W dniach 5 i 6 czerwca 2019 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa z kwalifikacji MS.21 oraz Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi. Przystąpiło do nich 91 kadetów XXVII Turnusu kształcenia dziennego oraz 171 słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego pierwszego a 176 drugiego dnia egzaminu. Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pierwszy dzień przeznaczony był na część pisemną, a drugi na część praktyczną.

Prócz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z zadaniami testowymi oraz tzw. projektem zmierzyli się kończący kształcenie w naszej Szkole funkcjonariusze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz osoby zatrudnione w zakładowych strażach pożarnych lub innych strukturach służb ratowniczych.

Warto zauważyć, że uzyskanie pozytywnego wyniku z całości egzaminu, pozwalające na uzyskanie tytułu technika pożarnictwa, to nie tylko podstawa do otrzymania stopnia młodszego aspiranta PSP i zajmowania stanowisk służbowych w korpusie aspiranckim, w tym związanych z dowodzeniem, ale także realizowania szeregu zadań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na rzecz między innymi: jednostek administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Zadania egzaminacyjne dotyczyć więc mogą nie tylko zagadnień ściśle związanych z zarządzeniem działaniami ratowniczymi ale odnosić się także do problematyki z obszaru: prawa, profilaktyki, rozpoznawania zagrożeń, bezpieczeństwa pożarowego budynków, zaopatrzenia wodnego, a nawet technicznych systemów zabezpieczeń.

Decyzją p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały przewodniczącymi zespołów nadzorujących obie części egzaminów zostali: Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja oraz st.bryg. Sławomir Wojta.

Wszystkim zdającym życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

 

 

Informujemy, iż wszystkie wykonane i opublikowane poniżej zdjęcia wykonane zostały przed rozpoczęciem każdej z części egzaminów.

 

 05.06.2019 - Pierwszy dzień egzaminu

 

06.06.2019 - Drugi dzień egzaminu

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

04 czerwca 2019 roku był ostatnim dniem nauki dla 171 słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Jego zwieńczeniem była uroczysta zbiórka, która stała się okazją nie tylko do wręczenia stosownych zaświadczeń o zakończeniu kwalifikacji Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – ale także wyróżnienia osób, które osiągnęły najwyższe wyniki w uczeniu się lub wykazywały szczególne zaangażowanie na rzecz grupy i Szkoły.

Prymusem Turnusu została:

 • mł. ogn. Aleksandra Lipień

 

tuż za nią, osiągając również średnie ocen powyżej 4,0 uplasowali się ex aequo:

 

 • ogn. Tomasz Wilczyński i st. sekc. Anna Szerer.

 

Za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w życie Szkoły, a także działania na rzecz słuchaczy trwającego od maja 2018 roku kursu dyplomami nagrodzeni zostali pełniący funkcję dowódcy poszczególnych plutonów:

 • ogn. Rafał Teleńczuk,
 • sekc. Adam Sitarek,
 • mł. ogn. Dominik Machał,
 • Pani Nina Dąbkowska
 • Pan Rafał Krośnicki.

Nawiązując do słów p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały wszystkim słuchaczom zakończonego dzisiaj kwalifikacyjnego kursu zawodowego, szczególnie osobom wyróżnionym i nagrodzonym, serdecznie gratulujemy zakończenia kolejnego etapu pożarniczej edukacji. Jesteśmy dumni z tego, że wybraliście Państwo naszą Szkołę jako miejsce do zdobywania i doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Życzymy Państwu powodzenia na rozpoczynjących się już jutro egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa, a osobom pełniącym służbę w Państwowej Straży Pożarnej otrzymania pod koniec czerwca stopnia młodszego aspiranta.

Zakończenie ostatniego, mającego już jedynie konsultacyjny charakter zjazdu, stało się także sposobnością do rozstrzygnięcia „Konkursu na najlepszego Wykładowcę / Instruktora KKZ Turnus XXXV”. Wraz z podziękowaniami za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia okolicznościowe statuetki laureatom poszczególnych kategorii wręczyli przedstawiciele kierownictwa Szkoły: st.kpt. Marek Chwała oraz mł.bryg. Marcin Szewerniak. Krótką charakterystykę zwycięzców i słowa podziękowania dla ogółu kadry dydaktycznej i wydziałów wspomagających kształcenie do wszystkich zgromadzonych skierował także Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja.

Głosami słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego najlepszymi wykładowcami zostali:

 • w kategorii w kategorii „AUTORYTET” – mł. bryg. Łucja Rozwadowska,
 • w kategorii „PRAKTYK Z KRWI I KOŚCI” – bryg. Maciej Słodowski,
 • w kategorii „POMOCNA DŁOŃ” – mł. bryg. Krzysztof Chorobik.

Zwycięzcom tego szczególnego konkursu, bo będącego wyrazem uznania i szacunku uczniów, a nie przełożonych serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, nie tylko na zawodowej drodze życia.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był mł.bryg. Tomasz Mucha.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Tradycją stało się już, że kierownictwo SA PSP w Krakowie, w święto wszystkich dzieci zamienia Szkołę w wielki plac zabaw dla pociech pracowników. W tym roku nie mogło być inaczej i w sobotę 1 czerwca najmłodsi tłumnie odwiedzili mury krakowskiej Szkoły. Jak zawsze organizatorzy zadbali o szeroki wybór atrakcji dla dzieciaków, a każdy uczestnik, bez względu na wiek, odnalazł rozrywkę najlepszą dla siebie. Ogromnym zainteresowaniem uczestników cieszyła się - niemal obowiązkowa przy organizacji plenerowych imprez - kolorowa, dmuchana zjeżdżalnia, na którą z nieukrywaną zazdrością spoglądali sami dorośli. Kolejki ustawiały się do konkurencji wysokościowych i zręcznościowych takich jak: wspinanie się po skrzynkach, czy zjazd tyrolką. Możliwość wejścia do samochodu ratowniczo-gaśniczego i bezkarne włączanie wszystkich przycisków, wizyta w zadymionym namiocie i nieograniczone gaszenie „płonących domków”, to atrakcje, na które nikogo namawiać nie trzeba. Ciekawym pomysłem były stanowiska, na których kadeci, bardzo przystępnie i językiem zrozumiałym dla dzieci, uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy. Spektakularny był jak zawsze pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej, profesjonalnie przeprowadzony przez III zmianę szkolnej JRG i kadetów pełniących w tym dniu służbę. Z kolei OSP Lipnica Górna zapewniła cieszące się ogromnym zainteresowaniem przejażdżki strażackim melexem, a także przekąski, które w tym dniu dzieciaki spożywały bez ograniczeń. O energię w postaci napojów, kiełbasek i owoców organizatorzy również zadbali, zadowalając najbardziej wyrafinowane i nieco kapryśne upodobania najmłodszych. Ogromne podziękowania należą się szczególnie strażakom ze szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, na czele z asp. Wojciechem Kurkowskim - głównym organizatorem sobotniego „zamieszania”, jak również kadrze i kadetom za pomoc i współpracę, aby ten dzień był wyjątkowo udany i na długo zapamiętany. Uśmiechy na buziach dzieciaków i wesoła wrzawa, która opanowała szkolne mury, niewątpliwie świadczą, że ten dzień należał zdecydowanie do dzieci.

 

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia: Jolanta Palczewska

 

W dniach 21 i 23 maja 2019 roku Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie wzięła udział w organizowanym cyklicznie od 2005 roku „Turnieju Szkół”. Organizowane corocznie, przez znajdujący się na osiedlu Na Stoku Młodzieżowy Dom Kultury „Fort 49” Krzesławice wydarzenie, polega na rywalizacji czteroosobowych grup uczniów ze szkół podstawowych. W związku z tym, że naczelnym celem imprezy jest edukacja przez zabawę, wszyscy uczestnicy są zwycięzcami, a najcenniejszym trofeum jest zadowolenie z udziału w rozwiązywaniu zadań i malujący się na twarzach uczestników uśmiech. Nasz udział w Turnieju polegał na przygotowaniu konkurencji sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku uczniowie opuszczani byli z wykorzystaniem kolejki linowej ukośnej, potocznie nazywanej „tyrolką”.

