szczególnie w wysokościowych i mających rozbudowaną strukturę budynkach o możliwości skutecznego podawania środków gaśniczych nie wspominając.

Dowodem zawodowej solidarności i pamięci o poległych strażakach oraz ratownikach, są nie tylko organizowane w dniu 11 września apele, uroczystości, ale także trwające zaledwie kilka chwil przebiegające w ciszy przerwy w poligonowych i szkolnych zajęciach. Trudno jest sobie również wyobrazić, że będący w Nowym Yorku strażak nie dołoży wszelkich starań, by znaleźć się w tzw. „strefie zero”. Taką potrzebę serca poczuł także goszczący w ubiegłym roku w USA ówczesny dowódca Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Andrzej Kufta, którego krótką fotorelację zamieszczamy poniżej.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Andrzej Kufta

 

 

Źródło informacji na temat liczby poległych ratowników: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_funkcjonariuszy_s%C5%82u%C5%BCb_ratowniczych_zabitych_w_zamachu_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku


     Konieczność kształtowania świadomości, skali i różnorodności zagrożeń u młodych stażem funkcjonariuszy pożarnictwa zmusza do analizy największych zdarzeń z przeszłości, z którymi przyszło mierzyć się naszym poprzednikom, a  które miały kluczowy wpływ na kształtowanie naszej formacji. W tym celu, w ramach przedmiotu profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej, 8 września 2020 roku został zorganizowany wyjazd dydaktyczny kadetów kompani II  XXIX turnusu kształcenia dziennego do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, gdzie przed 28-laty rozegrała się jedna z największych katastrof w dziejach funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, gdy 26 sierpnia 1992 roku, w  okolicach Kuźni Raciborskiej, wybuchł pożar, który strawił przeszło 9 000 ha lasu i pozbawił życia troje ludzi.


     Podczas zajęć praktycznych przeprowadzonych pod kierunkiem bryg. Jacka Smyczyńskiego kadeci mogli zaznajomić się z zasadami funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Dzięki takiej formie zajęć z bliska mogli zapoznać się z samolotem gaśniczym PZL M18 Dromader, porozmawiać z pilotem, a także zgłębić możliwości techniczno-taktyczne i  sposoby dysponowania, a w trakcie pokazowego lotu na własne oczy zobaczyć sposoby podawania oraz tankowania środka gaśniczego.


      W dalszej części zajęć po dotarciu w rejon pożarzyska z 1992 roku zapoznali się z aktualnymi sposobami ochrony biernej obszarów leśnych polegających między innymi na: prawidłowym utrzymywaniu i funkcjonowaniu pasów przeciwpożarowych, organizacji zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych.  Dzięki uprzejmości kierownictwa miejscowego nadleśnictwa młodzi adepci krakowskiej szkoły pożarniczej mogli poznać zasady wykrywania i lokalizacji pożarów z dostrzegalni pożarowych, sposoby dysponowania sił i środków, organizacji łączności oraz nawigacji po trudnodostępnym i wymagającym obszarze.


     Końcowym elementem zajęć było odwiedzenie grobów i uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za ratowanie  lasu w czasie  katastroficznego pożaru.


     Cel wyjazdu został osiągnięty, pozwolił wyciągnąć wnioski, które miejmy nadzieję, że w przyszłości zaowocują skuteczną ochroną terenów leśnych przed pożarem, a w razie jego zaistnienia pozwolą prowadzić działania w sposób skuteczny i bezpieczny.

Opracowanie: kadeci Bartosz Stokowski, Piotr Syrkiewicz
Zdjęcia: bryg. Andrzej Kufta

W świadomości Polaków pierwszy dzień września ma różne konotacje. W tym roku koncentracja uwagi na historycznych wydarzeniach związanych z obchodami 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w szczególny sposób dzielona jest z ponad 4,6 miliona uczniów rozpoczynających naukę w ok. 22 tys. szkół.

W grupie 190 tys. słuchaczy szkół policealnych znalazło się także 91 osób, w tym trzy panie, które dzisiaj rozpoczną służbę kandydacką w naszej Szkole. Przygoda z pożarniczym kształceniem rozpoczęła się dla nich od pobrania sortów mundurowych, szkolenia stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz wypełnienia szeregu dokumentów - między innymi związanych z tymczasowym zameldowaniem.

