Na podstawie decyzji jaką otrzymaliśmy z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w dniu 22 kwietnia 2020 roku do działań wspierających gaszenie pożaru, jaki trawi Biebrzański Park Narodowy, zadysponowane zostały będące w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej siły i środki Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stanowiące wsparcie centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Autokarem oraz samochodem terenowym do wyznaczonego miejsca koncentracji udało się łącznie 42 strażaków, w tym: 4 osoby spośród kadry Szkoły pełniące funkcje dowódcze, 2 kierowców oraz 36 kadetów – słuchaczy XXVIII turnusu kształcenia dziennego (II kompanii). Ratownicy zabrali ze sobą niezbędne do prowadzenia działań gaśniczych wyposażenie, środki łączności oraz pozostałe materiały pozwalające im na samowystarczalność do działań na najbliższe 36 godzin.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Od kilku miesięcy większość krajów całego świata koncentruje się na walce i ograniczeniu skutków epidemii koronawirusa. Także w Polsce ostatnie tygodnie upływają pod znakiem wyjątkowej mobilizacji i aktywności: przedstawicieli administracji publicznej, pracowników ochrony zdrowia, członków różnych służb i podmiotów ratowniczych, a także pozostałych formacji umundurowanych. W tym wyjątkowym czasie także wiele firm i osób prywatnych podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu wielopłaszyznowe wsparcie wszystkich tych, którzy często ryzykując swoim zdrowiem i życiem nieustannie niosą pomoc osobom jej potrzebującym.

Miło jest nam poinformować, że bezinteresowna i podyktowana potrzebą serca troska o dobry stan zdrowia i jeszcze lepsze zabezpieczenie pełniących służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie strażaków, zaowocowała szeregiem wspierających nas inicjatyw.

W szczególny sposób podziękować chcielibyśmy dwóm mającym siedzibę na ternie Krakowa firmom:

- Grupa 3 Druk – za przekazanie nam bezpłatnie 100 przyłbic i kremów do pielęgnacji niszczonych częstą dezynfekcją rąk,

- ATMAT – za pomoc w naprawie, czyszczeniu i konfiguracji będącej w naszym posiadaniu drukarki 3D. Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu będziemy mogli teraz sami wytwarzać część niezbędnego dla naszych potrzeb wyposażenia osobistego ratowników. Jako pierwsze drukowane będą elementy chroniących błony śluzowe oczu, nosa i górne drogi oddechowe ratowników przyłbic,

- EVENTX Sp. z o. o. – za wykonanie non-profit ozonowania będących w dyspozycji Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej samochodów i pomieszczeń służbowych.

Dziękujemy także ks. mgr. Tomaszowi Jajecznicy i całej zaangażowanej w wolontaryjną działalność społeczności Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie za przekazanie 200 sztuk, tak potrzebnych w obecnym czasie, maseczek.

Najważniejsza obowiązująca w ratownictwie maksyma mówiąca o tym, że: „Dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik” – będzie teraz łatwiejsza do wdrożenia w codziennym działaniu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Artur Luzar

Notatkę z dnia 17 kwietnia 2020 roku, na który zgodnie ze Szkolnym Planem Pracy zaplanowane zostało zakończenie XXXVI Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MS.21 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – rozpocząć można byłoby od słów – a miało być tak pięknie, miał być uroczysty apel, wręczenie zaświadczeń i  wyróżnień, miały być gratulacje i rozdanie nagród dla zwycięzców II edycji konkursu na najlepszego wykładowcę / instruktora, miały być podniosłe wystąpienia i wspólne zdjęcia.

Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nasze plany musiały zostać odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie zmienia to jednak tego, że chcielibyśmy serdecznie pogratulować i podziękować za owocną współpracę naszym nowym 159 absolwentom, czyli wszystkim osobom, które przed rokiem rozpoczęły kolejny etap nauki, którego ostatecznym celem jest zdobycie tytułu technik pożarnictwa. Poszukując pozytywnych stron warto zauważyć, że uczestnicy XXXVI Turnusu KKZ jako pierwsi w blisko 60-letniej historii naszej Szkoły zdawali egzamin końcowy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych służących do zdalnego prowadzenia zajęć i oceniania efektywności kształcenia.

