O godzinie 07:38 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie została poinformowana o uwięzionym psie na terenie starej kopalni iłów przy ul. Jeziorany. Po przybyciu na miejsce strażacy ustalili, że pies utknął w grząskim, podmokłym terenie, a z błota wystaje mu tylko grzbiet i głowa.
       Działania ratowników polegały na wykonaniu stanowiska z drabin przenośnych w celu bezpiecznego dostępu do zwierzęcia, odkopaniu psa i wydobyciu go na stabilny grunt. Na miejsce przybyła przedstawicielka Krakowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, której przekazano psa.

JRG SA