Pierwszym etapem w drodze do zdobycia tytułu technik pożarnictwa i otrzymania stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej jest zaplanowane na okres pomiędzy 01.09.2020 r. a 15.01.2021 r. przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które w pierwszej części (niespełna 5 tygodni) przebiega w formie zgrupowania unitarnego organizowanego na poligonie w miejscowości Kościelec. Zakwaterowanie w namiotach, ograniczenie kontaktu z bliskimi i intensywny plan zajęć mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania Szkoły i służby, wzajemne poznanie się oraz integrację w ramach kompanii, a także poszczególnych plutonów. W tym roku, ze względu na konieczność dostosowania życia Szkoły do warunków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 kształcenie dzienne przebiegać będzie z podziałem, nie na 3 lecz 4 plutony, co przyczyni się do zmniejszenia liczebności grup wykładowych i ćwiczeniowych, pozwoli na wdrożenie zasad dobrych praktyk reżimu sanitarnego, ale będzie wiązało się także ze wzrostem obciążenia pracą kadry Szkoły, szczególnie pracowników Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Z nadzieją, że „nowa rzeczywistość”, szybko stanie się dla nas „normalnością”, wierząc w to, że podejmowane przez nas każdego dnia roku, skrupulatnie opracowane i wdrożone, zalecenia oraz procedury pozwolą nieprzerwanie realizować proces kształcenia i osiągać zamierzone cele, wszystkim pracownikom i uczniom, szczególnie słuchaczom XXX turnusu kształcenia dziennego, którzy na mocy rozkazu Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wydanego 1 września 2020 roku przyjęci zostali do służby kandydackiej, życzymy spełnienia edukacyjnych marzeń i oczekiwań.

Dołożymy wszelkich starań, by czas blisko dwóch lat przebiegającej w systemie skoszarowanym nauki, pozwolił poznać tajniki strażackiego rzemiosła, pozwolił rozwinąć skrzydła i umocnił przekonanie, że Albert Einstein miał rację mówiąc, że: „Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”.

 cz. I

 

W ramach rozpoczęcia zgrupowania unitarnego, z przyszłymi kadetami i słuchaczami szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, spotkali się przedstawiciele kierownictwa Szkoły: mł.bryg. Marcin Szewerniak oraz mł.bryg. Rafał Czaja. Natomiast w czasie pierwszego, zapadającego w pamięci nad długie lata, apelu wieczornego dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej.

 

 cz. II

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: cz. I mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk / cz. II st.asp. Ł. Tomczak

31 sierpnia 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.
Porozumienie podpisali: st. bryg. Piotr Filipek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz mł. bryg. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, między innymi przez następujące działania:

1)    prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego dla słuchaczy, rozumiane przede wszystkim jako wymiana kadry dydaktycznej Stron do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem i zakresem niniejszego porozumienia,
2)    prowadzenie i udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu (praktykach zawodowych),
3)    realizację zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w komórkach organizacyjnych komend miejskich / powiatowych PSP podległych Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej,
4)    wspólne ćwiczenia praktyczne,
5)    wymianę doświadczeń,
6)    publikowanie materiałów szkoleniowych,
7)    udostępnianie obiektów, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu będących w dyspozycji Stron.

Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego.

 Opracowanie: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie
Zdjęcia: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie


Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie

W dniu 31 sierpnia 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.

Porozumienie podpisali: st. bryg. Piotr Filipek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz mł. bryg. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, między innymi przez następujące działania:

1)   prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego dla słuchaczy, rozumiane przede wszystkim jako wymiana kadry dydaktycznej Stron do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem i zakresem niniejszego porozumienia,

2)   prowadzenie i udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu (praktykach zawodowych),

3)   realizację zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w komórkach organizacyjnych komend miejskich / powiatowych PSP podległych Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej,

4)   wspólne ćwiczenia praktyczne,

5)   wymianę doświadczeń,

6)   publikowanie materiałów szkoleniowych,

7)   udostępnianie obiektów, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu będących w dyspozycji Stron.

Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego.

Opracował: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie

Zdjęcia: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie

W związku z otrzymanymi rezygnacjami dotyczącymi podjęcia nauki w naszej Szkole przez osoby uczestniczące w procesie rekrutacji i naboru na rok szkolny 2020/21, poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do rozpoczęcia służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, a znajdujących się do tej pory na liście rezerwowej.

Lista wstęnie zakwalifikowanych lista rezerwowa

W ostatni piątek tegorocznych wakacji, 28 sierpnia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyła się pierwsza (z 5 zaplanowanych) edycja szkolenia dla osób zarządzających placówkami oświatowymi z zakresu dobrych praktyk reżimu sanitarnego ograniczającego transmisję zakażenia koronawirusem SARS-cov-2.

