Tak trudno jest nam wciąż pogodzić się z tym, że karta historii Szkoły z datą: 16 marca 2021 roku, na zawsze już będzie przykryta żałobnym kirem. Tak trudno pogodzić się z tym, że już więcej nie spotkamy na szkolnym korytarzu, wewnętrznym placu, czy – budynku TOS-u śp. st.asp. Krzysztofa Kowala. Tak trudno wierzyć, że dzisiaj spotkaliśmy się ostatni raz, by odprowadzić go na miejsce spoczynku. Przecież nie tak to miało być, zupełnie inny był jego plan, inne zdania, cele. Tyle pragnień i marzeń zostało do zrealizowania…

O tym, jak ważną dla nas wszystkich był osobą świadczy dziś nie tylko smutek jaki towarzyszy nam po jego odejściu, ale także liczba osób, które z różnych zakątków kraju przyjechały by oddać mu hołd. Wszyscy bardzo ceniliśmy jego pracę, zapał, zaangażowanie, a nade wszystko pozytywne nastawienie do świata i nieustannie towarzyszący mu uśmiech. Jego otwartość, gotowość do pomocy, zaangażowanie, specjalistyczna i specyficzna wiedza, oraz oddanie służbie wielu z nas inspirowało i zawstydzało, dziś zapewne wielu z nas żałuje, że nie miało szansy mu o tym powiedzieć, że nie zdążyło podziękować. Każdy, kto w ostatnich nastu latach pracował w Szkole lub się w niej uczył wie, jak niezwykle ważnym był ogniwem tego złożonego „organizmu”, jak trudno będzie nam teraz normalnie funkcjonować, jak wiele spraw nie mogłoby się bez niego odbyć, jak wiele meczy nie zostałoby wygranych.

O skromności śp. st.asp. Krzysztofa Kowala pośrednio świadczy także to, jak trudno było nam znaleźć jego zdjęcie w galowym mundurze, bo zawsze był z tyłu, nie na trybunie, dywanie, scenie – lecz w mundurze dowódczo-sztabowym, pełen niepokoju o to, czy wszystko się uda, schowany, czujny, gotowy do pomocy i stosownego działania.

W takich chwilach jak te, tak trudno znaleźć słowa, którymi moglibyśmy stosownie pożegnać naszego Kolegę, a dla wielu Przyjaciela. Podziękować i wyrazić nasz ból. Nie mamy także słów, którymi moglibyśmy pocieszyć pogrążonych w smutku bliskich, którym składamy najszczersze kondolencje.

Służba ze śp. st.asp. Krzysztofem Kowalem była dla nas zaszczytem. Na zawsze pozostanie w naszych sercach – cześć jego pamięci!

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Jednym ze sposobów nagradzania będących w służbie kandydackiej strażaków, a tym samym motywowania ich do dalszej wytężonej pracy, jest możliwość nadania przez komendanta szkoły wyższego stopnia służbowego. W związku z zakończonymi niedawno egzaminami semestralnymi, po zatwierdzeniu ich wyników przez członków Rady Pedagogicznej, dowódcy kompanii przygotowali opnie służbowe i stosowne wnioski o wyróżnienie osób, które osiągnęły dobre i bardzo dobre wyniki w nauce lub służbie.
W związku z powyższym, 3 marca 2021 roku, Zastępca Komendanta Szkoły mł.bryg. Rafał Czaja, w asyście Naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych mł.bryg. Krzysztofa Kłusia oraz dowódców kompanii: mł.bryg. Tadeusza Ubika i kpt. Michała Kuczery, wręczył akty nadania kolejnych stopni służbowych słuchaczom XXIX i XXX turnusu kształcenia dziennego.

Niestety ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, ta tak ważna dla całej szkolnej społeczności uroczystość, odbyła się w kameralnych warunkach i bez należnej dla tego typu wydarzeń oprawy.

Akty nadania wyższego stopnia służbowego odebrali:

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 1. st. sekc. Kostecki Michał               
 2. st. sekc. Moskała Karol
 3. st. sekc. Surdel Tomasz
 4. st. sekc. Wąs Dominik        
 5. st. sekc. Zajas Łukasz
 6. st. sekc. Zapart Przemysław  

STARSZEGO SEKCYJNEGO

 1. sekc. Brus Bartłomiej                         
 2. sekc. Kalus Damian  
 3. sekc. Kaszuba Patryk
 4. sekc. Kopacz Marcin                          
 5. sekc. Mastej Rafał    
 6. sekc. Serkiewicz Piotr


SEKCYJNEGO

 1. st. str. Adamczyk Rafał                    
 2. st. str. Barcik Sebastian
 3. st. str. Drobek Igor                           
 4. st. str. Dul Dawid
 5. st. str. Gdański Dominik
 6. st. str. Głombiński Łukasz
 7. st. str. Kobylarz Damian                  
 8. st. str. Kołodziejek Łukasz
 9. st. str. Łuszczek Przemysław           
 10. st. str. Majer Igor
 11. st. str. Orzech Adrian
 12. st. str. Proske Przemysław
 13. st. str. Ruman Paweł
 14. st. str. Starkowski Kamil                  
 15. st. str. Styś Adrian
 16. st. str. Tomaszewski Jakub
 17. st. str. Wilczak Marcin  
 18. st. str. Włodarczyk Dominik
 19. st. str. Ziobro Jakub


