W dniach 16-20.05.2016r. na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne  „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”. Były to trzecie tego typu warsztaty w Polsce. Dwa poprzednie cykle szkoleń odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Olsztynie. W warsztatach w naszej Szkole udział wzięło łącznie  11 osób:

-         5 osób ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

-         1 osoba z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie,

-         3 osoby z  Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Opolu,

-         2 osoby z KM PSP w Opolu.

 W ciągu pięciu dni warsztatów zrealizowane zostały zajęcia z rozwoju pożaru w małej skali przy użyciu tzw. „małego domku dla lalek”, „dużego domku dla lalek”, domku z otwartą ścianą, domku z daszkiem. Ponadto odbyły się pokazy dotyczące rozkładu termicznego drewna oraz  granic wybuchowości (akwarium Gisselsona).  Każdego dnia ćwiczone były techniki operowania prądami gaśniczymi, przemieszczanie się z linią oraz technikę wchodzenia do pomieszczenia, w którym jest pożar. Każdy dzień kończył się ćwiczeniami gorącymi w komorze rozgorzeniowej. W trakcie tych ćwiczeń obserwowano rozwój pożaru, czynniki które na to wpływają, ćwiczone były techniki operowania prądami gaśniczymi, przemieszczanie się oraz wchodzenie do pomieszczenia objętego pożarem.  

Tekst: st. kpt.  Łucja Rozwadowska,

Foto: kpt. Maciej Zych