W dniach 26 – 28 maja 2023 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Celem ww. szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń służących do lokalizacji osób zasypanych.

W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się z wybranymi zagadnieniami z zakresu akustyki oraz optyki niezbędnymi do obsługi urządzeń nasłuchowych - geofonów oraz urządzeń wizyjnych - kamer wziernikowych. Ratownicy zapoznali się również z obsługą wspomnianych urządzeń oraz możliwościami ich wykorzystania podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych.
W szkoleniu wzięło udział 16 ratowników z województw kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Broda

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Broda, asp. Arkadiusz Klimek