20 marca 2023 roku w auli Szkoły odbył się wykład otwarty "Stałe urządzenia gaśnicze gazowe". W wydarzeniu zorganizowanym we współpracy koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy SA PSP w Krakowie oraz koła SITP przy FHU "SUPOBER" wzięli udział m.in. zaproszeni członkowie SITP z kół zrzeszonych w oddziale małopolskim Stowarzyszenia, kadra SA PSP, strażacy z Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom KW PSP w Krakowie, a także kadeci kompanii II Turnusu XXXI.

Wykład otworzyli st. bryg. Paweł Knapik - Komendant Miejski PSP w Krakowie pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Małopolskiego SITP oraz bryg. Marcin Szewerniak - Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie i członek SITP.

Prelekcję, podczas której poruszono przede wszystkim kwestie wymagań technicznych dla systemów gaszenia gazem w obszarach magazynów energii, wygłosił pan Jakub Dałek - kierownik produktu systemy gaszenia gazem w firmie Siemens Polska.
Przedstawiono również problematykę detekcji zjawiska "ucieczki termicznej" w ogniwach litowo-jonowych za pomocą zasysających czujek dymu.
Zjawisko "ucieczki termicznej" może w sposób niekontrolowany doprowadzić do reakcji spalania, która w bateriach przebiega w lawinowy sposób, a do jego zainicjowania może dojść na skutek nawet niewielkiego uszkodzenia mechanicznego. Zwrócono również uwagę na prawidłowy dobór środka gaśniczego do zabezpieczania magazynów energii na przykładzie pożaru, który maił miejsce w Arizonie w 2019 roku, w którym ucierpiało 8 strażaków.
Było to kolejne wydarzenie skupiające się na zabezpieczeniu przeciwpożarowym technologii opartych o ogniwa litowo-jonowe - rozwój techniczny wymusza ciągłe doskonalenie zawodowe kadr jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Nowak
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Nowak, p. Patrycja Michałkowska