Wszystkim Państwu życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów i przebiegu tegorocznych egzaminów zawodowych oraz już dzisiaj osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Mamy nadzieję, że już niedługo większość z Was będzie mogła także cieszyć się z awansu na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, tradycyjnie organizowany na początku maja Dzień Otwarty SA PSP w Krakowie, zostaje odwołany.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem służby kandydackiej w naszej Szkole nadal prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych wyłącznie drogą korespondencyjną.

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą organizacji bieżącego i przyszłego roku szkolnego, także terminu i przebiegu egzaminów maturalnych, kandydatów prosimy także o bieżące śledzenie informacji pojawiających się na stornie internetowej Szkoły zarówno w dziale „Aktualności”, jak i w zakładce „Rekrutacja”.

17 kwietnia 2020 roku

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

 Wielkanoc2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem TVP Kraków zrealizowanym w SA PSP w Krakowie 8 kwietnia 2020 roku.

 

tvp 080420 m

W okresie 15.02-13.03.2020 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe poziomu specjalistycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z SGRW „Krynica-Zdrój”, SGRW „Warszawa 7” oraz SA PSP w Krakowie.

Realizowany w sprzyjających warunkach pogodowych kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (15-21.02 - 8 osób) oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (6-13.03 - 12 osób). Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów oraz starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG z woj. małopolskiego i mazowieckiego, realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (m. in. skałki w Rożnowie), obiektach przemysłowych, a także na obiektach szkoleniowych poligonu WSSGR.

Szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcie: bryg. T. Traciłowski

 

13 marca 2020 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz zamieszonymi poniżej bardzo ciekawymi materiałami edukacyjnymi (prezentacją).Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
KG PSP: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

 

W dniach 5-6 marca 2020 roku w Korbielowie w ośrodku narciarskim „Kompleks Pilsko – Jontek Korbielów” odbyły się VI Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Celem zawodów było podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej, popularyzacja narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu, integracja środowiska pożarniczego, wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, promocja województwa śląskiego, promowanie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podczas imprez sportowych rangi ogólnopolskiej. W zawodach uczestniczyły reprezentacje komend
wojewódzkich PSP oraz szkół pożarniczych PSP.
Podczas mistrzostw zostały rozegrane konkurencje slalomu giganta w narciarstwie i snowboardzie.

I miejsce Krzysztofa Zięby reprezentanta SA PSP w Krakowie
podczas Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim w klasyfikacji indywidualnej.

III miejsce reprezentacji SA PSP w Krakowie w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim – suma najlepszych przejazdów zawodników:

kdt Krzysztof Zięba, kdt Konrad Delekta, asp. Kurkowski Wojciech.

Reprezentacja SA PSP w Krakowie:
Pan mł. bryg. Marcin Szewerniak – Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie , kpt. Artur Bartocha, asp. Kurkowski Wojciech, asp. Tomasz Pytel, asp. Dudek Sławomir, str. Szewczyk Michał, kdt Krzysztof Zięba, kdt Konrad Delekta.  

 

KLASYFIKACJE ZAWODÓW:

Klasyfikacja indywidualna i drużynowa Mistrzostw Polski w kategoriach – narciarstwo i snowboard.

Klasyfikacja indywidualna i drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie.

Wyniki zawodów:

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski w narciarstwie:

I Miejsce: Zięba Krzysztof – SA PSP Kraków

II miejsce: Leśniakiewicz Andrzej – woj. mazowieckie

III Miejsce: Krzeptowski Sabała Szymon – woj. małopolskie

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski w  narciarstwie:

I miejsce: woj. małopolskie

II miejsce woj. śląskie

III miejsce SA PSP w Krakowie

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski w snowboardzie:

I miejsce: Leśniakiewicz Andrzej – woj. mazowieckie

II miejsce: Hodorowicz Grzegorz – woj. małopolskie

III miejsce: Pilch Tomasz – woj. śląskie

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski w snowboardzie:

I miejsce: woj. małopolskie

II miejsce: woj. śląskie

III miejsce: woj. podlaskie

Klasyfikacja indywidualna w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: Zięba Krzysztof – SA PSP Kraków

II miejsce: Delekta Konrad - SA PSP Kraków

III miejsce: Wojciech Kurkowski - SA PSP Kraków

Klasyfikacja indywidualna w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: Szewczyk Michał – SA PSP Kraków

II miejsce: Łęgowik Arkadiusz – CS PSP Częstochowa

Klasyfikacja drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: SA PSP Kraków

II miejsce: CS PSP Częstochowa

Klasyfikacja drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: SA PSP Kraków

II miejsce: CS PSP Częstochowa

Puchary i dyplomy wręczył Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan mł. bryg. mgr inż. Marcin Szewerniak oraz przedstawiciel Biura Szkolenia – Sekcja Kultury Fizycznej KG PSP Pan st. bryg. Piotr Kalinowski. 


opracował asp. Tomasz Pytel,
foto: asp. Wojciech Kurkowski.


Jak już wielokrotnie przy różnych okazjach informowaliśmy, nasza Szkoła stanowi istotne ogniwo potencjału jakim dysponuje centralny odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W zależności od zaistniałej sytuacji utrzymywane przez nas w pełnej gotowości do niezwłocznego wyjazdu siły i środki skierowane mogą zostać do różnego typu zdarzeń. Jednym z nich może być rozwinięcie i obsługa przeznaczonych na bazę socjalną i noclegową dla ratowników obozowisk, które mogą być także miejscem schronienia dla osób wymagających pomocy. Dostarczane w odpowiednio spakowanych kontenerach wyposażenie nie raz pełniło już funkcję tymczasowego punktu pomocy medycznej, a nawet szpitala. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia między innymi podczas wsparcia przez PSP zabezpieczenia medycznego organizowanych w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży, a także corocznych inicjatyw medycznych towarzyszących największej wigilii dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących, która odbywa się od wielu lat na krakowskim Rynku.

Przy okazji warto także zauważyć, że zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w listopadzie 2015 roku „Programem rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata 2015-2020”, to właśnie Szkole Aspirantów PSP w Krakowie wyznaczona została rola wiodąca w zakresie realizacji zadań z obszaru ratownictwa medycznego.

Pomimo tego, że będący w naszej dyspozycji sprzęt konserwowany, serwisowany i sprawdzany jest regularnie, a kadra pełniąca służbę oficera dyżurnego Szkoły i dowódców (kompanii i pododdziałów wielozadaniowych oraz sekcji obozowiskowej) wraz z kadetami regularnie uczestniczy w ćwiczeniach doskonalących, to w związku z pojawiającymi się doniesieniami o sytuacji epidemiologicznej na świecie, zakładanej potencjalnie potrzebie użycia jednostek ochrony przeciwpożarowej do wsparcia systemu opieki zdrowotnej oraz mając na uwadze licznie prowadzone w całej Polsce związane z pojawieniem się wywołującego COVID-19 koronawirusa SARS-CoV-2, w dniu 06 marca 2020 roku, na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzone zostały ćwiczenia ze sprawiania i możliwości konfiguracji będącego w naszym posiadaniu komponentu medycznego. Składa się z on z 7 pneumatycznych namiotów, a w każdym z nich realizowane mogą być odrębne zadania mające na celu opiekę nad poszkodowanym (chorym). W Komponencie występuje: namiot triagowy - w którym odbywa się segregacja, czyli wstępna ocena i przydzielenie priorytetów leczniczych lub transportowych, na podstawie których personel decyduje o kolejności udzielania pomocy osobom chorym lub poszkodowanym. Po przeprowadzeniu procedur segregacji przydzielany jest mu kolor adekwatny do jego stanu. W komponencie występują następujące oddziały (namioty) reanimacyjny, gdzie realizowana jest opieka nad pacjentami najbardziej poszkodowanymi (tzw. czerwonymi), zabiegowy oraz ambulatorium, do którego trafiają pacjenci wymagający wykonywania niecierpiących zwłoki procedur medycznych oraz namiot obserwacyjny. Komponent dysponuje także przestrzenią magazynową oraz wyodrębnionym miejscem dla personelu, które przy długotrwałych działaniach ratowniczych jest przeznaczony do odpoczynku i regeneracji sił. Jednocześnie jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla 18 pacjentów leżących oraz 20 siedzących. Na wyposażeniu znajduje się również specjalistyczny sprzęt medyczny: 2 szt. defibrylotorów manualnych Lifepack 15, ssak mechaniczny, respirator, pompa infuzyjna oraz 14 sztuk kardiomonitorów. Komponent medyczny wyposażony jest również w 10 agregatów prądotwórczych i pozwalających zapewnić komfort cieplny nagrzewnic.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Mucha

 

Najlepszym sposobem na zdobywanie wiarygodnych informacji, szczególnie w zakresie medycyny i zdrowia, jest pozyskiwanie ich od osób posiadających wiedzę opartą na dowodach i wynikach naukowych badań oraz posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w danym obszarze. Kierując się powyższymi przesłankami na spotkanie z kadrą i słuchaczami Szkoły w dniu 03 marca 2020 roku zaproszony został Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewenętrznych i Administracji na obszarze województwa małopolskiego dr n.biol. Paweł Pocheć.

Cieszące się dużym zainteresowaniem spotkanie z naszym gościem podzielone zostało na dwie części. W pierwszej przestawione zostały statystyki i dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń wirusami: wścieklizny, HIV, WZA typu A, odry oraz grypy, a w drugiej prelegent i uczestnicy skupili się na zasadach postępowania profilaktycznego oraz wytycznych dotyczących działania w sytuacji, w której dojdzie do chociażby potencjalnego kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo własne oraz swoich najbliższych, chroniąc siebie i otoczenie przed potencjalnym zakażeniem różnego rodzaju wirusami, nieustannie warto pamiętać o stosowaniu podstawowych zasad higieny do których należy:

- częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekowanie środkami na bazie alkoholu,

- unikanie dotykania nieumytą ręką twarzy (ust, nosa, oczu),

- zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu,

- unikanie kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną,

- stosowanie się do zaleceń w zakresie pozostawania w domu osób, które mają objawy infekcji dróg oddechowych.

Istotne jest także aby strażacy oraz inni funkcjonariusze znali kryteria epidemiologiczne, oparte na nich zasady kwalifikacji poszczególnego przypadku (od podejrzenia, przez duże prawdopodobieństwo, do potwierdzenia) oraz wymagania dotyczące używania odpowiednich do założonej sytuacji środków ochrony indywidualnej (maseczek, ochrony oczu, dezynfekcji części ciała i płaszczyzn).

Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją COVID-19 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov

oparte na faktach i aktualne informacje na stronie internetowej prezentuje także Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

