Informujemy, że w zakładce działalność dydaktyczna umieszczone zostały podstawowe informacje dotyczące rozpoczynającego się 15 października 2018 kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa – kwalifikacja MS.20 – wykonywanie działań ratowniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

W dniach 24 – 28 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu po raz pierwszy w historii przeprowadzone zostało Szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.

Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych.

Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących z niszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.

Z uwagi na specjalistyczny zakres tematyczny, do prowadzenia szkolenia zostały wybrane osoby posiadające zarówno odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz bogate doświadczenie w dziedzinie działań poszukiwawczo – ratowniczych. W szkoleniu jako wykładowcy i instruktorzy wzięli udział: kpt. Leszek Janowski z KM PSP Łódź, st. ogn. Piotr Maliszewski z KM PSP Warszawa, st. bryg. Sławomir Wojta oraz mł. asp. Tomasz Matys z SA PSP w Krakowie. Dodatkowo zajęcia dydaktyczne w dziedzinie mechaniki budowli poprowadził dr inż. Wiesław Bereza.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Gdańsk, KM PSP Łódź, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych oraz KM PSP Warszawa.

Szkolenie, które został przeprowadzone, to dopiero początek działań związanych ze stworzeniem pełnej systematyki zarządzania bezpieczeństwem działań podczas katastrof budowlanych. Wiele zagadnień i rozwiązań, zarówno technicznych jak i dotyczących taktyki działań, zostanie zaproponowanych docelowo do wdrożenia do stosowania w organizacji działań ratowniczych, zarówno dla poziomu podstawowego oraz w ramach funkcjonowania specjalistycznych grup poszukiwawczo ratowniczych.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

Miło jest nam poinformować, że 03 października 2018 roku reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w składzie: asp. Łukasz Tomczak, mł.asp. Tomasz Matys, kdt Kacper Barcik oraz kdt Wiktor Biernacki zwyciężyła w IX Mistrzostwach Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych - gm. Krzeszowice 2018.

Osiągnięty przez naszych ratowników sukces, prócz wewnętrznej satysfakcji z pokonania 17 startujących w mistrzostwach drużyn i zespołów ratowniczych, ma dla nasz szczególną wartość dydaktyczną, gdyż same przygotowania i udział w mistrzostwach stał się kolejną okazją i bodźcem do pogłębienia swojej wiedzy, a także doskonalenia posiadanych umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz taktyki działań ratowniczych. Cennym doświadczeniem płynącym z takiej formy doskonalenia zawodowego jest także wspólny udział w rywalizacji przedstawicieli kadry dydaktycznej i uczniów. Budowanie pozytywnych relacji przekłada się bowiem nie tylko na poprawę jakości procesu kształcenia, ale pozwala także budować wzajemne zaufanie i wiarę we własne możliwości, co pond wszelką wątpliwość jest niezbędnym elementem każdego działania ratowniczego, szczególnie prowadzonego wspólnie przez naszych uczniów i nauczycieli w ramach Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Sukces naszej reprezentacji nie byłby możliwy bez zaangażowania w przygotowania do mistrzostw kpt. Michała Gąski. To w dużej mierze dzięki prowadzonym przez niego zajęciom doskonalącym ratownicy tak dobrze poradzili sobie z zadaniami polegającymi na udzieleniu pomocy: poszkodowanemu w wypadku rowerzyście, przygniecionemu przez koło ciężarówki pracownikowi kopalni, osobie w stanie wstrząsu anafilaktycznego będącego wynikiem kontaktu z jadem owadów błonkoskrzydłych oraz poszkodowanemu w stanie hipotermii.

