Taktyka zwalczania pożarów w obiektach zabytkowych (sakralnych).