1 Lista kandydatów przyjętych do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w  ramach procesu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

Lp. Nr wg rankingu Nr startowy
1 2 33
2 3 327
3 6 250
4 7 84
5 11 68
6 13 10
7 15 30
8 16 153
9 17 360
10 19 3
11 21 1
12 22 107
13 24 39
14 25 26
15 27 351
16 28 86
17 29 296
18 30 119
19 31 295
20 32 352
21 33 59
22 34 123
23 35 365
24 38 79
25 39 343
26 40 146
27 42 184
28 44 372
29 46 140
30 47 151
31 48 22
32 50 309
33 52 181
34 53 128
35 54 367
36 55 291
37 56 58
38 57 356
39 59 158
40 62 374
41 63 155
42 64 67
43 65 138
44 67 203
45 68 282
46 70 225
47 71 48
48 72 175
49 73 371
50 74 334
51 75 77
52 76 167
53 77 308
54 78 62
55 80 176
56 81 141
57 83 89
58 85 344
59 86 98
60 89 378

2 Informacja uzupełniająca:

W przypadku 29 kandydatów z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej oraz osób z listy rezerwowej zaistniały przesłanki określone w pkt. 37 dokumentu „Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2023/2024”, w  związku z czym zostały one skreślone z listy osób kandydujących. Limit 60 miejsc został wypełniony przez kandydatów z listy rezerwowej wg kolejności rankingowej. 

3 Rozkazem nr 91/2023 z dnia 1 września 2023 roku, Rozkazem nr 92/2023 z dnia 1 września 2023 roku, Rozkazem nr 94/2023 z dnia 5 września 2023 roku oraz Rozkazem nr 97/2023 roku z dnia 13 września 2023 roku w sprawie przyjęcia do służby kandydackiej oraz zaliczenia w poczet słuchaczy i skierowania na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej Komendant Szkoły przyjął do służby kandydackiej 60 osób, które posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP potwierdzoną orzeczeniami Rejonowych Komisji Lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz niekaranych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, zamykając tym samym proces naboru w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2023/2024.

Dokument podpisany przez Komendanta Szkoły (link)