swflW dniu 02.05.2017 r. o godzinie 1100 w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadzono uroczystą zbiórkę z okazji Święta Flagi.

 

 

 

ĆWICZENIA „POWÓDŹ 2017”

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 06 maja 2017 r. w godz. 900 – 1400
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
organizuje „Dzień otwarty”
dla kandydatów na kształcenie dzienne w zawodzie TECHNIK POŻARNICTWA
na rok szkolny 2017/2018.

W tym dniu będzie można zapoznać się z bazą dydaktyczną naszej szkoły
(hala sportowa, sale wykładowe i pracownie)
oraz zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą,
w której przyszli kadeci będą odbywać praktyki.

Będzie można również otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji
oraz złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami

Dodatkowo w trakcie dnia otwartego, kandydaci będą mieć możliwość przystąpienia
do prób sprawnościowych (podciąganie na drążku, bieg po kopercie)
oraz do próby wydolnościowej – beep test.
Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do powyższych prób będzie posiadanie stroju sportowego (spodenki, koszulka lub dres) oraz obuwia sportowego.


ZAPRASZAMY!

 

 

* Dnia 2 maja 2017 r. Sekretariat Szkoły będzie NIECZYNNY ! 

KOLEJNE POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ

21 Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

W dniu 4 kwietnia 2017r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach programu Helper’s Generation. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, m. in. poprzez propagowanie jej w mediach społecznościowych, dzięki czemu chęć zostania dawcą szpiku lub komórek macierzystych wyraziły 83 osoby – kadeci, pracownicy Szkoły, funkcjonariusze PSP uczący się w Szkole w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz osoby cywilne spoza SA PSP. Warto zaznaczyć, że znaczna część strażaków SA PSP już od dawna jest potencjalnymi dawcami szpiku. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zwiększenia grona potencjalnych dawców, a wszystkich tych, którym nie udało się do nas przybyć zapraszamy w przyszłości!

Opracowanie: sekc. kdt Marcin Grzyb
Zdjęcia: sekc. kdt Bartłomiej Węgrzyn

W dniu 07.04.2017 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Szkoły Aspirantów w Krakowie st. bryg. dr inż. Bogusława Koguta.

Szkolenie specjalistyczne dla strażaków ratowników SGPR.

Dnia 03 kwietnia rozpoczęło się kolejne Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

W dniach 23 -  25 marca 2017 r. w halach wystawowych EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie odbyły się Targi Edukacyjne – „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

Serdecznie zapraszamy na akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach projektu Helpers' Generation, która będzie miała miejsce 4 kwietnia 2017r. w Auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na osiedlu Zgody 18 w godzinach 7:00-16:00.

s wojta fotoInformujemy, że z dniem 16 marca 2017 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomirowi Wojta.

Pan st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta  służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993 roku jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  Studia inżynierskie ukończył w 1997 roku i otrzymał pierwszy stopień oficerski. W 1999 roku, również w Szkole Głównej Służby Pożarniczej ukończył studia II stopnia, uzyskując tytuł magistra. W 2014 roku ukończył również studia podyplomowe na uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku "Bezpieczeństwa Publiczne i zarządzanie kryzysowe". Swoje kwalifikacje podnosił również uczestnicząc w kilku kursach organizowanych w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej.

Po ukończeniu szkoły został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej, a następnie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, gdzie pełnił zadania związane z pionem operacyjnym. Z dniem 1 kwietnia 1999 roku został przeniesiony do służby w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w ramach tworzonego Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu. Głównym zakresem zadań była organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo ratowniczych, ratownictwa na wodach szybkopłynących  i rzekach górskich, ratownictwa wysokościowego oraz szkoleń z zakresu działań poza granicami kraju. Od początku służby związany był z działalnością Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej oraz grupy USAR Poland – przewidzianej do działań poza granicami kraju. Wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczych – między innymi w akcji ratowniczej po katastrofie budowalnej Hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie w 2006 roku oraz zawaleniu się kamienicy w Katowicach w 2014 roku.  Uczestniczył w działaniach ratowniczych poza granicami kraju w ramach pomocy ofiarom trzęsień ziemi w Iranie w 2003 roku oraz na Haiti w 2010 roku.

W 2012 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, a w zakresie jego obowiązków wchodził nadzór nad pionem dydaktycznym i operacyjnym Szkoły. 

Realizując działalność szkolenia i kształcenia pożarniczego, jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedziny działań poszukiwawczo ratowniczych oraz programów kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa. 

W uznaniu zasług oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony oraz wyróżniony, m. in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi za Dzielność, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz  Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.  

Pan st. bryg. Sławomir Wojta  jest osoba niezwykle zaangażowaną w służbie. Posiada zdolności organizacyjno – kierownicze, które potrafi z powodzeniem zastosować w życiu zawodowym. Dobrze planuje i organizuje prace podległym komórkom organizacyjnym. Z sukcesami kieruje, koordynuje i nadzoruje kształcenie w zawodzie strażaka i technika  pożarnictwa. Kreuje nowe rozwiązania i inicjatywy w zakresie szeroko rozumianej dydaktyki pożarniczej. Niezawodność, inicjatywa i fachowość odzwierciedlają wzorowy stosunek do służby w Państwowej Straży Pożarnej. St. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta w swej długoletniej  służbie - wyróżnia się odpowiedzialnością i gotowością przyjmowania na siebie odpowiedzialności. W sprawach służbowych jest bardzo wymagający, obowiązkowy oraz odpowiedzialny.  

W dniu 13 marca 2017 r. w WSSGR w Nowym Sączu przeprowadzone zostało "Szkolenie w zakresie hakowego-sygnalisty dla strażaków PSP".

W dniach 8-10 marca br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne "Techniki ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie specjalistycznym oraz podstawy negocjacji".

W dniach 20 lutego - 6 marca 2017 r. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe dla łącznie 13 strażaków z woj. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, podkarpackiego, a także kadetów SA PSP w Krakowie.