Wszystkim uczestnikom mistrzostw i „trenerowi” gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy, aby swoich umiejętności nie musieli wykorzystywać w codziennej praktyce ratowniczej, a jeżeli zajdzie już taka potrzeba, by były one równie efektywne!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Michał Gąska, archiwum SA PSP w Krakowie

Od 24 do 30 września 2018 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził kolejny cykl, następujących po sobie szkoleń: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia, trwającej ok. 8 godzin, akcji ratowniczej, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia rozpoczęło się kolejne, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie w/w szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W szkoleniach uczestniczyło po 16 ratowników z: KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Łódź, KM PSP Toruń, KM PSP Wałbrzych, KM PSP Poznań oraz KM PSP Warszawa.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, kpt. Adam Piętka

Pożarnicza droga życia, pomimo zazwyczaj jasno obranego celu i wyznaczonego kierunku jakim jest pragnienie niesienia pomocy, składa się z wielu odcinków o różych stopniach trudności i długości.

Dla osób rozpoczynających służbę kandydacką w Państwowej Straży Pożarnej czasem szczególnie ważnym jest prolog, czyli okres przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który w znacznej części przypada na czas tzw. zgrupowania unitarnego organizowanego na szkolnych poligonach. Odnalezienie się w nowych – formalnych – grupach społecznych, jakimi są: kompania i plutony, nawiązanie relacji ze współlokatorami z namiotu, a także poznanie i przyzwyczajenie się do szkolnego rytmu życia, nie dla wszystkich jest zadaniem łatwym, tym bardziej, że przebiega z dala od najbliższych i w znacznym stopniu ograniczoną możliwością decydowania o sposobie spędzania czasu.

W każdej wędrówce ważne jest to, by móc zatrzymać się chociaż na chwilę, zwolnić, odpocząć, zregenerować siły i uświadomić sobie, że nasze życie kształtowane jest przez nasze wybory, a jeżeli czasami jest ciężko, to zapewne dlatego, że taka jest istota drogi, która wiedzie na sam szczyt.

Wieloletnią tradycją Szkoły jest to, że w ostatni weekend pobytu słuchaczy na poligonie, odprawiana jest dla nich polowa Msza Święta, na którą prócz kadry przybywają także przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnieni mieszkańcy Kościelca oraz szczególnie wyczekiwani i ciepło witani bliscy naszych nowych uczniów.

Eucharystię w intencji strażaków i ich rodzin sprawował kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, a słowami pełnymi wyrazów wdzięczności i uznania dla rodziców oraz wsparcia dla przyszłych kadetów podzielił się reprezentujący tego dnia Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Zastępca Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego st.kpt. Rafał Czaja.

30 września 2018 roku z pewnością na długi czas zapisze się w pamięci osób uczestniczących w tym wyjątkowym spotkaniu. Typowy dla złotej polskiej jesieni dzień przepełniony był bowiem nie tylko ciepłem słońca, rodzinnych uczuć ale także wszechobecnym zapachem świeżo upieczonego ciasta.

Następną okazją do odpoczynku i świętowania będzie zaplanowane na 20 października br. uroczyste ślubowanie słuchaczy XXVIII Turnusu Kształcenia Dziennego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt. Michał Zarzycki, kdt. Piotr Mroczka

Z głębokim żalem przyjelismy informację, że 30 września 2018 roku zmarł pracownik naszej Szkoły Andrzej Rokita.

Nie ulega wątpliwości, że dobrze jest jeżeli nasze marzenia i wyobrażenia, między innymi na temat swojej zawodowej przyszłości, przed podjęciem decyzji i dokonaniem ostatecznego wyboru, poddaje się gruntownej weryfikacji. Osobiste poznanie warunków służby, nauki i zasad funkcjonowania w pożarniczej społeczności pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych zaskoczeń i rozczarowań. To między innymi chęć poznania pożarniczej rzeczywistości skierowała w nasze progi 26.09.2018 młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego z Jastrzębia Zdroju.