STARSZEGO STRAŻAKA

 1. str. Godzwon Kamil
 2. str. Litwin Fabian
 3. str. Madej Michał
 4. str. Modliński Grzegorz
 5. str. Bartosiewicz Jacek
 6. str. Cisowski Karol
 7. str. Dytko Justyna
 8. str. Filipek    Jakub
 9. str. Głuc Arkadiusz
 10. str. Jaroszek Jakub
 11. str. Jasica Karol
 12. str. Juszczuk Patryk
 13. str. Juszczyk Bartosz
 14. str. Kabacik Hubert
 15. str. Kucała    Konrad
 16. str. Lasia Bartosz
 17. str. Opałka Bartosz
 18. str. Penar Karolina
 19. str. Pietraszko Tomasz
 20. str. Pilipczuk Damian
 21. str. Serwatka Paweł
 22. str. Skowronek Szymon
 23. str. Szreder Jakub
 24. str. Wiśniowski Mateusz               


Jak wynika z zapisów Statutu Szkoły, strażakom w służbie kandydackiej - za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce i wzorową postawę w służbie może być nadawana złota i srebrna odznaka „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”. Na wniosek naczelnika wydziału właściwego ds. pododdziałów szkolnych, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Komendant Szkoły pierwszy stopnień otrzymali:

 

 1. st. str. Kobylarz Damian
 2. sekc. Kopacz Marcin
 3. st. str. Łuszczek Przemysław
 4. sekc. Mastej Rafał
 5. st. str. Starkowski Kamil
 6. st. sekc.Wąs Dominik
 7. st. str. Włodarczyk Dominik
 8. str. Penar Karolina
 9. str. Pilipczuk Damian
 10. str. Kucała Konrad
 11. str. Skowronek Szymon
 12. str. Dytko Justyna
 13. str. Szreder Jakub
 14. str. Pietraszko Tomasz
 15. str. Jasica Karol
 16. str. Juszczyk Bartosz
 17. str. Filipek Jakub
 18. str. Głuc Arkadiusz
 19. str. Opałka Bartosz

Nawiązując do słów przedstawicieli kierownictwa Szkoły, wszystkim naszym uczniom, szczególnie tym awansowanym i wyróżnionym, serdecznie dziękujemy za trud Waszej nauki w I i III semestrze roku szkolnego 2020/2021. Mamy świadomość, że samo kształcenie w systemie skoszarowanym jest już sporym wyzwaniem, a w obecnym czasie wielokrotnie spotęgowanym przez obowiązujące obostrzenia i ograniczania. Państwa gotowość do poświęcenia, niesienia pomocy, niegasnący optymizm, angażowanie się w życie Szkoły i podejmowane inicjatywy są dla nas nie tylko powodem do dumy, czynnikiem stymulującym do pracy, ale także ogromnym zobowiązaniem.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Życzymy satysfakcji z osiągniętego sukcesu i już dzisiaj kolejny sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 


Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

 

 

Zgodnie ze szkolnym planem pracy, 01 marca 2021 roku, rozpoczęło się drugie, a realizowane na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Na postawie zatwierdzonego 30 listopada 2020 roku przez Komendanta Głównego PSP programu, warunkiem realizacji szkolenia z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej ośrodka, było przeprowadzenie przez sprawujących nadzór dydaktyczny pracowników Szkoły stosownej akredytacji. Jej pozytywny wynik i bardzo dobre dotychczasowe doświadczania ze wspólnego organizowania różnych przedsięwzięć edukacyjnych są gwarancją tego, że już niedługo Państwowa Straż Pożarna wzbogaci się o 30 profesjonalnie przygotowanych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych funkcjonariuszy.

O znaczeniu pożarniczego kształcenia dla ogółu strażackiej społeczności świadczy to, że inauguracja szkolenia miała uroczysty charakter, a udział w niej wzięli: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – nadbryg. Grzegorz Alinowski, oraz Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – mł. bryg. Marcin Szewerniak.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra – Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie

 

 

 

1 marca 2021 roku Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Po odprawionej kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie mszy świętej, w towarzystwie przedstawicieli władz samorządowych z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą na czele, Sił Zbrojnych RP, formacji umundurowanych oraz licznych instytucji i organizacji, wraz z pocztem sztandarowym Szkoły, wziął udział w apelu pamięci, który odbył się w parku im. dr. Henryka Jordana.

Krzewienie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, troska o zachowanie wartości, patriotycznych postaw, odpowiedzialności, budowanie poczucia miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, jest nie tylko nałożonym prawnie na nas zadaniem ale przede wszystkim moralnym obowiązkiem.

Galerię zdjęć z wydarzenia na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Pomimo tego, że w rejonie operacyjnym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nie występują obecnie zagrożenia hydrologiczne związane z trwającymi roztopami i nie posiadamy informacji oraz ostrzeżeń przed możliwością wystąpienia w najbliższym czasie gwałtowego wzrostu poziomu wód w okolicznych rzekach i ciekach, to z uwagi na to, że Szkoła stanowi ważne ogniwo centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i w każdej chwili możemy zostać zadysponowani do działań ratowniczych, także tych związanych z pojawiającą się w wielu miejscach kraju falą wezbraniową, podjęliśmy szereg działań mających na celu sprawdzenie stanu naszej gotowości do potencjalnego wyjazdu.

W dniach 24-25 lutego 2021 roku odpowiedzialni za ten obszar działalności Szkoły funkcjonariusze dokonali kolejnego przeglądu ilościowego i jakościowego wyposażenia, które może okazać się niezbędne w trakcie usuwania skutków wysokich stanów wód i pojawiających się zatorów lodowych. Warto zauważyć, że prócz posiadanych kontenerów kwatermistrzowskich (pozwalających na budowanie przez sekcję obozowiskową miejsc schronienia i odpoczynku ratowników) i kontenera sanitarnego, w Szkole znajduje się istotna część magazynu centralnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. U podstaw jego powstania leży zamiar zapewnienia utrzymania w gotowości niezbędnej ilości sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego do działań ratowniczych na terenie całego kraju. Jednym z jego elementów są zgromadzone zapasy asortymentu przewidzianego do działań przeciwpowodziowych. W każdej chwili gotowi jesteśmy by wydać lub dostarczyć na postawie stosownej decyzji we wskazane miejsce między innymi: 20 000 m2 geowłókniny, 4 000 m2 folii izolacyjnej PCV, 45 – 23 metrowych rękawów zapór, ok. 130 000 worków polipropylenowych, czy ponad 1 000 sztuk plandek. Także oficerowie dyżurni Szkoły przeprowadzają zintensyfikowane działania mające na celu weryfikację stanów osobowych i wyposażenia kadetów, którzy każdego dnia wyznaczani są do pełnienia służby w ramach odwodu operacyjnego.

W przygotowanie sił i środków Szkoły do zadysponowania zaangażowanych jest wiele wydziałów od pododdziałów szkolnych, przez kwatermistrzowski, techniczno-poligonowy, finansowy na informatyki i łączności kończąc.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Fotografie kontenerów wykonano w czasie ćwiczeń COO 25-27.11.2020 – więcej tutaj

 

 

 

24 lutego 2021 roku, z koleżankami, kolegami i ukochaną Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą pożegnał się mł.bryg. Eugeniusz Ubik. Na ostatniej uroczystej w swojej służbie zbiórce, odchodzący na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusz, usłyszał wiele ciepłych słów. W imieniu kadry podsumowania pożarniczej kariery dokonał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała. Swoimi wspomnieniami dotyczącymi wspólnej pracy podzielili się ze zgromadzonymi także jego zastępcy: mł.bryg. Marcin Szewerniak, mł.bryg. Rafał Czaja, dowódca Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej st.kpt. Michał Gąska oraz dowódca zmiany: mł.bryg. Grzegorz Bodziony.

Pan mł.bryg Eugeniusz Ubik służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie podjął w 1994 roku wiążąc się z działającym w systemie zmianowym pionem operacyjnym. Przez kolejne lata przeszedł niemalże wszystkie szczeble wtajemniczenia zawodowego, zajmując następujące stanowiska:

 • ratownik kierowca,
 • starszy ratownik-kierowca,
 • operator sprzętu specjalnego,
 • starszy operator sprzętu specjalnego,
 • instruktor,
 • dowódca sekcji,
 • starszy instruktor,
 • starszy wykładowca.

Wzorowe wykonywanie obowiązków oraz chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych skutkowało zdobywaniem nowych kompetencji, kwalifikacji, uprawnień i umiejętności. Kończąc kolejne etapy pożarniczego kształcenia, od kursu podstawowego i podoficerskiego, przez uzyskanie tytułu technik pożarnictwa, po uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi studia podyplomowe prowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, stawał się strażakiem „uniwersalnym”, osobą uprawnioną i gotową do wykonywania bardzo szerokiego spektrum zadań służbowych. Ich wachlarz poszerzył się również w drodze zdobywania tytułu inżyniera ochrony środowiska, a następnie magistra.

Posiadane kwalifikacje i zdobywane w czasie licznych działań ratowniczych doświadczenie zawodowe przełożyło się na prowadzenie profesjonalnych, opartych zarówno na teorii i praktyce, zajęć ze słuchaczami każdego poziomu nauczania. Wielu kadetom i elewom imponowało to, że był w stanie udzielić odpowiedzi na niemalże każde pytanie z zakresu obsługi sprzętu oraz budowy samochodów i innych środków transportu – nie tylko pożarniczych.

Także wchodząc w obowiązki kierującego działaniem ratowniczym wykazywał się inwencją, a jego kreatywność pozwalała na realizację trudnych i złożonych zadań. Jako kolega zapamiętany zostanie jednak przede wszystkim jako niezwykle pozytywnie nastawiona do świata osoba, człowiek potrafiący rozładowywać rodzące się napięcia i znający mnóstwo ciekawych „dobry duch”.

Pozostawił po sobie nie tylko liczne wspomnienia, ale także przepiękny zegar, który do tej pory odmierzał godziny jego służby, a od teraz stał się wyjątkowym elementem wyposażenia gabinetu komendanta.

W trakcie 27-letniej służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Krakowie mł. bryg. Eugeniusz Ubik uczestniczył w wielu działaniach ratowniczych, prowadzonych zarówno w naszym rejonie operacyjnym, jak i na terenie Polski, a to za sprawą dyspozycji sił i środków wchodzących w skład centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Mł. bryg. Eugeniusz Ubik cieszył się dużym autorytetem zarówno wśród przełożonych, podwładnych, współpracowników i uczniów. Jego postawa skutkowała przyznaniem licznych nagród, odznaczeń i wyróżnień, wśród których znajdują się:

 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę”,
 • Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Na uwagę zasługuje także to, że bohater dzisiejszej uroczystości jest jednym z trzech braci, którzy swoje życie poświęcili zawodowemu pożarnictwu, a do tego większość lat swojej służby spędzili w murach naszej Szkoły.

Dziękując za lata angażowania się na rzecz całego strażackiego środowiska życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.

 

Dowódcą uroczystości był: mł.bryg. Krzysztof Kłuś.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

23 lutego 2021 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie miała miejsce kolejna z wyjazdowych akcji krwiodawstwa. Tym razem donacja była możliwa dzięki przychylności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Krakowie.

Chociaż wydaje się, że do idei honorowego dzielenia się tym bezcennym dla wielu ciężko chorych ludzi lekiem nikogo już dzisiaj nie trzeba specjalnie przekonywać, to niemalże każdego roku, a szczególnie teraz w czasie trwającej pandemii wirusa Sars-CoV-2, w wielu miejscach kraju magazyny krwi są niemalże puste. W mediach nieustannie pojawiają się apele i kampanie informacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwu skali i wagi problemu obserwowanego deficytu, a także zachęcić tych, którzy mogą, do podzielenia się cząstką siebie, udzielenia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, a czasami wręcz uratowania mu życia.

W zorganizowanej akcji udział wzięły 84 osoby, co wprost oznacza, że zaangażowało się w nią blisko 50% stanu obu kompanii, a trzeba pamiętać, że zdecydowana większość z „nieobecnych” pełniła w tym dniu różnego rodzaju służby, w tym w podziale bojowym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, co z oczywistych powodów stało się czynnikiem czasowo dyskwalifikującym.

Po kwalifikacji lekarskiej do oddania krwi dopuszczonych zostało 75 osób (w tym jeden funkcjonariusz), tym samym zapasy krakowskiego RCKiK wzbogaciły się jednego dnia o ponad 33 litry pełnowartościowej krwi, co ucieszyło i bardzo pozytywnie zaskoczyło, nie tylko nas, ale także cały niezwykle sympatyczny, bardzo sprawienie i profesjonalnie działający zespół wyjazdowy.

Więcej informacji na temat warunków, jakie musi spełnić osoba chcąca oddać krew, organizacji pracy zespołów wyjazdowych, a także korzyści na jakie liczyć mogą honorowi krwiodawcy znaleźć można na stronie internetowej: https://rckik.krakow.pl/

Wszystkim osobom, które włączyły się w dzisiejszą akcję bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że jako członkowie strażackiej i szkolnej społeczności kolejny raz udowodniliście Państwo, że na naszą pomoc można liczyć w bardzo wielu różnych sytuacjach.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Dziękujemy za Wasz niewiarygodny wynik. Dziękuję za to, że jesteście tacy, jacy jesteście. Dziękujemy, że zawsze można na Was liczyć. To zaszczyt móc obcować z takimi Ludźmi.

Na szczególne podziękowania zasłużył w dodatku kdt Bartosz Lasia, główny inicjator, organizator i dokumentalista dzisiejszego wydarzenia.

 

 

Plakat HDK 23.02.2021 II

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Bartosz Lasia

 

Nie po to by się chwalić, nie po to, by informować, a nawet nie po to, żeby kolejny raz pokazać, iż zdrowie i życie ludzi jest dla nas najwyższą wartością, a także nie po to, by udowodnić, że sprostaliśmy „rzuconemu” nam przez Komendę Miejską Policji w Krakowie w ramach  challenge`u pod nazwą „Serce dla Ingi” wyzwani, ale po to, by wszystkich naszych Przyjaciół i Sympatyków poprosić o wsparcie niezwykłej inicjatywy opisujemy to, co 19 lutego 2021 roku wydarzyło się za przymkniętymi nieco z powodu pandemii drzwiami naszej Szkoły.

W piątkowe popołudnie, wraz ze swoimi rodzicami i braciszkiem odwiedziła nas Inga – niezwykle sympatyczna, uśmiechnięta, odważna i żywiołowa 5-letnia mieszkanka Krakowa, która od urodzenia zmaga się z powikłaniami rzadkiej wady serca - w medycznej literaturze występującej pod hasłem - anomalia Ebsteina. Nie wnikając w anatomiczne i patofizjologiczne szczegóły, do których bez większej trudności z pewnością dotrą osoby poszukujące szczegółowych informacji na ten temat, chcielibyśmy podkreślić, że owa nieprawidłowość w budowie pracy serca naszej Gościni nie pozwala jej na normalną dla tego etapu życia aktywność i rozwój. Stan ten odmienić może specjalistyczna,  ale niestety bardzo droga operacja pełnej rekonstrukcji serca, której podjąć się mogą pod kierunkiem prof. Jose da Silvy pracownicy Chlidren’s Hospital of Pittsburgh w USA. Koszt zabiegu, transportu medycznego i pobytu w Stanach Zjednoczonych przekracza milion złotych, a kwota ta jest poza zasięgiem dokładających, pomimo wielu starań, rodziny i najbliższych Ingi.

Dlatego włączyliśmy się w akcję „Serce dla Ingi”, inicjatywę polegającą na wykonaniu dowolną techniką „serca”, dokonaniu przynajmniej symbolicznej kwoty w wysokości 10 PLN i przekazania „wyzwania” kolejnej grupie lub osobie. Wierzymy, że nasz wkład, większe i mniejsze ogniwa w postaci wpłat na portalu siepomaga.pl („serce od SA PSP Kraków”) przyczynią się do szybkiego osiągnięcia niezbędnej do rozpoczęcia i zakończenia leczenia kwoty.

