W dniach 9 - 13 maja 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, zostało przeprowadzone kolejne w tym roku Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Celem Szkolenia było przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z wodami szybkopłynącymi, szczególnie w warunkach: rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz w warunkach powodzi błyskawicznej.

W szkoleniu wzięło udział  14 strażaków z województwa dolnośląskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego.

Oprac. kpt. Dariusz Ruchała

Zdj. mł. kpt. Adam Piętka