Kształcenie zawodowe w Polsce przeżywa swojego rodzaju renesans. Edukację pozwalającą na zdobycie atrakcyjnej na rynku pracy profesji podejmują zarówno osoby młode, jak i te które mają za sobą już wiele lat doświadczenia i chcą poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje lub uprawnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że jednym z najważniejszych ogniw procesu kształcenia jest osoba nauczyciela. Ten, nie zawsze doceniany i mający należny mu wysoki poziom społecznego uznania, zawód nierzadko wykonywany jest przez ludzi pełnych pasji, zaangażowania, gotowych do poświęceń, a przy tym przyjaznych dla osób uczących się, wspierających i motywujących do pracy. Każdy kto ukończył nawet podstawowy poziom szkolnej edukacji, z pewnością ma w pamięci osoby lub osobę, która była dla niej inspiracją, która swoją postawą i działaniem dzieliła się jednocześnie wiedzą, jak i tzw. życiową mądrością.

Poszukiwanie i promowanie osób działających na rzecz promocji kształcenia zawodowego, wprowadzających autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne, współpracujących z praktykami, a przy tym dbających o rozwój swojego warsztatu, leży u postaw organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i KGHM Polska Miedź konkursu: „Zawodowiec Roku 2022”.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że wyróżnienie w dziedzinie pożarnictwo zdobył funkcjonariusz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Piotr Nowak. Uroczysta gala, w czasie której w towarzystwie swojego bezpośredniego przełożonego mł.bryg. Łukasza Wolaka, zwycięzca odebrał gratulacje i nagrodę, odbyła się w Warszawie 14 marca 2023 roku. W ten sposób doceniona została jednocześnie jego praca:

  • na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego – osoby odpowiedzialnej między innymi za aktualizację Statutu Szkoły, programów nauczania, zgodność stosowanych rozwiązań dydaktycznych z aktualnie obowiązującymi aktami normatywnymi, funkcjonowanie dziennika elektronicznego, współpracę z innymi jednostkami oświatowymi, organizację i nadzór nad procesem nauczania i uczenia się oraz wychowania,
  • nauczyciela przedmiotów zawodowych skupiających się na zagadnieniach z obszaru technicznych systemów zabezpieczeń, a przez to profilaktyki przeciwpożarowej, zaopatrzenia wodnego oraz elementów taktyki zwalczania pożarów,
  • kreatora rozwiązań dotyczących właściwego przebiegu praktycznej nauki zawodów: strażak i technik pożarnictwa, a w tym udział w projektach rozwojowych na rzecz modyfikacji programów kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych realizowanych zarówno w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jak i poza nimi,
  • wychowawcy kolejnych pokoleń strażaków, w oparciu o doświadczenie wyniesione z pełnienia przez wiele lat funkcji dowódcy kompanii szkolnej.

W imieniu Kierownictwa i społeczności Szkoły serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu! Jesteśmy przekonani, że zasłużona nagroda nie stanie się wyłącznie ukoronowaniem dotychczasowych zasług dla kształcenia zawodowego, ale stanie się powodem do motywacji i dalszego rozwoju, a przy tym będzie czynnikiem motywującym dla innych nauczycieli, wykładowców i instruktorów, i to nie tylko z naszej Szkoły.

14.03.2023 mł.bryg. P. Nowak zawodoweic roku

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne mł.bryg. Piotra Nowaka