W dniach 05-07 czerwca 2023 roku przeprowadzono warsztaty metodyczno-tematyczne pn. „Organizacja działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”, które zostały zorganizowane przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, zgodnie z „Planem Nadzoru Dydaktycznego” na 2023 rok. 

Celem warsztatów było przygotowanie kadry dydaktycznej ośrodków szkolenia i szkół PSP do realizacji szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

Zajęcia zrealizowano na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu. Podczas warsztatów metodyczno – tematycznych realizowane były treści kształcenia wynikające z programu szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Zajęcia były prowadzone w formie zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w sali wykładowej, wyposażonej w niezbędny sprzęt audiowizualny. Zajęcia praktyczne odbywały się na stanowiskach szkoleniowych, znajdujących się na terenie poligonu WSSGR. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywano sprzęt, który jest na wyposażeniu wszystkich jednostek do podstawowych czynności ratowniczych oraz sprzęt ujęty w tabeli znajdującej się w programie szkolenia. W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy warsztatów zapoznani zostali z zakresem treści kształcenia oraz sposobem w jaki powinny one zostać przekazane na szkoleniu. Następnie uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na cztery grupy. Każda z grup miała za zadanie przygotowanie założeń do zajęć praktycznych i przeprowadzenie tych zajęć z dwóch tematów wynikających z planu nauczania. W rolę ćwiczących podczas zajęć praktycznych wcielali się uczestnicy warsztatów. Jednym z końcowych elementów warsztatów było przeprowadzenie ćwiczenia końcowego zgodnie ze scenariuszem znajdującym się w programie szkolenia. Ćwiczenie końcowe zostało przygotowane i przeprowadzone przez uczestników warsztatów.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Broda

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Broda, mł. asp. Konrad Wolak

 

W dniach 05-07 czerwca 2023 roku przeprowadzono warsztaty metodyczno-tematyczne pn. „Organizacja działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”, które zostały zorganizowane przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, zgodnie z „Planem Nadzoru Dydaktycznego” na 2023 rok.

Celem warsztatów było przygotowanie kadry dydaktycznej ośrodków szkolenia i szkół PSP do realizacji szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

Zajęcia zrealizowano na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu. Podczas warsztatów metodyczno – tematycznych realizowane były treści kształcenia wynikające z programu szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Zajęcia były prowadzone w formie zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w sali wykładowej, wyposażonej w niezbędny sprzęt audiowizualny. Zajęcia praktyczne odbywały się na stanowiskach szkoleniowych, znajdujących się na terenie poligonu WSSGR. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywano sprzęt, który jest na wyposażeniu wszystkich jednostek do podstawowych czynności ratowniczych oraz sprzęt ujęty w tabeli znajdującej się w programie szkolenia. W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy warsztatów zapoznani zostali z zakresem treści kształcenia oraz sposobem w jaki powinny one zostać przekazane na szkoleniu. Następnie uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na cztery grupy. Każda z grup miała za zadanie przygotowanie założeń do zajęć praktycznych i przeprowadzenie tych zajęć z dwóch tematów wynikających z planu nauczania. W rolę ćwiczących podczas zajęć praktycznych wcielali się uczestnicy warsztatów. Jednym z końcowych elementów warsztatów było przeprowadzenie ćwiczenia końcowego zgodnie ze scenariuszem znajdującym się w programie szkolenia. Ćwiczenie końcowe zostało przygotowane i przeprowadzone przez uczestników warsztatów.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Broda

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Broda, mł. asp. Konrad Wolak