Głównym celem organizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, a przy udziale przedstawicieli: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie oraz gospodarza miejsca Urzędu Miasta Krakowa, spotkania z dyrektorami krakowskich szkół i placówek oświatowych jest wyposażenie kierowników placówek oświatowych w merytoryczną, opartą na badaniach naukowych, zapisach aktów prawnych i doświadczeniu zawodowym specjalistów z danego obszaru, wiedzę dotyczącą: dróg i sposobów przenoszenia się koronawirusa, metod i technik ograniczania jego transmisji, objawów mogących świadczyć o zakażeniu, sposobów postępowania profilaktycznego i właściwego reagowania w sytuacjach trudnych oraz kryzysowych, a także oczekiwanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w obliczu epidemii oraz profilaktyki zakażeń wybranymi wirusami przenoszonymi drogą kropelkową, powietrzno-kropelkową i fekalno-oralną.

Przygotowany, w oparciu o wytyczne i zalecenia: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, program szkolenia zawiera treści dotyczące dobrych praktyk i rozwiązań organizacyjnych, których wdrożenie w placówkach oświatowych zmniejsza ryzyko zakażenia dzieci, młodzieży oraz pracowników, powodującym chorobę COVID-19 wirusem SARS-CoV-2.

Z uczestnikami spotkania swoją wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami i obawami podzieli się: Dorota Szot z Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Krakowie, zastępca dowódcy 6. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Krakowie mł.bryg. Damian Woszczyna, odpowiedziany za przygotowywanie i wdrażanie zaleceń oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w SA PSP w Krakowie bryg. Zbigniew Wójcik oraz pracownik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk.

Przywitania uczestników, nakreślenia celów, moderowania i podsumowania 6h zajęć dokonali: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki Anna Korfel-Jasińska oraz Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Rafał Czaja.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy przeprowadzonego zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego szkolenia, otrzymali stosowne zaświadczenia, a pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia zostały zdezynfekowane przez, wyposażonych w niezbędne środki techniczne i chemiczne, kadrę i kadetów Szkoły.

Mamy nadzieję, że zarówno pierwsza jak i kolejne edycje szkolenia przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników procesu dydaktycznego, wychowania i sprawowania opieki nad uczniami krakowskich szkół, przedszkoli, internatów, burs i innych placówek oświaty.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: cz. I - Bogusław Świerzowski - Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Krakowa

Zdjęcia: cz. II – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

cz.I

cz.II

 

Materiał telwizja.krakow.pl

 

 

Materiał TVP 3 Kraków

Plik:TVP3-Kraków.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście 90 osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie, otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2020/2021.


W związku z powyższym do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2020 r. do godz. 8:00. Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą tylko:
•    dowód osobisty,
•    oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,
•    książeczkę wojskową,
•    odzież sportową:

 • koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,
 • podkoszulek letni bez rękawów w kolorze białym – 2 szt.,
 • spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2szt.,

•    spodenki kąpielowe – 1 szt.,
•    czepek kąpielowy – 1 szt.,
•    klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,
•    obuwie sportowe typu „adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,
•    przybory toaletowe,
•    ręcznik kąpielowy – 2 szt.,
•    przybory do pisania,
•    zeszyty – 8 szt.,
•    bieliznę osobistą (nie zaleca się skarpet typu „stopki” oraz białych),
•    czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,
•    torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym,
•    maseczki ochronne – minimum 2 szt.
•    numer konta bankowego,
•    uwaga:

 • osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły,
 • sugeruje się zabranie latarki czołowej,
 • proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, tablet, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.
 • przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy około 5mm.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (12) 681-9884, (12) 681-9800.

W związku z opublikowaniem listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, zwracamy się z prośbą do wszystkich kandydatów, którzy z różnych przyczyn (w tym losowych, wyboru innej szkoły lub uczelni) nie planują rozpoczęcia kształcenia w naszej Szkole w dniu 1 września 2020 roku, o niezwłoczne przekazanie nam takiej informacji na adres poczty elektronicznej:

szkola@sapsp.pl

Powyższa prośba wiąże się z chęcią możliwie szybkiego przygotowania ostatecznej, zwierającej 90 nazwisk, listy słuchaczy XXX Turnusu kształcenia dziennego.

W imieniu kadry oraz osób oczekujących na decyzję o przyjęciu do Szkoły z góry bardzo serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Od 21 do 24 lipca 2020 roku na terenie Nowego Sącza  odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami  specjalności terenowej klasy 0 oraz specjalności  gruzowiskowej klasy 0 i I.

