Nieustanne doskonalenie zawodowe i rozwój w zakresie ratownictwa jest nie tylko naszą prawną i moralną powinnością, ale także podyktowaną poczuciem odpowiedzialności, potrzebą. Jedną z form utrwalania zdobytej wiedzy, dzielenia się doświadczeniami, poznawania najnowszych rozwiązań i innych punktów widzenia są między innymi cyklicznie organizowane przez nas warsztaty. Tym razem koncentrowały się one na udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas miejscowych zagrożeń w przypadku niskich temperatur, a trzydniowe spotkanie (między 8 a 10 marca 2023 roku) dało odpowiedź na wiele pytań i wskazało drogi poszukiwania nowych rozwiązań.

O niebezpieczeństwach czyhających na osoby w hipotermii opowiadali, kadrze szkół i ośrodków szkolenia, a także słuchaczom obu kompanii opowiadali zaproszeni goście. Ich ekspercka, doskonałe merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie pozwoliły zgłębić zagadnienia patofizjologii, objawów i postępowania u osób często skrajnie wychłodzonych. Uczestnicy mieli także możliwość poznania lub utrwalenia struktury organizacyjnej i zasad współpracy ze statkami powietrznymi, gdyż jednym z prelegentów był praktykujący na co dzień w lotniczym zespole ratownictwa medycznego i wykładowca akademicki w jednym – mgr Łukasz Kręglicki. O przyczynach, objawach, postępowaniu i powikłaniach przebywania w niskich temperaturach, w oparciu o swoje doświadczenie związane ze współtworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, opowiadał dr Tomasz Sanak – reprezentujący między innymi Uniwersytet Jagielloński. Praktyczne aspekty udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy były kanwą wystąpienia mgr. Wojciecha Jakimiuka. Jego doświadczenie w górskich wędrówkach i działaniach ratowniczych pozwoliło poznać niekonwencjonalne metody i techniki ogrzewania lub chronienia poszkodowanych przed utratą ciepła.

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów udali się do ludzi spotykających osoby skrajnie wychłodzone niemalże każdego dnia i to bez względu na porę roku. Dzięki niezwykłej przychylności, serdeczności i gościnności ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mogli „z pierwszych ust” usłyszeć, jak w praktyce wygląda działanie ratownika z osobą w hipotermii, jak wyglądają górskie procedury, jakie są zasady współpracy służb i jak istotny jest swojego rodzaju łańcuch ratowniczy, o którego sile, jak zawsze, świadczy najsłabsze jego ogniwo.

Tego dnia podjęte zostały także zagadnienia dotyczące metodyki nauczania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w niskich temperaturach.

Trzeciego dnia zajęcia odbyły się w Laboratorium Badań Technoklimatycznych Politechniki Krakowskiej. To tam możliwe jest wygenerowanie na potrzeby badań naukowych skrajnie niskich temperatur i innych czynników emitujących niekorzystne warunki pogodowe. Całość pozwala na szukanie odpowiedzi między innymi na pytania dotyczące: skuteczności działania ochron osobistych, odporności i wytrzymałości na warunki atmosferyczne wyposażenia ratowniczego, możliwości wykonywania tworzonych przy komputerach procedur, które sprawdzić mają się nocą, w deszczu, śniegu, na lawinisku, górskim szlaku, w przeręblu, we wraku samochodu, pociągu lub autobusu, na akwenie i w cieku lub nieogrzewanym od dłuższego czasu pomieszczeniu.

Bez fałszywej skromności, na podstawie opinii uczestników, warsztaty uznać należy za niezwykle udane i owocne. Sprawdziły się więc życzenia otwierające je komendanta Szkoły bryg. Marka Chwały. O wadze podnoszenia kwalifikacji w obszarze postępowania hipotermii mówił także wręczający stosowne zaświadczenia zastępca komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak.

Szczególne podziękowania należą się nie tylko naszym prelegentom i goszczącym nas instytucjom ale także, a może przede wszystkim, pomysłodawcy i osobie, która wzięła na siebie główny ciężar organizacji – mł.bryg. Antoniemu Krejpcio – na co dzień piastującego funkcję kierownika zespołu przedmiotowego taktyki działań ratowniczych, mającego zarówno bogate doświadczenie zawodowe w obszarze nauczania, jak i wykonywania działań ratowniczych, w tym świadczenia medycznych czynności ratunkowych w ramach jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: dzień I i III mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk, dzień II – Archiwum SA PSP w Krakowie