6 i 7 listopada 2023 roku, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, odbyła się kolejna edycja warsztatów metodyczno-tematycznych, tym razem skupiająca się wokół zagadnień dotyczących: „Techniki ścinania i obalania drzew w warunkach normalnych, utrudnionych, wiatrołomów i wywrotów”. Głównym celem tego dwudniowego, w całości zrealizowanego w warunkach terenowych szkolenia, było doskonalenie umiejętności wykorzystania ratowniczego sprzętu mechanicznego będącego na wyposażeniu jednostek PSP w trakcie usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku anomalii pogodowych związanych z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych. Ze względu na to, że adresatami warsztatów w większości byli funkcjonariusze ośrodków szkolenia oraz szkół pożarniczych w czasie zajęć duży nacisk kładziono na elementy związane z kwestią nauczania i konieczności wysokiego rygoru stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzięki przychylności dyrekcji i pracowników Nadleśnictwa Niepołomice oraz ogromnemu zaangażowaniu kadry dydaktycznej wchodzącego w skład kadry Wydziału Kształcenia Zawodowego zespołu przedmiotowego: sprzęt do działań ratowniczych, każdy z uczestników szkolenia mógł w bezpiecznych w wysoce realnych warunkach sprawdzić na jakim poziomie są jego umiejętności posługiwania się sprzętem mechanicznym, jego obsługi i konserwacji oraz zaobserwować jak zachowują się wysokie, często naturalnie krzywe, chore, pochylone lub wywrócone drzewa. Symulowanie warunków usuwania zagrożenia lub ochrony upadkiem drzewa infrastruktury lub mienia, wymagała stosowania metod i technik pozwalających na niemalże z jubilerską precyzją dobierania kierunku ścinania i jego obalania.

Warsztaty otworzył i wręczając stosowne zaświadczenia zakończył, odpowiedzialny za pion dydaktyczny Zastępca Komendanta Szkoły bryg. Marcin Szewerniak. Główny ciężar organizacyjny spoczywał na barkach kierownika zespołu SDDR kpt. Łukasza Pietrzyka, którego w opiece i nauczaniu 21 uczestników wspierali wsparli mł.kpt. Andrzej Szymanek, st.asp. Rafał Czajka oraz asp. Krzysztof Nosal.

Doskonalenie zawodowe kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia PSP jest niezbędnym elementem umożliwiającym profesjonalną realizację ich statutowych zadań. Merytoryczne dyskusje, wymiana doświadczeń, poddawanie się w bezpiecznych warunkach weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności, pozwala na odnajdowanie mocnych i słabych stron przygotowania do dzielenia się wiedzą z uczestnikami kursów, szkoleń i osób realizujących praktyczną naukę zawodu w drodze do uzyskania tytułu inżyniera lub technika pożarnictwa.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk