18 marca 2018 roku, przy kilku stopniach mrozu i silnych podmuchach wiatru, dziewięciu kadetów naszej Szkoły, wraz z blisko czterema tysiącami innych biegaczy, wzięło udział w przeprowadzonych na krakowskich ulicach działaniach poszukiwawczych – pod kryptonimem „15. Krakowski Półmaraton Marzanny”. Prócz udziału w hartującej ducha i ciało imprezie, pokonywaniu własnych słabości i ograniczeń, a także podnoszenia, tak ważnej w służbie strażaka sprawności fizycznej, była to także doskonała okazja do tego, by wspomóc Fundację „Schola Cordis” wspierania kardiochirurgii dziecięcej.

Między innymi charytatywny charakter biegu przyczynił się także do tego, że 40 kadetów uczestniczyło w zabezpieczeniu całego odcinka trasy na bulwarach wiślanych po południowej stronie, za co w imieniu Kierownictwa Szkoły i organizatorów – jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Na biegowych trasach pojawili się:

Półmaratonu:

1. kdt Jakub Pikuła

2. kdt Hubert Źrebiec

3. kdt Kamil Machalica

4. kdt Michał Błędowski

Biegu na 10 km „Dla małych serc”:

1. kdt Tomasz Kęckiewicz

2. kdt Wojciech Rzepka

3. kdt Paweł Jośko

4. kdt Marcin Tabiś

5. kdt Mateusz Podsiadło

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

Serdecznie zapraszamy na „Dzień otwarty”, który odbędzie się w naszej Szkole 14 kwietnia 2018 roku. W godzinach od 9:00 do 14:00 nasi goście będą mogli zapoznać się z obiektami Szkoły, zobaczyć jak będzie wyglądał w tym roku egzamin wstępny dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej, spróbować swoich sił w teście sprawności fizycznej, porozmawiać z kadrą i kadetami, a także złożyć niezbędne dla procesu rekrutacji dokumenty.

Informujemy, iż z powodów technicznych w ramach Dnia otwartego nie będzie możliwości wnoszenia przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej. W związku z powyższym osoby chcące tego dnia złożyć podania prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane w zakładce „Rekrutacja” konto Szkoły oraz dostarczenie kopii lub duplikatu potwierdzającego jej wykonanie.

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

 

14.04.2018 Dzień otwarty SA PSP

 

14.04.2018 Dzień otwarty SA PSP w Krakowie

 

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, włączając się w inicjatywę pt. „spokrewnieni służbą”, którą swoim patronatem objął Pan Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 13 i 14 marca 2018 roku pracownicy, kadeci i słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyli w akcji honorowego dawstwa krwi. Chcąc oddać hołd Żołnierzom Wyklętym, a jednocześnie anonimowo pomóc osobom chorym i ofiarom wypadków, 47 osób stawiło się w jednej ze szkolnych sal, by podzielić się swoją krwią.

Dzięki współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie udało nam się zebrać 21,15 litra krwi, co mówiąc obrazowo stanowi objętość jaka krąży łącznie w ciałach około 5 dorosłych osób!

Wszystkim dotychczasowym uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy, a pozostałe osoby, których stan zdrowia pozwala na podzielenie się krwią z osobami potrzebującymi, zachęcamy do włączenia się w tą oraz inne inicjatywy podejmowane przez Szkołę w ramach honorowego dawstwa krwi. Najbliższa okazja do zorganizowanej donacji będzie już 27 marca 2018 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Jednocześnie chcemy przypomnieć o inicjatywie kierownictwa Szkoły w związku z którą chcielibyśmy zebrać do 11 listopada 2018 roku „100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości”. Także tutaj liczymy na wsparcie i aktywny Państwa udział.

Ciesząc się z danego nam pokoju, tego, że nie musimy przelewać krwi za naszą ojczyznę, podzielmy się nią z potrzebującymi. Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsca przyjmowania krwi będą systematycznie umieszczane na naszej stronie internetowej.

Wszystkie osobo zainteresowane naszymi akcjami zapraszamy także do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego, kto i kiedy może być honorowym dawcą krwi.

http://www.wckik.pl/poradnik.php

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

13 marca 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się spotkanie Prezesa firmy Egeria sp. z o.o. Pana Andrzeja Woźniaka z p.o. Komendantem Szkoły st. bryg. Krzysztofem Kociołkiem. W trakcie spotkania doszło do podpisania umowy użyczenia nam dwóch spektrometrów ruchliwości jonów IMS typu RAID-M 100. Przyrządy te zostaną wykorzystane w procesie szkolenia kadetów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pozwoli to na dostosowanie procesu szkolenia przyszłych techników pożarnictwa do wymogów stawianych nowoczesnemu ratownictwu, w którym podczas różnego rodzaju zdarzeń coraz częściej występują substancje niebezpieczne. Następnie przeprowadzone zostało niezbędne do prawidłowego wykorzystania spektrometrów szkolenie.

 

 

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz

Zdjęcia: bryg. Jacek Ambrożkiewicz

W dniach 23.02-09.03.2018 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe poziomu specjalistycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z woj. podlaskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego.

Realizowany w najmroźniejszym okresie tej zimy kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (8 osób) oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (12 osób). Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów oraz starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG z woj. małopolskiego, realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (skałki w Rożnowie, jaskini Diabla Dziura w Bukowcu, sztolnie w Jarmucie), obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, hale produkcyjne, instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych poligonu WSSGR.

Szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski

W dniach 8-9 marca 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się Turniej Eliminacyjny do 35. edycji Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej.

Poniżej prezentujemy wyniki oraz fotogalerię.

1. KW PSP Lublin

2. KW PSP Łódź

3. KW PSP Warszawa

4. KW PSP Rzeszów

5. SA PSP Kraków

 

 

Opracowanie: mł.asp. Tomasz Pytel

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

W dniach 7-9 marca 2018 roku Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadził szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – aktualizacja, które rozpoczął p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek. W czasie zjazdu odbyły się zajęcia praktyczne poligonowe oraz konsultacje mające na celu zapoznanie uczestników szkolenia z obecnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz organizacją ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy. Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zakończyło się testem pisemnym, po którym wręczono uczestnikom zaświadczenia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: asp. Piotr Łach

W ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie w dniach 26 i 27 lutego 2018 roku gościli kadeci Kompanii II kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W części pierwszej, merytorycznej, omówione zostały między innymi zagadnienia dotyczące działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, certyfikacji usług, działalności edukacyjnej i publikacyjnej. W części drugiej zaprezentowane zostały kluczowe projekty oraz wybrane metody badawcze dedykowane odpowiednio do: działań ratowniczych i działań prewencyjnych w ramach ochrony przeciwpożarowej w połączeniu z obserwacją badań na stanowiskach badawczych w Zespołach Laboratoriach CNBOP-PIB. W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowane zostały następujące stanowiska badawcze :

•          badania reakcji na ogień i wybuchowości, przedstawienie możliwości badawczych, zasad klasyfikacji i wymagań,

•          oznaczenie parametrów wybuchowych pyłów palnych,

•          badania statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdów pożarniczych,

•          odporności na przemakanie ubrań strażackich specjalnych,

•          odporności na ciepło, ogień i prądy pełzające (badanie rozżarzonym drutem obudów opraw oświetlenia awaryjnego),

•          odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektrostatyczne oraz udary elektryczne,

•          strumienia świetlnego – Kula ULRBRIHTA,

•          badania akustyczne głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

•          sposób posługiwania się gaśnicą oraz pokaz gaszenia pożaru gr. A i B.

 

 

Opracowanie st.kpt. T. Koniuch

Zdjęcia: p. M. Kędzierska (CNBOP-PIB)

 

W dniach 28 lutego oraz 1-2 marca 2018 roku kadeci I kompanii wraz z opiekunami mł. asp. Tomaszem Matysem i asp. Piotrem Łachem wzięli udział w zajęciach terenowych zrealizowanych w ramach przedmiotu: bezpieczeństwo pożarowe budynków. Te wyjątkowo praktyczne lekcje, przeprowadzone na terenie jednej z krakowskich inwestycji budowlanych realizowanej w centrum miasta przy ulicy Rakowickiej, przeprowadzili: Pan Jakub Hab BHP INVEST odpowiedzialny za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, kierownictwo budowy Pan Łukasz Kania Pan Dawid Baniak i przedstawiciele generalnego wykonawcy firmy EXPRES -KONKURENT.

Kadetom w pierwszej teoretycznej części spotkania przedstawiono zasady BHP oraz zagrożenia wynikające z przebywania na terenie budowy. Przeprowadzone zajęcia ukierunkowane były na tematykę związaną ściśle z zawodem strażaka. W części praktycznej kadeci zapoznali się z układem konstrukcyjnym budynku oraz aktualnym postępem prac budowlanych. Słuchaczom zaprezentowano nowoczesne technologie budowlane, a także materiały stosowane we współczesnym budownictwie i ich właściwości. Omówiono również zagrożenia oraz sytuacje jakie mogą pojawiać się w czasie przeprowadzania akcji ratowniczej w terenie, na którym trwają prace budowlane.

 

 

Opracowanie: mł.asp. Tomasz Matys, kdt Adrian Socha

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

1 marca 2018 roku, w ramach koła zainteresowań taktyki działań ratowniczych, odbyły się zajęcia z zakresu budowy pojazdów ciężarowych. Dzięki uprzejmości firmy MAN kadeci oraz pracownicy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mieli możliwość zapoznania się z budową samochodów ww. marki. Podczas wizyty w hali produkcyjnej uczestnicy poznali dokładny proces powstawania samochodów ciężarowych od momentu montażu ramy do wyjazdu samochodu z fabryki. Znajomość elementów konstrukcyjnych samochodów ciężarowych może wpłynąć na efektywność działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych z udziałem tego typu pojazdów. Szczególne podziękowania uczestnicy kierują do pana Krzysztofa Gaworka za przyjęcie i merytoryczne przedstawienie tematu.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Dariusz Ruchała

 

W piątkowe przedpołudnie 2 marca 2018, gdy temperatura na zewnątrz wynosiła kilkanaście stopni mrozu, w auli naszej Szkoły, w ramach zajęć z taktyki działań ratowniczych, odbyło się niezwykle interesujące, pouczające, skłaniające do refleksji, a nade wszystko aktualne szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego. Na zaproszenie kpt. Antoniego Krejpcio z pracownikami, kadetami i słuchaczami kursu podstawowego 1/17 spotkali się, reprezentujący firmę Kevisport, Panowie: Konrad Kasjaniuk i Marcin Siwek. W czasie blisko 6 godzinnego bloku teoretycznych, okraszonych niezliczoną ilością filmów i materiałów poglądowych, zajęć nasi goście kolejny raz uświadomili nam to, jak ważne jest profesjonalne kształcenie i doskonalenie umiejętności ratowniczych, szczególnie tych, z którymi spotykamy się incydentalnie, a stanowią istotne zagrożenie zdrowia lub życia zarówno poszkodowanych, jak i osób niosących pomoc.

Rozmawianie na temat ratowania znajdujących się na lodzie, w wodzie lub pod lodem, ludzi i zwierząt zbiegło się z szeregiem drastycznych doniesień medialnych i danych statystycznych o licznych przypadkach śmierci osób, które znalazły się w tego typu sytuacji. Wystarczy wspomnieć, że ostatnie takie działanie ratownicze miało miejsce w Krakowie wczoraj, gdy ok. godz. 14 w okolicach mostu Grunwaldzkiego lód załamał się pod chodzącym po zamarzniętej części Wisły mężczyzną.

Korzystając z okazji, także świadomi wzrostu zainteresowania sportami uprawianymi na zamarzniętych akwenach i ciekach, zachęcamy wszystkich miłośników tego typu aktywności do nieustannego edukowania się oraz właściwego wyposażania w sprzęt i umiejętności, które pozwolą im przetrwać, w chwili, gdy znajdą się na nienośnym lodzie lub lodowatej wodzie.

Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia, profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie oraz ogrom specjalistycznej wiedzy!

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

24 lutego 2018 roku odbyła się VIII edycja biegu po schodach na obiektach warszawskiego budynku Rondo 1. Bieg na Szczyt to wyścig na 37 piętro jednego z najwyższych budynków w Warszawie. Uczestnik biegu ma do pokonania 37 pięter, 836 schodów oraz 142 metry przewyższenia. W strażackim biegu udział wzięły dwie drużyny reprezentujące Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, które zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej.

W zawodach uczestniczyli kadeci: Maciej Bielawiec, Konrad Dziedzic, Michał Oleksy, Mateusz Radzikowski oraz Damian Świerczek.

Obie drużyny przygotowywały się do zawodów pod okiem opiekunów: mł.asp. Kamila Kolanowskiego oraz mł.ogn. Krzysztofa Nosala.

Gratulujemy kondycji i osiągniętych wyników!

 

 

 

Opracowanie: mł.asp. K. Kolanowski

Zdjęcia: mł.asp. K. Kolanowski

Od 15 stycznia do 9 lutego 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbywało się Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Rozpoczął je z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kpt. Marek Chwała. Uczestnicy szkolenia swą wiedzę zgłębiali na wykładach, jak również w czasie ćwiczeń przeprowadzonych na poligonie szkolnym w Kościelcu oraz zajęć praktycznych zrealizowanych w zakładzie pracy. W dniu 28 lutego 2018 roku odbył się egzamin końcowy przeprowadzony przez Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Po egzaminie p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wręczył wszystkim uczestnikom stosowne zaświadczenia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki, asp. Piotr Łach

W dniach 20-21 lutego 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyła się odprawa egzaminatorów psów ratowniczych.

Podczas odprawy dokonano analizy i podsumowania egzaminów zespołów poszukiwawczych przeprowadzonych w roku 2017 oraz uzgodniono plan egzaminów na rok bieżący. Tematyka odprawa obejmowała również metodykę oceniania pracy psów ratowniczych w aspekcie występujących problemów mentalnych oraz problematykę poprawy jakości szkolenia zespołów ratowniczych.

W odprawie wzięli udział przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, p.o. Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek oraz egzaminatorzy z terenu całego kraju.

 

 

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Kowalski