W dniach 13-14 listopada 2023 roku w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie odbyło się spotkanie zespołu Komendanta Głównego PSP ds. działań poszukiwawczo-ratowniczych. W skład zespołu wchodzą funkcjonariusze Biura Planowania Operacyjnego KG PSP, dowódcy Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z Warszawy, Łodzi, Poznania, Gdańska, Nowego Sącza, Jastrzębia-Zdroju i Wałbrzycha oraz instruktorzy psów ratowniczych.

Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie wchodzącą w skład SGPR Nowy Sącz reprezentowali funkcjonariusze WSSGR st. bryg. Piotr Gancarczyk i st. kpt. Wojciech Broda. Podczas spotkania poruszono wiele istotnych dla środowiska tematów m.in. wprowadzenie nowych Zasad organizacji grup poszukiwawczo-ratowniczych przeznaczonych do działań na terenach zurbanizowanych poza granicami kraju (USAR) utworzonych z zasobów Państwowej Straży Pożarnej, przygotowanie projektów opisów przedmiotu zamówienia dla samochodu podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego oraz dla samochodu podzespołu poszukiwawczo-ratowniczego, poszukiwano rozwiązań motywacyjnych dla przewodników psów ratowniczych, omawiano doświadczenia USAR Poland z akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji oraz z ćwiczeń EU Modex w Austrii.

Przedstawiono również plany na najbliższe dwa lata dotyczące organizacji ćwiczeń dla komponentu dowódczego USAR Poland podczas działań międzynarodowych, ćwiczeń zgrywających grup tworzących USAR Poland, recertyfikacji USAR Poland, warsztatów dla przewodników psów ratowniczych oraz organizacji ćwiczeń EU MODEX w Polsce. Spotkanie było dobrą okazją, aby usystematyzować wprowadzone w nowych zasadach rozwiązania oraz pozwoliło na zainicjowanie projektów związanych z przygotowaniem kolejnych działań rozwojowych związanych ze specjalizacją poszukiwawczo-ratowniczą oraz grupą do działań międzynarodowych USAR Poland.

 


Opracowanie: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP, st. kpt. Wojciech Broda
Zdjęcia: mł. bryg. Jakub Siczek BPO KG PSP