Inicjatorami zbiórki i dzisiejszego spotkania byli pracownicy Wydział Pododdziałów Szkolnych, którzy wspólnie ze słuchaczami I i II turnusu kształcenia dziennego  wykonali artystyczne zadanie i przygotowali całą oprawę wizyty. Dzięki przychylnemu stanowisku Kierownictwa Szkoły (dziś rolę gospodarza pełnił Zastępca Komendanta Szkoły mł.bryg. Rafał Czaja), otwartości kadry i zaangażowaniu rodziców, Inga miała możliwość zwiedzenia naszej placówki, w tym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, obserwowania alarmowania, zjazdu po ześlizgu, zobaczenia świata z perspektywy dowódcy i kierowcy pożarniczego samochodu, przymierzenia strażackiego hełmu i „ugaszenia” pożaru. Wyszła od nas nie tylko z garścią niezapomnianych wspomnień, drobnymi upominkami, w tym specjalnie przygotowanym plakatem, ale przede wszystkim poczuciem tego, że w swojej chorobie i chwilowych trudnościach nie jest sama, że wokół niej są nie tylko kochający ją nade wszystko bliscy, ale i cała armia ludzi dobrej woli.

 

Wszystkim zaangażowanym w dzisiejsze wydarzenie serdecznie dziękujemy. Idze życzymy szybkiego powrotu do zdrowia oraz pełni sił i już dzisiaj kolejny raz zapraszamy w nasze progi i nasze szeregi.

 

Osoby chcące poznać więcej szczegółów dotyczących stanu zdrowia Ingi i chcących wesprzeć zbiórkę, być może będących w stanie zasponsorować przelot lub pobyt Ingi w USA, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.siepomaga.pl/sercedlaingi

Więcej informacji znaleźć można także pod poniższymi linkami

https://www.facebook.com/SerceDlaIngi

https://krakow.tvp.pl/51930676/ma-zaledwie-5-lat-i-to-moze-byc-juz-polmetek-jej-zycia?fbclid=IwAR2zjv_AmCFXRBZleqhzz6ez9b8zySoItNDIPE5Tt3wLmN09tSybJJitMSU

 

Do wykonania zadania nominujemy:

KM PSP Kraków

KW PSP Kraków

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

 

cz.I

cz.II

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: cz. I mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk, cz.II asp. T. Kaźmirek

Chociaż dla mieszkańców Polski wzywanie służb ratunkowych z wykorzystaniem jednego numeru alarmowego 112 dostępne jest w pełnej funkcjonalności do zaledwie kilku lat, to w Europie rozwiązanie to obchodzi w tym roku 30 lecie istnienia. Zakrojone na szeroką skalę kampanie społeczne, także te prowadzone przez nas, a także wprowadzenie do szkolnej edukacji przedmiotu: „Edukacja dla bezpieczeństwa” znacznie zwiększyły świadomość społeczną na temat funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w naszym kraju.

W Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112 (obchodzonego tradycyjnie 11.2) przypominamy, że jest on darmowy i dostępny na ternie całej Unii Europejskiej. Wybierając go w swoim telefonie znajdziemy pomoc w wielu różnych sytuacjach związanych z nagłymi stanami zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub środowiska. Mając powyższe na uwadze pamiętajmy żeby korzystać z niego wyłącznie w stanach niecierpiących zwłoki, by uwrażliwiać sowich bliskich i dzieci, jak ważne jest by osoby potrzebujące pomocy mogły możliwie szybko nawiązać połączenie, by go nie blokować i nie nadużywać.

Korzystając z okazji, wszystkim pracującym w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego operatorom numeru alarmowego, odbierającym rocznie średnio 22 miliony połączeń, życzymy zdrowia i sił do tak ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Życzymy byście zarówno za strony przełożonych, jak i ogółu społeczeństwa spotykali się z wyrazami uznania i namacalnymi dowodami docenienia wagi i istotności Państwa miejsca i roli w funkcjonowaniu systemów ratowniczych, których jesteście niezwykle ważnym ogniwem. Życzymy jedynie udanych interwencji, satysfakcjonujących i trafnych decyzji, szczególnie mając na uwadze, że podejmowane są one pod ogromną presją czasu, a często decydują bezpośrednio o czyimś życiu.

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat jednolitego numeru alarmowego 112 zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych KG PSP; www.112.gov.pl lub anglojęzycznych portali www.eena.org i https://ec.europa.eu/digital-single-market/112

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Pomimo obowiązujących obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, pożegnanie tak zasłużonego i oddanego Państwowej Straży Pożarnej i naszej Szkole funkcjonariusza, nie mogło całkowicie zginąć w cieniu pandemii.

05 lutego 2021 roku ze strażackim mundurem, po 28 latach służby, pożegnał się Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Robert Krakowski. W związku z tym, że nie mogliśmy zorganizować uroczystej zbiórki, w której mogłyby jednocześnie uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, dzisiejsze wydarzenie odbyło się w kilku, jakże ważnych i symbolicznych etapach.

Jako pierwsi z przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne „bohaterem dnia” pożegnali się Komendanci Miejscy PSP w Krakowie – st.bryg. Paweł Knapik, st.bryg. Andrzej Nowak i bryg. Arkadiusz Kielin – którzy w towarzystwie i w imieniu dowódców oraz przedstawicieli krakowskich jednostek ratowniczo-gaśniczych, podziękowali mu za pełne zaangażowania, oddania i profesjonalizmu lata współpracy i współdziałania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a w sposób szczególny za udział w licznych działaniach ratowniczych. Natomiast w imieniu kierownictwa i społeczności Szkoły słowa uznania i wdzięczności wyraził Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak.

W drugiej kolejności ze swoim podwładnym, współpracownikiem, przełożonym i Kolegą, pożegnali się pracownicy i uczniowie Szkoły, a stało się to w czasie uroczystej zbiórki przeprowadzonej w szkolnej Auli. Był to czas pełen ciepłych słów i licznych wzruszeń, a to wszystko dlatego, że nasze szeregi opuściła dziś postać nietuzinkowa. Człowiek, który poznając kolejne elementy pożarniczego rzemiosła i pokonując szczeble kariery - od słuchacza po dowódcę - wielokrotnie udowodnił, że jest osobą której można zaufać, której można wierzyć, której można powierzyć obowiązki, a nade wszystko oddać w ręce zdrowie i życie wielu poszkodowanych. Zarówno jako ratownik, ale także jako ceniony dowódca i nauczyciel kolejnych pokoleń strażaków, imponował nam wszystkim swoją sumiennością i niebywałą pracowitością. Skrupulatnością, otwartością, mądrością, opanowaniem i dążeniem do koncyliacyjnych rozwiązań zdobył szacunek i uznanie całego naszego grona. Także osoby, które opuściły już mury Szkoły wielokrotnie w samych superlatywach wypowiadały się o jego profesjonalizmie i wszechstronności. W tym miejscu należy zaznaczyć, że funkcja i rola każdego dowódcy, a szczególnie tego pełniącego służbę w Szkole, wymaga ogromnej odwagi, wiąże się także z ciężarem odpowiedzialności i wymaga nieustannego doskonalenia się na każdej niwie ratowniczej aktywności. Tylko koherentna postawa i podejście do swoich obowiązków pozwala na jednoczasową troskę o działania operacyjne i dydaktykę, a kto tego próbował wie, że nie jest to zadaniem prostym. Rotujący się w obsadach ratownicy, rozpoczynający corocznie praktykę zawodową słuchacze, a później kadeci, potrzebują szczególnej uwagi, opieki, pomocy, a często zwykłej życzliwości i wsparcia, które nie raz i nie dwa otrzymywali od swojego nauczyciela, który z biegiem lat stał się wzorcem do naśladowania.

W imieniu kadry Szkoły podziękowania, gratulacje i życzenia złożył Komendant SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała. Głos zabrali także bezpośredni przełożeni i współpracownicy: mł.bryg. Marcin Szewerniak, mł.bryg. Rafał Czaja i st.kpt. Michał Gąska.

Dowódcą dzisiejszej uroczysości był: mł.bryg. Krzysztof Kłuś.

Zgodnie z maksymą mówiącą o tym, że dowódcą się bywa, a strażakiem jest się przez całe życie, życzymy by dźwięk strażackiej syreny, widok „czerwonego” samochodu, czy munduru przynosiły jedynie pozytywne wspomnienia, wewnętrzną radość i podszyte nostalgią wzruszenie. Służba dla mieszkańców Małopolski, z nami i dla nas, była kawałkiem bardzo dobrze wykonanej roboty! Ufamy, że tak bardzo, nomen omen, zasłużony czas spoczynku, obfitował będzie w pełnię sił i zdrowia, że pozwoli zrealizować marzenia i życiowe plany, na które tak często będąc w mundurze nie mamy czasu. Życzymy tylko tego co Dobre!

 

Przebieg służby bryg. Roberta Krakowskiego:

 • 30.08.1993 – 29.04.1995 – SA PSP w Krakowie służba kandydacka
 • 01.07.1995 – 30.11.1998 – Komenda Rejonowa PSP w Bochni
 • 01.12.1998 – 05.02.2021 – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie


Zajmowane stanowiska:  

 • dowódca zastępu,
 • starszy instruktor,
 • zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej


Odznaczenia i wyróżnienia:
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 2007 r.
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2010 r.
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” -  2013 r.
Dyplom komendanta Głównego – 2015 r.
Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” -  2016 r.
Srebrna odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2016 r.
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2020 r.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Dzięki współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakwie przy realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, garnizon małopolskiej Policji zyskał kolejnych ratowników.

Z inicjatywy dr Joanny Kosiniak - Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie podjęto decyzję o przeprowadzeniu cyklu kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pierwsza edycja zakończyła się 28 stycznia 2021 roku, gdy 23 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik małopolskiej Policji zdało egzamin państwowy uzyskując tytuł ratownika. To pierwszy w historii garnizonu projekt mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych instruktorów wyszkolenia strzeleckiego oraz instruktorów taktyki i technik interwencji. Instruktorzy ci, na co dzień są odpowiedzialni za poziom wyszkolenia funkcjonariuszy związany ze sprawnością fizyczną i umiejętnościami strzeleckimi. Teraz role się odmieniły i to oni byli szkoleni. W czasie 66 godzinnego kursu, doskonalili swoją technikę udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie w przypadku urazów czy prawidłowe dokonanie segregacji poszkodowanych w trakcie zdarzeń masowych to tylko część z sytuacji szczególnych, z którymi musieli się zmierzyć przyszli ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zajęcia były prowadzone przez ratowników medycznych – funkcjonariuszy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Szkolenie było możliwe dzięki sprzętowi (fantomy do resuscytacji krążeniowo – oddechowej) przekazanemu przez Stowarzyszenie Prewencji Kryminalnej im. insp. Marka Woźniczki oraz dzięki sprzętowi i materiałom przekazanym przez Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. małopolskiego.

W szkoleniu korzystano z bazy poligonowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie uczestnicy w symulowanych zdarzeniach musieli wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą teoretyczną. Dzięki temu zajęcia mogły być realizowane na bardzo wysokim poziomie.

Współpraca ze Szkołą Aspirantów PSP to wynik zawartego 15 lipca 2020 r. porozumienia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Romanem Kusterem a Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Markiem Chwałą. Porozumienie dotyczy współpracy przy organizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikami takich szkoleń są funkcjonariusze oraz pracownicy Policji różnych jednostek garnizonu małopolskiego. Przedsięwzięcie jest cały czas kontynuowane i ma objąć swoim zasięgiem jak największą liczbę uczestników. Przeszkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne są realizowane w formie lokalnego doskonalenia zawodowego a egzaminy zdawane przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP. Zarówno program, warunki i wymagania organizacyjne, w tym te dotyczące wieńczącego 66 h zajęć teoretycznych i praktycznych egzaminu, odpowiadają zapisom ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wydanych na jej podstawie przez ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej rozporządzeń w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nowym policyjnym ratownikom gratulujemy i życzymy, aby z nabytych umiejętności musieli korzystać jak najrzadziej!

 

 

Opracowanie i zdjęcia : mł. insp. Sebastian Gleń - Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

 

W dniach 01 - 02 lutego 2021 roku na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się ćwiczenia, wchodzącej w skład centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, kompanii szkolnej „KRAKÓW”. Głównym celem przeprowadzonych na placu obok hali sportowej założeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków do zorganizowania szeroko rozumianego zaplecza logistycznego stanowiącego nieodzowny element długotrwałych akcji i działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Jego osiągnięcie wymagało weryfikacji funkcjonowania wielu składowych, w tym: dysponowania oraz alarmowania kadry dowódczej i ratowników, zasadności alokacji, konfiguracji i konfekcjonowania zasobów sprzętowych, przemieszczania ludzi i wyposażenia w miejsce koncentracji oraz budowę zaplecza sanitarnego. W trakcie trwającego nieprzerwanie przez 24h założenia, z wykorzystaniem będących w dyspozycji Szkoły kontenerów, przygotowano pełne obozowisko dla 60 osób. Jego utworzenie było nie tylko sposobnością do weryfikacji wypracowanych przez lata procedur postępowania, ale także stanowiło ważny element doskonalenia zawodowego i nauki. Sprawianie pneumatycznych namiotów i obsługa sanitariatów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy typowych dla okresu zimowego ujemnych temperaturach ( w nocy spadła ona do blisko -10 st.), za każdym razem wiąże się z koniecznością modyfikowania utartych ścieżek działania i adaptowania go do zastanej sytuacji. Ukształtowanie terenu, techniczne problemy z dojazdem nośników, oblodzenie dróg, zamarznięta ziemia, opady deszczu, śniegu, krupy śnieżnej, silny wiatr, osadzająca się szadź i inne niekorzystne zjawiska pogodowe często zmuszają do poszukiwania alternatywnych, skutecznych, a nade wszystko bezpiecznych metod tworzenia miejsc odpoczynku, żywienia i regeneracji sił. Wiążą się także z ciągłym i wzmożonym nadzorem nad utrzymaniem właściwego ciśnienia w elementach konstrukcyjnych, zasilania i działania nagrzewnic oraz elementów oświetlenia, tak by nieprzerwanie miały one pełną funkcjonalność. Szczególnej uwagi wymaga utrzymywanie odpowiedniej temperatury i obiegu wody w wyposażonym w umywalki, prysznice i toalety kontenerze sanitarnym, gdyż zamarznięcie cieczy w rurach doprowadzić może nie tylko do czasowego wycofania go z użytkowania, ale także trwałego zniszczenia instalacji i urządzeń.

 

Podczas ćwiczeń przeprowadzono także instruktaż dla kadetów kompanii I w zakresie wyposażenia kontenerów K2 i K4 oraz zasad wykorzystania dziennych racji żywnościowych.

Przygotowany przez Naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych mł.bryg. Krzysztofa Kłusia scenariusz epizodu uwzględniał takie elementy, jak: alarmowanie, weryfikację czasu osiągnięcia gotowości operacyjnej, prowadzenie łączności, przygotowanie dokumentacji, kontrolę właściwego wyposażenia osobistego kadry dowódczej i kadetów oraz organizację zgodnego z obowiązującymi zasadami wyżywienia i zabezpieczenia medycznego, a w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu ćwiczeń, dokonania ich oceny i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków, powołany został zespół ekspercki, w którym znaleźli się posiadający wieloletnie doświadczenie ratownicze rozjemcy. W dodatku nad całością przez cały czas czuwał wyznaczony w stosownym rozkazie oficer bezpieczeństwa.

Przy okazji warto przypomnieć, że zdolność do prowadzenia działań ratowniczych przez siły i środki Szkoły, to nie tylko potencjał naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej, ale także utrzymywanej w gotowości operacyjnej każdego dnia roku grupy liczącej między 40 a 50 osób, które wraz z kadrą dowódczą, gotowe są do pobrania niezbędnego wyposażenia technicznego i wyjazdu w stosownym do potrzeb wariancie. Powyższe możliwe jest dzięki opartemu na analizie i ocenie ryzyka planowaniu, kontrolowaniu stanu i sprawności wyposażenia, utrzymywaniu cotygodniowych zajęć doskonalących oraz przeprowadzanych okresowo ćwiczeń aplikacyjnych i rzeczywistych.

Właściwie każdego roku będące w naszej dyspozycji siły i środki centralnego odwodu operacyjnego KSRG kierowane są do działań ratowniczych prowadzonych pod dowództwem lub z udziałem Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju – ostatnio miało to miejsce pod koniec kwietnia 2020 roku, gdy byliśmy zadysponowani do pomocy przy gaszeniu objętego pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Wstępne podsumowanie dwudniowego epizodu pozwala na sformułowanie następujących wniosków – wszystkie przyjęte w scenariusze założenia zostały zrealizowane, a cele osiągnięte. Szczegółowa ocena, która w formie notatki służbowej za kilka dni zaprezentowana zostanie komendantowi Szkoły, pozwoli na wskazanie silnych i słabych stron przyjętych rozwiązań, a tym samym sporządzenie listy wniosków, których implementacja pozwoli na usprawnienie całości funkcjonowania naszej kompanii wielozadaniowej.

 

Dzień I

 

Dzień II

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W związku z wystosowaną przez Rząd Republiki Słowacji prośbą o pomoc wykonaniu testu na obecność korona wirusa wśród mieszkańców Słowacji COVID-19. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, udzieli wsparcia stronie Słowackiej delegując strażaków PSP oraz medyków do wykonywania testów.

W skład polskiej grupy wchodzi 66 strażaków Państwowej Straży Pożarnej (20 z woj. świętokrzyskiego, 31 z woj. małopolskiego, 8 z Podkarpacia oraz 7 z Komendy Głównej PSP), 37 medyków z CSK MSWIA w Warszawie oraz grupa 70 medyków z woj. pomorskiego.

Zadaniem grupy będzie pomoc władzom Słowacji w przeprowadzaniu testów na obecność COVID-19 wśród mieszkańców regionów przygranicznych. Polacy będą działali m. in. w okolicach Żiliny, Rużomberok i miejscowości Martin oraz na północ od tych miast (Trstena, Niżna, Hladovka, Chlebnice, Parnica, Velicna, Vysny Kubin, Cadca, Kysuckie Nowe Mesto).

W uroczystej zbiórce, która odbyła się przed wyjazdem strażaków udział wzięli: Pan Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, st. bryg. Piotr Filipek -
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP oraz mł.bryg. Marek Chwała - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

 

Trwająca w Polsce od blisko trzech tygodni akcja szczepień przeciw COVID-19 oraz wielopłaszczyznowa kampania informacyjna prowadzona pod egidą Ministerstwa Zdrowia pozwoliły uzyskać wiele odpowiedzi na rodzące się w każdym z nas pytania dotyczących ogółu realizowanego przedsięwzięcia. Pomimo tego, że liczba potwierdzonych zakażeń sięgnęła już w naszym kraju blisko 1,4 mln, a życie z powodu zakażenia straciły 31 593* osoby, to jak wskazują wyniki licznych badań sondażowych, znaczna część z nas wciąż jest bardzo negatywnie nastawiona do idei szczepień – deklaruje, że się im nie podda lub wciąż waha się przed podjęciem ostatecznej decyzji. Nie od dziś wiadomo, że ludzie boją się tego co nowe i nieznane. Tym razem pojawiające się w społeczeństwie, także w gronie strażaków, wątpliwości wynikają również z pojawienia się w publicznej przestrzeni (głównie źródłach internetowych) skrajnie różnych, często intencjonalnie zafałszowanych i niepotwierdzonych badaniami naukowymi, informacji. Poszukując merytorycznej wiedzy i wiarygodnych informacji na temat skali zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, przebiegu i dalekosiężnych skutków rozwoju wywoływanej przez niego choroby COVID-19, a także konstrukcji, sposobu podania, działania dostępnych szczepionek, zwróciliśmy się z prośbą do dr. n.med. Wojciecha Serednickiego o możliwość spotkania z kadrą i słuchaczami naszej Szkoły.

Były konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, obecnie pełniący funkcję pełnomocnika ds. zabezpieczenia intensywnej terapii w województwie małopolskim, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, także pracy szpitalu jednoimiennym dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 prelegent w niezwykle prosty, a zarazem pełen merytorycznych danych sposób przekazał najbardziej istotne informacje dotyczące istoty i prowadzonego procesu szczepienia. Spotkanie z praktykiem, lekarzem, człowiekiem o niezwykłej wiedzy i charyzmie przedstawicielem służby zdrowia, przeprowadzony ze swadą, oparty o badania i liczne przykłady wykład dał nam szansę na podjęcie merytorycznej, a nie emocjonalnej decyzji dotyczącej szczepienia. Liczne pytania ze strony kadry i uczestniczących w spotkaniu zdalnie grupy kadetów pokazały, że spotkanie było bardzo potrzebne, a prowadzona do tej pory kampania informacyjna nie wyczerpuje potrzeb odbiorców.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

*dane statystyczne na dzień 12.01.2021 r. – źródło - https://koronawirus-w-polsce.pl/