Do egzaminów przystąpiły 52 zespoły.

Egzamin zakończył się pozytywnie dla:

 • terenowej klasy 0 - 19 zespołów,
 • gruzowiskowej klasy 0 - 5 zespołów,
 • gruzowiskowej klasy I – 6 zespołów.  

Dziękujemy uczestnikom za sumienne przestrzeganie reżimu sanitarnego.  
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!

 

 

Opracowanie: str. Joanna Pulit
Zdjęcia: str. Joanna Pulit

 

 

 

3 sierpnia 2020 roku w hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stawiło się 159 słuchaczy XXXVII Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, aby przystąpić do części pisemnej egzaminu z kwalifikacji MS.20 (wykonywanie działań ratowniczych). Słuchacze sprostać musieli nie tylko 40 pytaniom testowym, ale również procedurom związanym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mimo że sam egzamin trwał zaledwie 60 minut to w jego organizację zaangażowane były osoby ze wszystkich wydziałów Szkoły, a nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwał Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. mgr Rafał Czaja.

Niezmiennie w takich okazjachwszystkim zdającym życzymy powodzenia i osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

 
Opracowanie: st. kpt. Tyberiusz Koniuch
Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Ruchała, st. asp. Piotr Łach

 

Kolejny raz Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnych placówek oświaty i osób nimi zarządzającymi, włączy się aktywnie w poszerzanie wiedzy na temat dobrych praktyk, rozwiązań i standardów postępowania związanych z pojawiającym się zagrożeniem, którym tym razem nie będzie profilaktyka przeciwpożarowa, czy zagadnienia dotyczące ewakuacji, ale najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkół i innych placówek opiekuńczo wychowawczych, w okresie epidemii koronawirusa SARS-Cov-2. We współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Krakowa, osobami zatrudnionymi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz posiadającymi wysokospecjalistyczną wiedzę i doświadczenie funkcjonariuszami Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021, podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, właściwej organizacji pracy dydaktycznej w tym wymagającym czasie oraz oczekiwanego postępowania w obliczu sytuacji trudnych, z którymi z pewnością przyjdzie się mierzyć uczniom, nauczycielom, a w szczególny sposób osobom zajmującym kierownicze stanowiska.

Mamy nadzieję, że spotkania w gronie ekspertów będą źródłem rzeczowej, merytorycznej i bardzo praktycznej dyskusji, wymiany poglądów, wypracowywania rozwiązań i wdrażania sposobów reagowania, których owocem będzie podniesienie bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

Więcej na temat tej inicjatywy w materiale TVP Kraków.

 

Szkolenia Koronawirus II

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie i materiał: TVP Kraków

https://krakow.tvp.pl/49369981/krakowscy-strazacy-przeszkola-dyrektorow-szkol

Na podstawie decyzji z dnia 08 lipca 2020 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 10 lipca 2020 roku w obecności:

 • Pani Józefy Szczurek Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Marka Chwały,
 • Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Piotra Słowiaka,
 • Pełniącego Obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku bryg. Janusza Potera,
 • Naczelnika Wydziału Techniczno-Poligonowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kpt. Łukasza Gąstoła,
 • Radnego Miejskiego, a za razem Sołtysa Jadownik Pana Jarosława Sorysa,
 • Prezesa Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sławomira Petera,
 • Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach reprezentowanego przez prezesa OSP druha Józefa Móla,

odbyło się uroczyste, nieodpłatne, przekazanie dziewięcioosobowego samochodu marki Ford Transit, należącego i eksploatowanego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 130 lat, wpisując się w bogatą historię polskiego ruchu pożarniczego. Przez lata istnienia swojej jednostki strażacy z Jadownik zabezpieczają teren gminy Brzesko, wielokrotnie brali czynny udział w działaniach ratowniczych, przeciwpowodziowych i innych zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu zdarzeniach, niejednokrotnie ryzykując własnym życiem, współdziałając w myśl zasady „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. Ponadto przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której należy 40 dzieci. Rodzina strażacka liczy łączenie ponad 100 osób.

Mikrobus który przekazano do w/w jednostki w znaczący sposób poprawi skuteczność działań ratowniczo – gaśniczych, a także umożliwi zwiększenie mobilności w realizowaniu statutowych działań Jednostki OSP Jadowniki.

 

 

Opracowanie: st.str. Matausz Stanek

Zdjęcie: st.str. Mateusz Stanek