30 maja 2023 roku hala sportowa Szkoły kolejny raz stała się niemym świadkiem egzaminów zawodowych z kwalifikacji BPO.04 - zarządzanie działaniami ratowniczymi. Tym razem z przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną praktycznymi zmagali się słuchacze XL turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kadeci XXXI turnusu kształcenia dziennego. Łącznie nad przygotowaniem projektu działania ratowniczego przez 120 minut pracowało 208 osób, a nad prawidłowym przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwała komisja, na czele z przewodniczącym zespołu nadzorującego – zastępcą komendanta ds. dydaktycznych – bryg. Marcinem Szewerniakiem, któremu pomagali nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół oraz pracownicy SA PSP w Krakowie, którzy nie realizowali zajęć dydaktycznych z grupą zdających.

Mogący poszczycić się pozytywnym wynikiem egzaminów zawodowych z kwalifikacji BPO.03 i BPO.04 absolwenci naszej Szkoły spełniają warunki prawa oświatowego do otrzymania tytułu technik pożarnictwa, co dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej otworzy możliwość otrzymania stopnia młodszego aspiranta.

Życząc wszystkim zdającym uzyskania pozytywnych wyników obu części egzaminów zawodowcy (pisemna trwała od 22-24 maja br.), wierząc w potencjał naszych uczniów i wysoki poziom kształcenia, już dzisiaj zapraszamy wszystkich na uroczystość promocji, która odbędzie się 1 lipca 2023 roku.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk