W Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, zostało przeprowadzone ostatnie z serii planowych w tym roku szkoleń z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawami hydrologii, zasadami bezpieczeństwa, sprzętem oraz technikami ratowniczymi wykorzystywanymi do działań na wodach szybkpołynących. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy zostali zapoznani z organizacją działań ratowniczych na wodach szybkopłynących oraz ćwiczyli przeprawy wodne, ewakuację i udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W trzech szkoleniach z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących przeprowadzonych w 2016 roku udział wzięło 53 strażaków.

Opracowanie i foto: kpt. Dariusz Ruchała