W związku z tym, że w tym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada na dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 6. edycja zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki akcji pn. „Szkoła do Hymnu”, odbyła się 10 listopada 2023 roku.

Łącząc się z dziesiątkami szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, punktualnie o mającej symboliczne znaczenie godzinie - 11:11 - przedstawiciele kierownictwa, kadry, kadetów i słuchaczy Szkoły zgromadzili się na placu zewnętrznym, by w odświętnej atmosferze odśpiewać 4 zwrotki narodowego hymnu. Zgodnie z pożarniczym zwyczajem i ceremoniałem, wydarzenie u stóp masztu, na którym przez cały rok powiewa biało-czerwona flaga, rozpoczęło się i zakończyło od złożenia stosownego meldunku, który od st.kpt. Bartłomieja Łąckiego odebrał Zastępca Komendanta Szkoły bryg. Marcin Szewerniak.

Dźwięki Mazurka Dąbrowskiego towarzyszą nam niemalże w każdej uroczystej zbiórce, a krzewienie wartości patriotycznych w duchu służby i pracy na rzecz ojczyzny i drugiego człowieka, od zawsze wpisane są w pożarniczą tradycję. W tych dniach wspominamy jednak nie rocznicę odzyskania niepodległości, ale także mających ogromne zasługi w zachowaniu przez 123 lata zaborów dziedzictwa kulturowego strażaków - także tych, którzy stawiali czynny opór i ramię w ramię z żołnierzami brali udział w walce o naszą wolność i suwerenność.

Cześć ich pamięci!


Korzystając z okazji zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mini przewodnikiem dotyczącym szacunku dla barw i symboli narodowych oraz poprawnego śpiewania hymnu, gdyż pomimo upływu lat, wciąż pojawiają się błędy w jego wykonywaniu. LINK 

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk