W dniach 22 – 26 maja 2023 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych
SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych”.

Celem ww. szkolenia jest przygotowanie strażaków do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w ramach specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych
z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się z organizacją
i funkcjonowaniem specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych, specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych
w terenie i na gruzowiskach, technikami wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej, technikami przemieszczania i unoszenia elementów konstrukcyjnych, technikami cięcia elementów konstrukcyjnych i budowlanych, prowadzenia działań w ciasnej przestrzeni oraz ewakuacji i transportu poszkodowanego.

Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej. Akcja pozorowana była podsumowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności podczas wcześniejszych dni szkolenia.

W szkoleniu wzięło udział 16 ratowników z województw kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Broda

Zdjęcia:st. kpt. Wojciech Broda, asp. Arkadiusz Klimek