Pomimo tego, że barwy i symbole państwowe od dawna mają szczególne znaczenie dla mieszkańców Polski, a szczególną estymą darzą je przedstawiciele formacji umundurowanych, to dopiero od 15 lat obchodzony jest w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo tego, że od dłuższego czasu, biało-czerwona flaga powiewa każdego dnia na zlokalizowanym przed budynkiem Szkoły maszcie, to o poranku 2 maja 2019 roku, zgodnie z przyjętym zwyczajem i ceremoniałem, dokonano uroczystego jej podniesienia.

 

 

Potrzeba krzewienia oraz wzmacniania szacunku i przywiązania do jednoczących naród symboli, a także nieustanne starania o propagowanie wartości patriotycznych i budowanie pozytywnego wizerunku naszej służby, przyczyniły się także do tego, że Szkoła pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie do udziału w zorganizowanym przez władze województwa pikniku rodzinnym „Europejska małoPolska”.  


Przygotowane przez nas w postaci: „zadymionego namiotu”, stanowisk do gaszenia pozorowanego pożaru oraz pokazu sprawności psów z ratowniczych atrakcje, tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych na Błoniach mieszkańców Krakowa i turystów.

 

 

Wszystkim osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy na temat prezentowania barw i symboli narodowych polecamy znajdujący się na stronach MSWiA miniprzewodnik.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: str. kdt Maksymilian Kaszyca

 

zyczenia prezydenta RP 30.04.2019

 

W dniach 23-26 kwietnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało szkolenie specjalistyczne - "Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)".

System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej (GPS) jest szeroko wykorzystywany w wielu dziedzinach życia. Jednak w ogromnej większości przypadków sprowadza się to do nawigowania drogowego – kierowania na adres docelowy, wykorzystując nawigacje samochodowe. Szkolenie zostało przygotowane w celu przedstawienia szerokiego spektrum możliwości działania sytemu GPS wraz z wieloma funkcjami nawigacyjnymi, w tym przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania mapowego. Oczywiście głównym obszarem zastosowania było użycie podczas działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i zarządzania poszukiwaniami w terenie,.

Kolejna edycja szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem. W szkoleniu uczestniczyło 30 strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całego kraju.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

W dniach 24 do 26 kwietnia 2019 roku kadeci pierwszej kompani wraz z opiekunem mł. asp. Tomaszem Matysem udali się na zajęcia terenowe w ramach zajęć z przedmiotu: bezpieczeństwo pożarowe budynków. Zajęcia odbyły się na terenie jednej z krakowskich inwestycji budowlanych realizowanych w centrum miasta przy ulicy Rakowickiej. Przeprowadzili je: Pan Jakub Hab BHP INVEST odpowiedzialny za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy oraz kierownictwo budowy: Pani Karolina Hływa i Pan Dawid Baniak przedstawiciele generalnego wykonawcy firmy EXPRES -KONKURENT.

Kadetom w pierwszej teoretycznej części spotkania przedstawiono zasady BHP oraz zagrożenia wynikające z przebywania na terenie budowy. Przeprowadzone zajęcia ukierunkowane były na tematykę związaną ściśle z zawodem strażaka. W części praktycznej kadeci zapoznali się z układem konstrukcyjnym budynku oraz aktualnym postępem prac budowlanych. Słuchaczom zaprezentowano nowoczesne technologie budowlane, a także stosowane we współczesnym budownictwie materiały i ich właściwości. Omówiono również zagrożenia oraz sytuacje jakie mogą pojawiać się w czasie przeprowadzania akcji ratowniczej w terenie, gdzie trwają prace budowlane.

 

 

Opracowanie: mł. asp. Tomasz Matys

Zdjęcia: kdt Krzysztof Zięba

 

 

 

 

W związku z zaproszeniem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie do czynnego udziału i wsparcia wyjątkowej inicjatywy o charakterze patriotycznym, poniżej zamieszczamy przekazane przez organizatorów zaproszenie oraz krótką informację wprowadzającą do wydarzenia.

 

Serdecznie zapraszamy na metę drugiego etapu V Rajdu konnego szlakiem ucieczki Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego Wiśnicza. 27.04.2019 miedzy godziną 16:00 a 17:00 planowane jest powitanie 30 ułanów, którzy przybędą do Tyńca konno, by złożyć kwiaty pod „Stodołą” przy ul. Bogucianka. Tam właśnie rotmistrz Pilecki wraz ze swoimi kompanami nocowali podczas ucieczki z Auschwitz. O godzinie 18:00 ułani wezmą udział we mszy św. w tynieckim kościele, a potem udadzą się nad Wisłę, gdzie wraz ze strażakami, harcerzami i wszystkimi chętnymi będą wspólnie biesiadować przy ognisku śpiewając pieśni patriotyczne. Ułani będą nocować w namiotach dostarczonych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Uroczystość ta będzie fantastyczną lekcją historii na którą serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Uczestnicy Rajdu przez trzy dni pokonują trasę z Oświęcimia do Nowego Wiśnicza - tę samą, którą 76 lat temu pokonał rotmistrz Witold Pilecki, by dowództwu Armii Krajowej przekazać informacje o masowej zagładzie dokonywanej w Auschwitz przez Niemców (tzw. „Raport Witolda”). Rotmistrz Pilecki trafił do Auschwitz dobrowolnie w 1940 roku, aby zdobyć informacje o niemieckich zbrodniach i współtworzyć obozową konspirację. Jej celem było m.in. podtrzymywanie na duchu kolegów, przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu, potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie. Nocą z 26 na 27 kwietnia 1943 roku uciekł z obozu, a wraz z nim zbiegło dwóch współwięźniów Tadeusz Redzej i Edward Ciesielski. Udało im się dotrzeć do Nowego Wiśnicza, gdzie Pilecki napisał raport o sytuacji w obozie. W 1948 roku został aresztowany przez władze komunistyczne i skazany na śmierć. Zamordowano go strzałem w tył głowy. Oficer został zrehabilitowany w 1990 roku i pośmiertnie odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, a w 2013 roku awansowany do stopnia pułkownika. Pilecki był jedną z najodważniejszych postaci ruchu oporu w czasie II wojny światowej.

Opracowanie i plakat przekazał Radny Miasta Krakowa Pan Marek Sobieraj

W dniach 1 - 5 kwietnia 2019 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu została przeprowadzona praktyka zawodowa studentów III roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Sączu, kierunek: ratownictwo medyczne, połączona z ćwiczeniami kadetów XXVII turnusu kształcenia dziennego.

Podczas zrealizowanych zajęć przećwiczone zostały elementy współdziałania służb ratowniczych, tj. Państwowej Straży Pożarnej i systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w zakresie działań podczas: wypadków komunikacyjnych, zdarzeń budowalnych, ratownictwa chemicznego oraz wystąpienia zdarzeń z dużą liczbą osób poszkodowanych – mnogich i masowych.

Wspólne ćwiczenia miały na celu jak najlepsze przygotowanie studentów ratownictwa medycznego, jak i kadetów PSP, do tak trudnych sytuacji, jakimi są różnego rodzaju katastrofy.

W zajęciach uczestniczyli wykładowcy Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych oraz wykładowcy zespołu przedmiotowego Taktyki Działań Ratowniczych Wydziału Kształcenia Zawodowego.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta, st.kpt. Dariusz Ruchała

Życznia Wielkanocne 2019

Bez względu na wynik odwiecznej dyskusji na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy lub odwrotnie, każdy z tych wyjątkowych w czasie roku dni jest doskonałą okazją do spotkania się w rodzinnym gronie, wzajemnego złożenia sobie życzeń i wspólnego podzielenia się symbolicznym opłatkiem lub jajkiem.

Podtrzymując wielkanocną tradycję, w pierwszym dniu Triduum Paschalnego przypadającego w tym roku na dzień 18 kwietnia 2019 roku, kadra Szkoły zgromadziła się w jednej z sal, by wsłuchać się w płynące prosto z serca życzenia Komendanta oraz jego Zastępcy. Spotkanie było także okazją do podziękowania funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za trud służby i pracy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

16 kwietnia 2019 roku na terenie poligonu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zlokalizowanego w Luboniu odbyły się warsztaty tematyczne na temat wkolejania pojazdów szynowych, w których uczestniczyli przedstawiciele zespołu TDR, tj. kpt. Łukasz Kalandyk oraz mł. asp. Bartłomiej Łącki.

Zajęcia adresowane były do kadry dydaktycznej szkół pożarniczych oraz ośrodków szkolenia komend wojewódzkich PSP. Celem warsztatów było przybliżenie rozwiązań praktycznych mogących znaleźć zastosowanie przy zdarzeniach związanych z komunikacją zbiorową w transporcie szynowym.

Podczas zajęć podzielonych na część teoretyczną i pokaz praktyczny przedstawiciele firmy Holmatro zapoznali uczestników warsztatów z zaletami zastosowania systemu do wkolejania pojazdów szynowych oraz przeprowadzili pokaz, podczas którego zrealizowano założenie wkolejenia wagonu kolejowego.

 

 


Opracowanie: kpt. Łukasz Kalandyk
Zdjęcia: mł.asp. Bartosz Łącki

 

 

W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne z zakresu segregacji w wypadkach mnogich i masowych”.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia obejmowały problematykę organizacji
i prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z dużą liczbą osób poszkodowanych.

W Szkoleniu uczestniczyło 17 ratowników z KM PSP m.st. Warszawy, KM PSP
w Poznaniu, Krakowie i Siedlcach, KP PSP w Kościanie, Dąbrowie Tarnowskiej, Legionowie, Sochaczewie i Limanowej. W roli obserwatorów w Szkoleniu udział wzięło
2 wykładowcy z SA PSP w Poznaniu.

Ponadto w części praktycznej szkolenia uczestniczyli studenci I roku kierunku ratownictwo medyczne z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. dr n.med. Mariusz Chomoncik