Tydzień, który upłynął od 25 do 29 kwietnia 2016r. obfitował w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w różne przedsięwzięcia związane z upływającym rokiem szkolnym oraz zbliżającym się naborem.

Od początku tygodnia oraz w poprzednim tygodniu kadeci pierwszego rocznika oraz słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych przystępowali do egzaminu zawodowego a konkretnie jego części praktycznej, ponieważ część pisemna została przeprowadzona 11 kwietnia br. zgodnie z kalendarzem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do części praktycznej przystąpiło 217 słuchaczy szkoły policealnej i kwalifikacyjnego kursu zawodowego  oraz 8 strażaków zdających  w systemie eksternistycznym. Egzaminatorami byli nauczyciele ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Kolejnym przedsięwzięciem było przeprowadzenie egzaminu końcowego kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji Z.23 – zarządzanie działaniami ratowniczymi, do którego przystąpiło 219 słuchaczy szkoły policealne i kwalifikacyjnego kursu zawodowego. O ile dla kadetów, egzamin ten był kolejnym sprawdzianem przed „prawdziwym” egzaminem, który ma się odbyć 7 i 8 czerwca  br., to dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego był on egzaminem zaliczeniowym – końcowym, który decyduje o ukończeniu kursu i dopuszczeniu do egzaminów w czerwcu.

Na koniec tygodnia, w piątek w Krakowskiej Szkole Pożarniczej został zorganizowany „Dzień Otwarty”.

Podczas tego dnia można było zapoznać się z bazą dydaktyczną Szkoły, przy pomocy pracowników Szkoły wypełnić dokumenty, które są niezbędne do złożenia na rozpoczynające się na początku czerwca egzaminy oraz dopytać o szczegóły ich przeprowadzania, zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Szkoły, w której kadeci zdobywają pierwsze szlify praktycznej nauki zawodu podczas wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych w rejonie chronionym, wysłuchać od tylko trochę starszych kolegów mrożących krew w żyłach opowieści o „kandydatce” na poligonie w Kościelcu, gdzie od dwumiesięcznego pobytu pod namiotami z dala od mamy i taty, każdy kadet rozpoczyna naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Wreszcie, każdy ze zwiedzających mógł osobiście się sprawdzić w próbie wydolnościowej - zmodyfikowanej metodzie harwardzka, która po raz pierwszy weszła do programu egzaminów wstępnych.  W tym dniu Szkołe odwiedziło ok. 100 osób zaintersowanych nauką w Krakowskiej Szkole Pożarniczej.

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.