W ten sposób połączyliśmy przyjemne z pożytecznym, gdyż ochoczo korzystające z tej atrakcji dzieci, prócz doskonałej zabawy, miały także okazję do poznania małego ale bardzo ważnego elementu ratownictwa specjalistycznego. W czasie działań ratowniczych technika ta wykorzystywana jest do pokonywania odcinków terenu pozbawionego wystarczającej rzeźby (w szczególności przepaści, wąwozów i studni w jaskiniach, wysokich budynków i innych miejsc zagrożonych) poprzez wpięcie osób asekurowanych uprzężami na napiętej linie rozpiętej między dwoma stanowiskami położonymi w przybliżeniu na jednakowej bądź różnej wysokości.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Adam Szymański

Multimedia: kdt Krzysztof Zięba

W dniach 07-10 maja 2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowała „Warsztaty doskonaląco-unifikacyjne dla instruktorów psów ratowniczych oraz zespołów ratowniczych z psami posiadającymi aktualną gruzowiskową specjalność ratowniczą klasy I.”


Organizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła instruktorom psów ratowniczych utrzymanie uprawnień. Zgodnie z Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym ( Załącznik nr 6):  „Warunkiem utrzymania uprawnień instruktora psów ratowniczych, jest co najmniej raz na dwa lata udział w warsztatach doskonalących i unifikacyjnych organizowanych w ramach nadzoru dydaktycznego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Warsztaty doskonaląco-unifikacyjne powinny być organizowane przynajmniej raz w roku.”


Dodatkowo warsztaty miały na celu przygotowanie zespołów ratowniczych z psami do udziału  w egzaminie  recertyfikacyjnym Grupy USAR POLAND, przewidzianym na czerwiec br.
Warsztaty prowadzone były przez 3 instruktorów psów ratowniczych. Ogółem w wydarzeniu wzięło udział 14 funkcjonariuszy PSP– 3 przewodników z KM PSP w Nowym Sączu, 1 przewodnik z KM PSP w Wałbrzychu, 2 przewodników z KM PSP w Jastrzębiu Zdroju, 2 przewodników z  KM PSP w Gdańsku, 4 przewodników z  KM PSP w Poznaniu, 2 przewodników z KM PSP w Warszawie.


Założenia warsztatów obejmowały:
•    pracę na mikro zapachu człowieka, jego lokalizację oraz prawidłowe oznaczanie w miejscach trudnodostępnych,
•    separację zapachu żywego człowieka w środowisku nasyconym zapachami zwodniczymi i rozpraszającymi’
•    samodzielność psa w pracy poszukiwawczej, możliwości kierowania psem w celu taktycznego przeszukania gruzowiska.


Po zakończeniu warsztatów otrzymaliśmy liczne opinie od uczestników i ich dowódców. Wszyscy zgodnie twierdzą, że tego typu ćwiczenia zgrywające dla przewodników psów ratowniczych są niezbędne do efektywnego prowadzenia treningów zespołów ratowniczych, a przede wszystkim pozwalają w sposób optymalny przygotować się do realnych  działań w ramach grupy USAR POLAND.
Dziękujemy instruktorom oraz wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalne podejście podczas treningów.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit
Zdjęcia: Michał Szalc, Bartosz Tunia, Magdalena Nowicka-Błażejczyk, Joanna Pulit


26 maja 2019 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się III Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2019". Zawodnicy w dwuosobowych zespołach mieli do pokonania około 800 schodów (30 pięter) z metą na wysokości 114 metrów na poziomie tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Warto wspomnieć, że w trakcie biegu obowiązywało pełne umundurowanie specjalne wraz ze sprzętem ochrony układu oddechowego.
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie była reprezentowana przez 4 drużyny - 8 zawodników, w tym opiekuna oraz trenera  mł. ogn. Krzysztofa Nosala. Naszym zawodnikom gratulujemy osiągnięcia bardzo dobrych wyników.

WYNIKI:


Klasyfikacja drużynowa PSP:
III miejsce:
kdt Jarosz Jarosław
kdt Rec Lucjan
VI miejsce:
kdt Terech Karol
kdt Rzepka Wojciech
XII miejsce:
kdt Brachmański Tomasz
kdt Niziołek Bartłomiej
Klasyfikacja drużynowa pary mieszane MIX:
VI miejsce:
kdt Skoczylas Kinga
mł. ogn. Nosal Krzysztof

 

 

Opracowanie: mł.ogn. Krzysztof Nosal
Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal, Archiwum SA PSP w Krakowie

 

 

W dniach 20-24 maja 2019 roku funkcjonariusze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie brali udział w kursie instruktorów ścinki drzew organizowany przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. Zajęcia odbywały się na obiektach Zespołu Domów Studenckich nr 6 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na powierzchni leśnej wydziału zamiejscowego Nadleśnictwa Rogów. W kursie uczestniczyło czterech funkcjonariuszy: mł. kpt. Łukasz Pietrzyk, asp. Rafał Czajka, asp. Andrzej Szymanek oraz mł. ogn. Krzysztof Nosal.
Tematyka kursu obejmowała w dużym stopniu ścinkę drzew trudnych. Informacje przekazane przez instruktorów na temat ścinki drzew suchych, chorych, mocno pochylonych, złomów oraz wywrotów, używanie ściągaczy linowych pozwoliło w bezpieczny sposób ściąć  każde przeznaczone do wycinki drzewo. Program kursu w znacznym stopniu oparty był o Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej wydaną przez Lasy Państwowe. Wykłady obejmowały zagadnienia z zakresu pomocy przedlekarskiej, zasad bezpieczeństwa, higieny i ergonomii przy pracach związanych z pozyskiwaniem drewna, przygotowanie narzędzi do pracy, nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w pilarkach i wykaszarkach, wykorzystywanie sprzętu pomocniczego, techniki ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz organizacja prac zrębowych.


Opracowanie: mł.ogn. Krzysztof Nosal
Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal

 

25 maja 2019 roku, w 100 rocznicę istnienia dbającej o bezpieczeństwo Małopolan Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, kadeci z „krakowskiej Aspirantki” wzięli udział w zorganizowanym z tej okazji dniu otwartym. Mieszkańcy Krakowa i okolic mieli okazję nie tylko zapoznać się z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale także wspierającą jej działalność instytucji. W Pikniku uczestniczyły także służby ratownicze: Policja, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Inspekcja Transportu Drogowego, Polski Czerwony Krzyż oraz Wojsko Polskie. My w ramach pokazów zapoznawaliśmy dzieci z pracą strażaka oraz prezentowaliśmy sprzęt używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Wojciech Dela

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela  

Między 22 a 24 maja 2019 roku pracownicy Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadzili kolejną edycję Szkolenia Instruktorów Obrony Cywilnej. Jego głównym celem jest przygotowanie osób z wybranych zagadnień z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej do realizacji zadań szkoleniowych w ramach powszechnej samoobrony ludności.

W przebiegających zgodnie z zatwierdzonymi w 2012 roku Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie kwalifikacji i działalności instruktorów Obrony Cywilnej oraz Programem szkolenia na instruktorów obrony cywilnej zajęciach wzięły udział 34 osoby.

Po zdaniu egzaminu końcowego wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marcina Szewerniaka stosowne zaświadczenia.

Na tematykę szkolenia składają się następujące zagadnienia:

 • Regulacje normatywno-prawne w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej.
 • Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych.
 • Rodzaje i charakterystyka zagrożeń.
 • Monitoring zagrożeń, system wykrywania skażeń i alarmowania.
 • Systemy ratownicze (krajowy system ratowniczo-gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne, inne).
 • Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia   na   wypadek   masowego zagrożenia.
 • Rola środków masowego przekazu w systemie ochrony ludności.
 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
 • Procedury postępowania oraz zachowania w sytuacji zagrożeń.
 • Miejsce, rola i zadania organizacji pozarządowych w systemie ochrony ludności, w tym pomoc humanitarna.
 • Zabezpieczenie logistyczne dużych akcji ratunkowych.
 • Charakterystyka systemu szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
 • Organizacja procesu dydaktycznego szkoleń - formy i metody kształcenia.
 • Opracowanie przykładowego planu konspektu (scenariusza prowadzenia zajęć).

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Intensywne opady deszczu w południowej części Polski sprawiły, że wiele miejscowości znalazło się w bezpośrednim niebezpieczeństwie wystąpienia podtopień, a nawet powodzi. W związku z powyższym Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w dniu 22 maja 2019 roku uruchomiło siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czego skutkiem było zadysponowanie do działań przeciwpowodziowych na terenie powiatu dąbrowskiego (woj. małopolskie) 40 osób – 26 kadetów i 14 słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak – którymi dowodzili doświadczeni w kierowaniu akcjami i działaniami ratowniczymi oficerowie.

Wyposażeni w wodery, płaszcze przeciwdeszczowe i niezbędne wyposażenie ratownicze słuchacze i funkcjonariusze przez całą noc z 22 na 23.05 br. pomagali w zabezpieczaniu przed zalaniem domostw oraz uczestniczyli w podwyższaniu i zabezpieczaniu nasiąkniętych wodą wałów przeciwpowodziowych.

Warto przypomnieć, że zgodnie z zapisami przepisów zawartych w rozdziale 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku w prawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego centralny odwód operacyjny jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie krajowym, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych, w sytuacji gdy ich realizacja przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu lub województwa. Siły i środki centralnego odwodu operacyjnego, w skład którego wchodzi między innymi nasza Szkoła, realizują zadania na obszarze całego kraju oraz mogą być kierowane do interwencji prowadzonych poza jego granicami. Każdego dnia (oprócz okresu wakacyjnego, gdy stany zmniejszone są o 10 osób) w SA PSP w Krakowie wyznaczanych jest 50 słuchaczy gotowych do natychmiastowego zadysponowania, także kadra dowódcza ma wyznaczane dyżury domowe i jest gotowa do niezwłocznego wyjazdu w ramach kompanii wielozadaniowej lub sekcji obozowiskowej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Mucha

W dniach 13-17 maja 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzone zostały dwie edycje „Szkolenia z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących”.

Celem szkoleń było przygotowanie uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz powodzi błyskawicznej. Z uwagi na fakt, iż szkolenia były przeprowadzone w okresie wiosennym, dodatkowo przy intensywnych opadach deszczu, ratownicy mieli okazję prowadzić działania przy stanie wody, który z całą pewnością pozwolił na odczucie „siły” i nieprzewidywalności rzek górskich i wód powodziowych.

W szkoleniach, realizowanych zarówno na torze kajakowym w Wietrznicach, jak również rzekach górskich Dunajec i Poprad, udział wzięło ogółem 24 ratowników - 5 ratowników z KM PSP m. st. Warszawy, 4 ratowników z KM PSP Koszalin, 4 ratowników z KM PSP Kielce, 3 ratowników z KM PSP Wrocław, 3 ratowników z KM PSP Tarnobrzeg, 3 ratowników z KM PSP Elbląg, 1 ratownik z KP PSP Sanok oraz 1 ratownik z KP PSP Brzozów.

Egzamin końcowy szczęśliwie zdali wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

 

11 maja 2019 roku kompania honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, pod dowództwem kpt. Michała Kuczery, wzięła udział w uroczystym apelu z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.straz.kielce.pl lub pod linkiem.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Ryszard Haba

Od wielu lat maj, miesiąc w którym w szczególny sposób wspomina się postać św. Floriana, obfituje w różnego rodzaju wydarzenia nawiązujące do funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Niezwiązanych z działalnością ratowniczą dziwić może liczba i skala organizowanych w tym czasie przez strażaków uroczystości. Rozłożenie obchodów przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka nie jest jednak zabiegiem przypadkowym, a wynika bezpośrednio z chęci, by nie rzec konieczności, spotykania się ze sobą członków “strażackiej rodziny”, budowania niezbędnych do skutecznego działania i wzajemnego zaufania braterskich więzi. Tego rodzaju inicjatywy są także doskonałą sposobnością do wręczenia awansów, odznaczeń, wyróżnień, złożenia życzeń oraz podziękowań za trud służby i pracy na rzecz społeczeństwa.

17 maja 2019 roku na Placu Jana Pawła II w Wadowicach zorganizowane zostały, przy współudziale naszej Szkoły, Wojewódzkie Obchody „Dnia Strażaka 2019”.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Ofiarowania NMP od odprawionej w intencji strażaków Mszy Świętej. Po niej nastąpiła właściwa część wydarzenia, na którą zgodnie z pożarniczym ceremoniałem złożyły się: przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej, przywitanie wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych gości oraz okolicznościowe przemówienia. Oficjalne obchody naszego święta rozpoczęły się od złożenia wieńca i wiązanek pod pomnikiem Jana Pawła II oraz odczytania skierowanego do wszystkich strażaków przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę listu i okolicznościowego adresu Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego.

Po wręczeniu wyróżniającym się w służbie strażakom awansów na wyższe stopnie służbowe, państwowych i resortowych nagród, medali, odznaczeń i dyplomów głos zabrali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Wiceprezes Rady Ministrów, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński oraz reprezentujący Państwową Straż Pożarną Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński oraz w imieniu gospodarzy i współorganizatorów - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek.

Całość zwieńczyła defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych, której blask przyćmiły nieco strugi padającego deszczu.

W gronie wyróżnionych w czasie obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka 2019 awansami, medalami i odznaczeniami znaleźli się także funkcjonariusze i pracownicy naszej Szkoły. Awansowani na wyższy stopień służbowy zostali: brygadiera – mł.bryg. Maciej Słodowski i mł.bryg. Jacek Smyczyński, aspiranta – mł.asp. Tomasz Pytel oraz mł.asp. Tomasz Jakubowski. Medalami i odznaczeniami uhonorowani zostali: mł.bryg. Marcin Szewerniak (dwukrotnie), mł.bryg. Krzysztof Chorobik, mł.bryg. Tadeusz Ubik, oraz Pan Zbigniew Skrzypek.

Wszystkim awansowanym, odznaczonym, nagrodzonym i w inny sposób wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Prócz wyróżnionych w uroczystościach uczestniczyła także kadra Szkoły na czele z p.o. Komendantem SA PSP w Krakowie st.kpt. Markiem Chwałą i jego zastępcą mł.bryg. Marcinem Szewerniakiem, naczelnikami i kierownikami komórek organizacyjnych, a także dowodzona przez kpt. Michała Kuczerę składająca się z kadry i kadetów kompania honorowa.

Warto pamiętać, że historia dzisiejszej Małopolski wywarła ogromny wpływ na kształt całej obecnej ochrony przeciwpożarowej. Stało się tak między innymi na skutek 13 wielkich pożarów, które miały miejsce w Krakowie między 1125 a 1587 rokiem. Ich rozmiar, społeczny i materialny koszt przerodził się w utworzenie i wdrażanie „porządków ogniowych”. To tu formułowane były pierwsze zalecenia budowlane i dotyczące konieczności wyposażenia domostw i zakładów w niezbędny do zapobiegania i gaszenia pożarów sprzęt. To w Małopolsce rodziła się świadomość potrzeby działań profilaktycznych i interwencyjnych, która przerodziła się w podejmowanie decyzji o przenoszeniu niektórych zakładów rzemieślniczych poza obszary miast oraz formowaniu pierwszych straży ogniowych.

 

Poniżej zamieszczamy także List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach

 

 

List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach cz

List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach cz. II

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie o tym, że w dniu 13 maja 2019 r. po ciężkiej chorobie zmarł pełniący w niej służbę funkcjonariusz - asp. Rafał Bal.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. o godz. 15:00 w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) w Kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sobota 11 maja 2019 roku była w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie „dniem otwartym”. Z możliwości zapoznania się z warunkami prowadzenia kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa skorzystało ponad 200 osób, a 50 z nich złożyło podania o przyjęcie do służby kandydackiej.

Największym zainteresowaniem wśród uczestników dzisiejszego przedsięwzięcia cieszyła się sposobność sprawdzenia stanu swojego przygotowania do prób wchodzących w skład testu sprawności fizycznej, tj.: biegu po kopercie, podciągania na drążku oraz próby wydolnościowej przeprowadzanej od dwóch lat w formie beep-testu.

Z mundurowym charakterem kształcenia i przebiegiem pożarniczej edukacji w czasie krótkiej prelekcji przeprowadzonej w naszej Auli, zgromadzonych i ich bliskich zapoznał, pełniący przez wiele lat funkcję dowódcy kompanii, a obecnie wykładowca zespołu taktyki zwalczania pożarów, st.kpt. Paweł Serwatka.

Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że niestety nie wszystkie marzące o rozpoczęciu nauki w „aspirantce” osoby, nawet te, które stawiają się w Szkole w okolicach 1 września, świadome są przebiegu i sposobu prowadzenia kształcenia w dwuletnim, a do tego skoszarowanym i mundurowym systemie zdobywania pożarniczego wykształcenia. To dlatego tak ważną była możliwość spotkania się z kadrą dydaktyczną, zwiedzenia obiektów Szkoły, a także uzyskania bezpośrednich informacji od kadetów. Dzień otwarty był doskonałą sposobnością do rozwiania ewentualnych wątpliwości lub utwierdzenia się w decyzji dotyczącej zawodowej przyszłości.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył się także przeprowadzony przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą pokaz działań ratowniczych polegający na symulowanych działaniach podjętych po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze mieszkania.

Wszystkim naszym dzisiejszym Gościom dziękujemy za odwiedziny i spędzony w naszych murach czas. Mamy nadzieję, że udało się Państwu znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jesteśmy zaszczyceni, że krakowska szkoła pożarnicza nieustannie cieszy się estymą i zainteresowaniem ludzi, którzy marzą o wykonywaniu zawodu strażaka, uzyskania tytułu technika pożarnictwa i stopnia służbowego: młodszy aspirant.

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się z Państwem spotkać nie tylko w czasie egzaminów wstępnych, ale także zgrupowania unitarnego, które rozpocznie się już 2 września. Osoby, które stosowną decyzją Komendanta zostaną wpisane na listę słuchaczy będą miały niebywałą okazję pełnić służbę w okresie, gdy będziemy świętowali 60 lecie naszej Szkoły.

Wszystkim, którym nie udało się do nas dzisiaj dotrzeć przypominamy, że ostateczny termin składania podań upływa 15 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące stawianych kandydatom wymagań, terminów oraz kryteriów oceniania uzyskanych wyników znaleźć można w zakładce „REKRUTACJA”.

Informujemy, że dzisiejsza organizacja (wygląd, przebieg, obsługa) prób sprawnościowych miała charakter poglądowy. W czasie przeprowadzanego testu sprawności fizycznej wchodzącego w proces naboru: wygląd, umiejscowienie, wyposażenie, kolejność poszczególnych prób i inne elementy z nimi związane mogą wyglądać inaczej. Niezmienne pozostanie sposób ich przeprowadzenia i oceny.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk