Od kilkunastu lat, na mocy porozumienia pomiędzy kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), jednostki ochrony przeciwpożarowej są zobowiązane do przygotowywania i zabezpieczania wyznaczonych miejsc do lądowań i startów wykonujących misję ratunkową statków powietrznych. Na tym nasza rola się jednak nie kończy. W razie zaistnienia takiej potrzeby angażujemy się w pomoc w świadczeniu medycznych czynności ratunkowych, przemieszczaniu zespołu ratownictwa medycznego, jego wyposażenia oraz pacjentów.

Doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów PSP z LPR jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających bezpieczną pracę dysponowanych do różnego rodzaju zdarzeń zespołów HEMS (z jęz. ang. Helicopter Emergency Medical Services, czyli Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego). Organizacja wspólnych przedsięwzięć za każdym razem sprzyja więc nie tylko poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy, ale także budowaniu, tak ważnego w tym przypadku, wzajemnego zaufania.

Świadomość wagi naszego wpływu na bezpieczeństwo członków lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, a także strażaków, ratowników, osób poszkodowanych i świadków zdarzenia nakazuje nam utrzymywanie wysokiego poziomu naszych kompetencji także w tym obszarze. Współpraca z siłami i środkami LPR jest stałym, najczęściej symulowanym, elementem wyjazdowych i poligonowych ćwiczeń. Tym razem w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu Taktyka zwalczania pożarów, przez trzy kolejne dni (począwszy od 15 marca 2023 roku), kadeci II kompanii wyjeżdżali do pobliskiego Kokotowa, gdzie znajduje się nowa baza małopolskiego „Ratownika 6”.

Spotkania te pozwoliły na poznanie części tajników pracy „podniebnej karetki”, były także okazją do utrwalenia zasad dysponowania, prowadzenia łączności radiowej i gestowej, doboru miejsca lądowania oraz przyjmowania śmigłowca w dzień i w nocy. Uczestnicy przypomnieli sobie również miejsca wykonywania dostępu do poszkodowanych znajdujących się wewnątrz śmigłowca, sposobów wyciągania noszy i przemieszczania elementów wyposażenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom Bazy HEMS Kraków, szczególnie dyżurującemu w niej pielęgniarzowi - Panu Andrzejowi Sawickiemu - za przyjęcie nas w swoje progi, ogromne zaangażowanie w realizację zajęć oraz wyczerpujące odpowiedzi na liczne pytania.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ze strony Szkoły jest st.asp. Łukasz Tomczak, który także tym razem zorganizował cykl spotkań i w każdym z nich uczestniczył.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk / st.asp. Łukasz Tomczak