 

"Przyszli strażacy" wizytę rozpoczęli od zapoznania się z obiektami dydaktycznymi Szkoły, w tym z naszą aulą, pracowniami i salami wykładowymi. Następnie udali się do Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, gdzie pod czujnym i fachowym okiem dowódcy zmiany I mł. bryg. Grzegorza Bodzionego mogli obserwować ćwiczenia, które tego dnia realizowane były zgodnie z harmonogramem doskonalenia zawodowego. Po tych bardzo ciekawych doświadczeniach młodzież z Jastrzębia Zdroju, w celu poznania warunków lokalowych i socjalnych stworzonych na potrzeby kadetów, udała się do budynku koszarowego. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w sali gimnastycznej, w której potencjalni kandydaci na strażaków mogli zobaczyć z jakich elementów składa się przeprowadzany w ramach naboru do służby test sprawności fizycznej.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie był dla naszych gości miłym doświadczeniem, a rozmowy z kadrą i uczniami pozwoliły rozwiać wszelkie wątpliwości. Osoby planujące rozpoczęcie kształcenia w zawodzenie technik pożarnictwa już dzisiaj zapraszamy do śledzenia informacji ukazujących się na naszej stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

 

 

 

Opracowanie: asp. Hubert Ciepły / mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Archiwum SA PSP w KrakowieOd 17 do 26 września 2018 roku grupa 20 studentów II roku ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyła w IV już edycji obozu szkoleniowo-sprawnościowego. W jego trakcie, przyszli pracownicy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innych podmiotów ustawowo i statutowo powołanych do niesienia pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, zapoznali się z zadaniami  i potencjałem Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Osiem kolejnych dni dydaktycznych było więc okazją do zapoznania się z zakresem i charakterystyką podstawowych, jaki specjalistycznych, czynności ratowniczych podejmowanych w obliczu pożarów lub wystąpienia innych miejscowych zagrożeń. W ramach zajęć odbyły się zajęcia z zakresu taktyk: działań ratowniczych i zwalczania pożarów, organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, ratownictwa: wodnego, wysokościowego, technicznego, chemicznego i ekologicznego. Każdej z dziedzin ratownictwa poświęcony był osobny dzień nauki, a pozostały czas wypełniały ćwiczenia z obszaru kwalifikowanej pierwszej pomocy i wychowania fizycznego. 

Mamy nadzieję, że pobyt przyszłych ratowników medycznych w Szkole Aspirantów PSP już w niedługim czasie przyniesie owoc w postaci jeszcze lepszej współpracy podmiotów ratowniczych na miejscu wspólnie prowadzonych działań ratowniczych.

Władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękujemy za wyrażone przedłużającą się współpracą uznanie dla naszych dydaktycznych poczynań, jak również zaufanie jakim obdarzyły naszą Szkołę kolejny raz kierując studentów ratownictwa medycznego do odbycia obowiązkowego obozu szkoleniowo-sprawnościowego właśnie w naszych obiektach.Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie17-26.09.2018 Obóz RM UJ (1)

 

 

W dniach 17-21 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone ostatnie, z zaplanowanych na ten rok, szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami stabilizacji wykopów wąsko przestrzennych o różnych kształtach. Zajęcia praktyczne realizowane były na obiekcie sztucznym imitującym naturalny wykop, a następnie w wykopach naturalnych.

Prowadzenie działań w wykopach naturalnych, tak jak w przypadku realnych działań ratowniczych, wymagało od instruktorów i uczestników ciągłego monitorowania sytuacji i odpowiedniego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

W szkoleniu wzięło udział 16 ratowników z następujących województw: 3 ratowników z małopolskiego, 6 ratowników z świętokrzyskiego, 4 ratowników z dolnośląskiego oraz 3 ratowników z śląskiego .

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

 

 

21 września 2018 roku w Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na emeryturę Pana st.byrg. Krzysztofa Kociołka – dotychczasowego Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

            Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę Komendantowi Szkoły st.kpt. Markowi Chwale oraz odczytania stosownej decyzji personalnej Komendanta Głównego PSP.

W kolejno następujących po sobie wystąpieniach: Komendant Szkoły, przybyli goście oraz przedstawiciele kadry, dziękowali bohaterowi dzisiejszego dnia za długie lata i trud pracy na rzecz Szkoły, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej i służbę dla Ojczyzny.

Swoją obecnością dzisiejsze spotkanie uświetnili znamienici goście, na czele z Zastępcami Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: st.bryg. Markiem Bębenkiem i mł.bryg. Pawłem Sejmejem oraz Zastępcą Komenda Miejskiego PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztofem Mendakiem. W Auli licznie stawili się także pracownicy i uczniowie SA PSP w Krakowie, którzy poprzez uścisk dłoni, ciepłe słowa, a także symboliczne pamiątki, upominki i bukiety kwiatów podziękowali swojemu koledze, przełożonemu i nauczycielowi.

Także odchodzący dziś symbolicznie na emeryturę st.byrg. Krzysztof Kociołek zabierając głos skupił się na podziękowaniach za przychylność, pomoc, wsparcie i serdeczność z jaką spotykał się każdego dnia.

           Pan st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek rozstał się ze strażackim mundurem po blisko 32 latach służby. W głównej mierze polegała ona na organizowaniu oraz prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, profilaktyki przeciwpożarowej, ochrony ludności, obrony cywilnej, a także ochrony dóbr kultury. Jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 27 lat swojego zawodowego życia poświęcił Krakowskiej Szkole Pożarniczej, w której dzielił się specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z szerokim gronem odbiorców, a byli wśród nich nie tylko kadeci, elewi i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a wcześniej Zaocznego Studium Aspirantów, ale także uczestnicy licznych kursów, szkoleń oraz krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i spotkań ludzi ze świata nauki i praktyki poświęconych zagadnieniom zachowania dziedzictwa narodowego dla kolejnych pokoleń.

W pamięci wielu z nas na długie lata pozostaną inicjowane i współorganizowane przez niego zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia działań ratowniczych na obiektach zabytkowych. Widowiskowe i zbliżone do rzeczywistych warunków ćwiczenia z zakresu ewakuacji obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, były nie tylko okazją do sprawdzenia skuteczności planów i procedur postępowania, ale także możliwości taktycznych i technicznych zadysponowanych podmiotów. Projektując i kierując ćwiczeniami przeprowadzanymi między innymi w takich obiektach, jak: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Niepołomicach, Bazylika Mariacka, Muzeum Archikatedralne, czy kompleks klasztorny w Mogile, st.bryg. Krzysztof Kociołek wykazywał się nie tylko profesjonalizmem, ale także odwagą i wysokim poziomem odpowiedzialności. Cechy te docenione zostały przez przełożonych, między innymi poprzez powierzenie mu funkcji Sekretarza Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, która działa przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

           Pan st.bryg. Krzysztof Kociołek nie pozostawiał swojej wiedzy tylko dla siebie, chętnie się nią dzielił i angażował w działalność naukową i wydawniczą. Do grona obowiązkowych lektur strażaków i ratowników przez wiele lat należały jego publikacje dotyczące taktyki działań ratowniczych w wypadkach i katastrofach w transporcie lotniczym oraz ratownictwa kolejowego, które pomimo upływu czasu i rozwoju rozwiązań technicznych w wielu aspektach nadal są aktualne i stanowią punkt odniesienia do ratowniczych dyskusji. Jest on również autorem ukazujących się w prasie i literaturze fachowej materiałów z obszaru profilaktyki przeciwpożarowej i ochrony zabytków oraz licznych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, a także osobą, która wniosła znaczny wkład w działalność wydawniczą Szkoły.

W okresie swojej służby st.bryg. Krzysztof Kociołek realizował szerokie spektrum zadań i pełnił różne funkcje - począwszy od wykładowcy, starszego wykładowcy przez kierownika zespołu przedmiotowego oraz naczelnika wydziałów: Kształcenia Zawodowego oraz Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, na pełnieniu obowiązków Komendanta Szkoły w okresie od listopada 2017 do czerwca 2018 roku kończąc.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych st.bryg. Krzysztof Kociołek został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, miedzy innymi:

  • Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2004)
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005)
  • Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2010)
  • Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (2013)
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

 

Od 10 do 14 września 2018 roku na terenie  Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi specjalności terenowej i gruzowiskowej.

Do egzaminów przystąpiły 92 zespoły.

Certyfikaty specjalności ratowniczej uzyskało:
•    terenowej klasy 0 - 17 zespołów,
•    terenowej klasy I - 25 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 1 zespół,
•    gruzowiskowej klasy I  - 1 zespoł.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!

Kolejny egzamin odbędzie się w dniach 23-27.10.2018r. w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: bryg. P. Gancarczyk
Zdjęcia: J. Herma

W niedzielę 16. września 2018 roku grupa biegowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wzięła udział w biegu drużynowym po Puszczy Niepołomickiej SALCO 4REST RUN na dystansie 4 x 10 km. Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: kdt Wojciech Rzepka, kdt Mateusz Marta, kdt Lucjan Rec, kdt Jarosław Jarosz oraz trener mł. ogn. Krzysztof Nosal.

Zawodnicy rywalizowali w malowniczym terenie Puszczy Niepołomickiej przy bezwietrznej i słonecznej pogodzie. Każdych z nich musiał pokonać 10 km po leśnych ścieżkach, a wynik stanowiła suma czasu wszystkich zawodników z drużyny. Kadeci uplasowali się na 8 miejscu spośród 54 drużyn męskich, osiągając łączny czas 2h 52min 18,43s.

Zawody były dla kadetów odskocznią od codziennych obowiązków służbowych, a także możliwością zmierzenia się z 5-krotnym złotym medalistą olimpijskim Robertem Korzeniowskim, którego drużyna zwyciężyła w kategorii drużyn mieszanych.

Zawodnikom i trenerowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Opracowanie: kdt Mateusz Marta

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 9 września 2018 roku przeżywszy 76 lat zmarł były pracownik naszej Szkoły - st.asp. w st.spocz. Stanisław TRYBAŁA.

 

Śp. st. asp. Stanisław Trybała pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie od 1989 do 2004 roku. Ostatnim zajmowanym przez niego stanowiskiem pracy było stanowisko kierownika działu transportu.

Msza Święta odprawiona zostanie w piątek 14 września br. o godz. 11:40 w kaplicy na cmentarzu w GRĘBAŁOWIE, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

 
trybala

 

 

Między 10 a 12 września 2018 roku, kolejny raz korzystając z ogromnej przychylności i gościnności Dyrekcji oraz pracowników Nadleśnictwa Rudy Raciborskie słuchacze trzeciego semestru kształcenia dziennego mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach dotyczących profilaktyki przeciwpożarowej w lasach. Tym samy na „żywym organizmie” przekonali się jak wielki potencjał stanowi krajowy system ratowniczo-gaśniczy skupiający wokół siebie, nie tylko jednostki ochrony przeciwpożarowej, ale także inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

O powodzeniu ochrony przeciwpożarowej lasów decyduje zarówno szeroko zakrojona współpraca, jak i współdziałanie wszystkich podmiotów ustawowo powołanych do ochrony obszarów leśnych oraz reagowania w chwili pojawienia się zagrożenia. Równie ważne jest więc właściwe rozpoznanie i szacowanie ryzyka, wdrażanie rozwiązań zapobiegawczych, wyciąganie wniosków z pojawiających się zdarzeń niepożądanych, przygotowanie sprzętowe i organizacyjne (także w zakresie prowadzenia komunikacji i korespondencji radiowej), konsultowanie i uzgadnianie procedur postępowania oraz wzajemne poznawanie możliwości sprzętowych i kadrowych.

Jak poważnym problemem są wielkopowierzchniowe pożary lasów przekonali się na przełomie lipca i sierpnia br. między innymi mieszkańcy europejskich krajów, w tym Gracji i Szwecji, do której w ramach systemu międzynarodowej pomocy ratowniczej zadysponowane zostały dwa polskie moduły do gaszenia pożarów lasów.

Mamy nadzieję, że pożarów lasów, pomimo wzrastających z roku na rok temperatur oraz ogłaszanych stanach suszy i alarmujących informacji o stanie wilgotności ściółki leśnej, nie będzie wcale, a jeżeli już się one pojawią, to między innymi dzięki takim jak nasze ćwiczenia, zostaną szybko zlokalizowane i ugaszone, a z ich wszelakiego dobrodziejstwa korzystać będzie mogło wiele pokoleń mieszkańców naszego kraju.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela