W dniach 25 - 29 kwietnia 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. Nowym Sączu, zostało przeprowadzone Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Celem Szkolenia było przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z wodami szybkopłynącymi, szczególnie w warunkach: rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz w warunkach powodzi błyskawicznej.

W szkoleniu wzięło udział  22 strażaków z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz mazowieckiego.

Opracowanie.: kpt. Dariusz Ruchała

Foto.: Marcin Grygułło