www.mz.gov.pl

www.pzh.gov.pl

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

Ostatni tydzień lutego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie rozpoczął się od wyjątkowego wydarzenia. Wyjątkowo, gdyż w tym dniu tj. w poniedziałek 24 lutego 2020, żegnało się ze służbą trzech funkcjonariuszy SA PSP w Krakowie. Wyjątkowo, gdyż w tym zacnym gronie znalazło się dwóch naczelników. Wreszcie wyjątkowo gdyż wszyscy odchodzący na zaopatrzenie emerytalne pracownicy, to niezwykle zasłużeni dla krakowskiej Szkoły, jak i dla Państwowej Straży Pożarnej strażacy. Podczas uroczystej zbiórki żegnaliśmy: st. bryg. dr inż. Roberta Wolańskiego – naczelnika Wydziału Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, mł. bryg. Rafała Niemca - naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności oraz mł. bryg. Tomasza Szweja – wykładowcę Wydziału Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Przebieg bogatej kariery zawodowej i dokonań strażaków przedstawił Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała, jednocześnie dziękując w imieniu własnym, kadry i kadetów za długie lata spędzone w Szkole i niewątpliwy wkład w jej rozwój. Sami bohaterowie dzisiejszej uroczystości również w ciepłych słowach wspominali swoje początki z co najmniej 30-letnią przygodą z Państwową Strażą Pożarną, jak również służbę dla i w krakowskiej Szkole.

Dziękujemy kolegom, wykładowcom, przełożonym szczerze życząc wszelkiej pomyślności…  

St. bryg. dr inż. Robert Wolański był pracownikiem Szkoły od 1990 r. Służbę rozpoczął w Wydziale Szkolenia na stanowisku starszego instruktora. W kolejnych latach stopniowo przechodził ścieżki kariery zawodowej od stanowiska wykładowcy poprzez kierownika zespołu przedmiotowego do naczelnika wydziału. St. bryg. dr inż. Robert Wolański to niezwykle wyróżniający się oficer Państwowej Straży Pożarnej. Wiedza, profesjonalizm, doświadczenie oraz pasja pożarnicza to cechy, które doskonale oddają charakter służby oficera. Systematycznie podnosił kwalifikacje, a ukoronowaniem realizacji szeregu przedsięwzięć rozwojowych i naukowych (w tym działalności eksperckiej) było podjęcie prac badawczych nad nowymi konstrukcjami strażackich ochron osobistych. Ponadto zrealizował przewód doktorski w Akademii Górniczo-Hutniczej. St. bryg. Robert Wolański pracował w zespole powołanym Decyzją KGPSP opracowującym zmiany w wymaganiach funkcjonalno-użytkowych i normach należności przedmiotów umundurowania strażaków PSP oraz w zespole do monitorowania zmian w rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia. W zakresie realizowanych zadań dot. kształcenia i doskonalenia zawodowego - kierował Wydziałem Kształcenia Zawodowego, a od lipca 2018 r. – wydziałem Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.St. bryg. Robert Wolański jest ekspertem w zakresie kształcenia modułowego oraz rzeczoznawcą MEN w obszarze programów kształcenia (technik pożarnictwa) i podręczników szkolnych. Jest również autorem szeregu publikacji naukowych i referatów dotyczących eksploatacji sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, edukacji pożarniczej, egzaminów zawodowych i ochron osobistych. Bez przeszkód łączy pracę naukową i innowacyjne podejścia z edukacją oraz służbą w PSP. Doskonałe przygotowanie zawodowe, dodatkowo wsparte pracowitością i ambicją naukową sprawiły, iż st. bryg. dr inż. Robert Wolański w codziennej służbie odznaczał się nieprzeciętnym zawodowstwem.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995 r.
    Brązowy Krzyż Zasługi – 1998
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 1999
    Brązowy medal „ Za zasługi dla obronności kraju” – 2004
    Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2007
    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2008
    Srebrna odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2014
    Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015
    Srebrny medal za długoletnią służbę - 2017

Mł. bryg. Rafał Niemiec był związany ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie od ponad 30 lat. Początkowo był zatrudniony jako pracownik cywilny, a od 1989 roku został przyjęty do służby. Przez wszystkie lata, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej gruntował swoją pozycję jako funkcjonariusz sumienny, zawsze podchodzący do swoich obowiązków w sposób rzetelny i profesjonalny. Dbając o wysoki poziom wykonywania powierzonych zadań, jak również chcąc stale pogłębiać swoją wiedzę, niejednokrotnie uczestniczył w kursach, sympozjach i szkoleniach. Posiada bardzo głęboką wiedzę specjalistyczną i bogate doświadczenie, które umiejętnie wykorzystywał na co dzień w służbie, a z którym chętnie się dzielił. Mł. bryg. Rafał Niemiec profesjonalnie i z zaangażowaniem nadzorował prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych działających w Szkole. Ma także ogromny wkład w uruchomienie nowoczesnej centrali telefonicznej oraz stanowiska kierowania. Ponadto przez lata był związany z procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym aktywnie uczestniczył prowadząc zajęcia na różnych poziomach szkolenia zawodowego. Mł. bryg. Rafał Niemiec to wzorowy oficer, wysoko oceniany za profesjonalizm, solidność i umiejętność współpracy. Posiada nienaganny przebieg służby oraz cieszy się dużym autorytetem wśród współpracowników i podwładnych. Oddany służbie, sprawny organizator, szanowany przełożony i dobry kolega.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995 r.
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 1999 r.
    Brązowy Krzyż Zasługi - 2001
    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2004 r.
    Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 2004
    Srebrna odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2010
    Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2014
    Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” - 2015 r.

Mł. bryg. Tomasz Szwej rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej
w 1987 roku pełniąc obowiązki dowódcy oddziału w Zakładowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Od 2003 roku pełni służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W codziennej pracy prowadził zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami dziennymi, zaocznymi oraz na innych kursach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Od 2017 roku realizuje zadania wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe doskonale potrafił przełożyć na zadania wynikające z toku służby oraz potrzeb szkoleniowych. Z powierzonych obowiązków służbowych wywiązywał się sumiennie i terminowo, wykazując wiedzę fachową i dobre przygotowanie zawodowe. Koleżeński, zawsze pomocny, potrafił pracować zespołowo. Sumienny, solidny
i dokładny. Dobrze planuje swoją pracę oraz wdraża nowe i kreatywne rozwiązania. Ponadto jest osobą dyspozycyjną. W roku 2010 i 2014 brał udział w działaniach powodziowych na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. W 2016 r. brał czynny udział w zabezpieczeniu operacyjnym światowych dni młodzieży w miejscowości Brzegi. Oddany służbie, dobry kolega i współpracownik.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2010 r.
    Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 2016 r.
    Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony P.poż. – 2018

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia kdt Jakub Śliż

Z danych zamieszczanych w materiałach informacyjnych i dostępnych na stronach internetowych stowarzyszeń oraz fundacji zajmujących się pozyskiwaniem i rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego wynika, że w Polsce średnio co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Na szczęście, dzięki postępowi nauki, medycyny i transplantologii, rozpoznanie to nie musi obecnie wiązać się z nieodwracalnymi i często negatywnymi następstwami postawionej diagnozy. Rozwiązaniem i jedynym ratunkiem dla wielu osób chorych, niestety także dzieci, jest przeszczepienie szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

W związku z tym, że znalezienie „biologicznego bliźniaka”, czyli osoby, która może zostać spełniającym szereg wymagań dawcą, nie jest zdaniem prostym, a osób potrzebujących jest coraz więcej, także kadra i kadeci Szkoły przyłączyli się do akcji promującej powyższą ideę. 18 lutego 2020 roku w Auli odbyło się spotkanie informacyjne, a dzień później przy wejściu głównym do Szkoły zorganizowany został punkt pobierania niezbędnych do badań laboratoryjnych wymazów. Tym samym grono potencjalnych donatorów szpiku kostnego wzbogaciło się o kolejnych 51, gotowych do niesienia bezinteresownej pomocy, osób.

Wszystkich chcących zdobyć więcej informacji na temat dawstwa szpiku kostnego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.dkms.pl .

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

Zarówno koniec, jak i początek każdego kolejnego roku, są doskonałą sposobnością do dokonywania podsumowań, przyjmowania postanowień, przygotowywania i snucia planów na bliższą lub dalszą przyszłość. Cykliczne konfrontowanie planów z realizacją, prezentowanie wyników analiz silnych i słabych stron organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dzielenie się sukcesami, a także wskazywanie zagrożeń i obszarów wymagających pracy i doskonalenia są głównym celem organizacji corocznych odpraw kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego, która w tym roku odbyła się 19 lutego 2020 roku w siedzibie i z udziałem kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Wspólna organizacja narady była efektem i naturalną konsekwencją wieloletniej i wielopłaszczyznowej współpracy oraz współdziałania obu jednostek organizacyjnych PSP. W ubiegłym roku dotyczyła ona zarówno podejmowanych działań w zakresie edukacji i doskonalenia zawodowego, czego efektem były między innymi zorganizowane wspólnymi siłami i środkami: szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla słuchaczy kształcenia dziennego, jak i działań stricte operacyjnych, których owocem było 1591 interwencji ratowniczych przeprowadzonych przez Jednostkę SA PSP w Krakowie, jak i kontynuacja praktyk zawodowych kadetów w znajdujących się na obszarze Krakowa jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez kpt. Michała Kuczerę, który odebrał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Marek Bębenek. Następnie, jako gospodarz miejsca, wszystkich przybyłych przywitał st.kpt. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Przedstawienie działalności poszczególnych wydziałów, wyników podsumowań i planów na przyszłość podzielone zostało na dwie części. W pierwszej, z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej materiału filmowego, swoje ubiegłoroczne dokonania zaprezentowała KW PSP w Krakowie. Multimedialny pokaz dopełniły słowa Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP skierowane do przybyłych gości, a za ich pośrednictwem także wszystkich strażaków i druhów z ochotniczych straży pożarnych, a były one pełne wyrazów uznania i wdzięczności za okazywaną niemalże każdego dnia pomoc i wsparcie. W drugiej części z przygotowaną prezentacją na temat funkcjonowania Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, działających w jej strukturach wydziałów i wykonujących obowiązki służbowe osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, wystąpił st.kpt. Marek Chwała. Przywołując z okazji obchodzonego w tym roku 60-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej krótką jej historię przedstawił stan obecny i nakreślił wizję rozwoju.

W części przeznaczonej na podsumowanie głos zabrali także przybyli goście. Bez względu na to, czy reprezentowali organy władzy ustawodawczej, czy wykonawczej, w swoich słowach na pierwszym miejscu kierowali swoje podziękowania i wyrażali podziw za gotowość do pełnego poświęcenia i ofiarności działania na rzecz drugiego człowieka. Deklarując gotowość do współpracy, pomocy i wsparcia dla wszystkich osób zrzeszonych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego życzyli wzrostu liczby przeprowadzanych ćwiczeń i spadku liczby podejmowanych w bieżącym roku interwencji.

Spotkanie było także okazją do przekazania na ręce poszczególnych komendantów powiatowych listów gratulacyjnych i podziękowań za włączanie się podległych im strażaków w licznie prowadzone akcje charytatywne, na czele z inicjatywą "Rodacy-Bohaterom", czyli pomocy byłym żołnierzom Armii Krajowej, ich rodzinom i Polakom, którzy mieszkają na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Nie ulega wątpliwości, że Państwowa Straż Pożarna oraz ściśle z nią powiązany krajowy system ratowniczo-gaśniczy pełnią obecnie w Polsce bardzo istotną, jeśli nie wiodącą, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego mieszkańcom naszego kraju i wszystkich osób przebywających na jego terytorium. O tym, jak ważnym jesteśmy ogniwem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a jednocześnie pośrednim dowodem na to, że nie możemy funkcjonować w oderwaniu od innych wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, służb, straży, formacji, inspekcji, organizacji, jednostek i podmiotów, świadczy między innymi długa lista gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród gości, których przybycie traktujemy jako niepodważalny dowód uznania dla podejmowanych przez nas każdego dnia zadań, znaleźli się:

 1. st. bryg. Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG PSP (reprezentujący Komendanta Głównego PSP)
 2. Edward Siarka – Poseł na Sejm RP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 3. Andrzej Pająk – Senator RP
 4. Elżbieta Duda – Poseł na Sejm RP
 5. Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP
 6. Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP
 7. Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
 8. Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 9. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 10. st. bryg. Bogdan Jędrocha - zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 11. Radosław Włoszek – Prezes Zarządu Kraków Airport im. Jana Pałwa II
 12. Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego
 13. płk Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
 14. płk Zbigniew Kopa – Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego (przedstawiciel gen. dyw. dr Sławomira Kowalskiego)
 15. Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 16. Marek Maślerz - Zastępca Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (przedstawiciel dr n. med. Małgorzaty Popławskiej)
 17. Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 18. Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
 19. Brunon Lalik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
 20. Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 21. Michał Głowacz – Naczelnik Zarządzania Zasobami Leśnymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (przedstawiciel p. Jana Kosiorowskiego)
 22. Tomasz Pałasiński – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
 23. Zbigniew Ulman – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie
 24. Andrzej Siekanka – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa o/Małopolska
 25. Józef Rachtan – Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związków Zawodowych Strażaków „Florian”
 26. Łukasz Gąstoł – Wiceprzewodniczący Małopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” (przedstawiciel pana Henryka Odrzywołka)
 27. Jarosław Kurek – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (przedstawiciel pana Andrzeja Kowalcze)

Moderatorami dzisiejszej narady byli: ze strony KW PSP mł. bryg. Konrad Konik, ze strony SA PSP kpt. Artur Luzar

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Na prośbę Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Telewizji Polskiej poniżej przestawiamy ofertę zatrudniania dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, technika pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Osoby zainteresowane otrzymaną ofertą prosimy o wypełnienie zamieszczonej pod odnośnikiem ankiety.

Informujemy, że Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, pełniąc jedynie funkcję informacyjną, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i potencjalnego zawarcia umowy z ogłoszeniodawcą.

 

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

zainteresowanych pracą w Ośrodku Administracji jako: 

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kontrolę doboru, rozmieszczenia i konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz prawidłowego oznakowania i utrzymania dróg ewakuacyjnych,
 • zapoznawanie nowo przyjętych pracowników z przepisami ppoż.,
 • kontrolę poprawności oraz pomoc w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych systemów, instalacji, sprzętu i innych urządzeń przeciwpożarowych,
 • nadzór oraz uczestnictwo w pracach inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • obsługiwanie central sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, stałych urządzeń gaśniczych, instalacji oddymiania,
 • podejmowanie akcji ratowniczo - gaśniczej lub w zależności od rozmiaru zagrożenia alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej,
 • pełnienie posterunków asystencyjnych podczas nagrań z widownią organizowanych w studiach telewizyjnych, halach zdjęciowych oraz zabezpieczenie efektów i prac pożarowo niebezpiecznych,
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie nagrań z udziałem publiczności lub efektami pożarowo niebezpiecznymi,
 • zgłaszanie kierownikowi Wydziału Przeciwpożarowego stwierdzonych braków wyposażenia i usterek systemów ppoż.,
 • aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektów scenograficznych oraz efektów specjalnych w studiach telewizyjnych oraz prowadzenie rejestru tych czynności.

Oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • ukończonego kursu inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
 • umiejętności przeprowadzania zapytań ofertowych, sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, redagowania pism, przygotowywania umów i zleceń,
 • znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Mile widziane będą:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • znajomość obsługi central pożarowych POLON ALFA,
 • znajomość obsługi central oddymiania Mercor, D+H,
 • znajomość obsługi instalacji tryskaczowych,
 • kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • kurs konserwatora hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • kurs konserwatora detektorów GAZEX,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych.  

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • odpowiedzialne zadania i przyjazną atmosferę w pracy,
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • bogaty pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłania CV

za pomocą przycisku aplikuj.

Na aplikacje czekamy do dnia 28 lutego 2020 r.

Aplikuj

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk na podstawie informacji otrzymanych Pana Adriana Cios z Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim TVP S.A.