W dniu 04 czerwca 2016r. na terenie obiektów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci strażaków i pracowników pełniących na co dzień służbę w Krakowskiej Szkole Pożarniczej.

Już tradycją się stało, że  w okolicach 01 czerwca co rocznie organizuje się pokazy dla naszych milusińskich, które miało na celu zapoznanie z pracą rodziców. Jednocześnie jest to spotkanie integracyjne dla wszystkich strażaków i pracowników cywilnych zatrudnionych w Krakowskiej Szkole Pożarniczej.

W tym roku dzięki Kierownictwu Szkoły oraz zaangażowaniu wielu pracowników jak i kadetów przygotowano wiele atrakcji, wśród których wymienić można:

- operowanie prądami wodnymi z „normalnej” linii gaśniczej a młodsi z hydronetki i zgasić pożar domku lub ogień z paszczy Smoka Wawelskiego,

- wspinanie się w uprzęży do góry po skrzynkach po napojach a następnie zjechać na linie,

- zjazd na kolejce tyrolskiej.

Ponadto można było,

- wejść do zadymionego namiotu imitującego pożar w mieszkaniu i poruszać się w pełnym zadymieniu,

- zwijać „prawdziwe” węże strażackie,

- zobaczyć w akcji poszukiwawczej psa strażackiego z grupy poszukiwawczej,

- udzielić pomocy przedlekarskiej,

- przymierzyć prawdziwe ubrania strażackie z różnych stron świata,

- włożyć na głowę hełmy prawie z całego świata,

- przejechać się  prawdziwym melexem strażackim na sygnałach,

- zobaczyć jak wygląda radiowóz Policji w środku,

- spróbować ugasić pożar przy pomocy gaśnic i linii gaśniczych.

Ale to nie koniec atrakcji. Organizatorzy przygotowali również:

- pokaz gaszenia „pożaru” połączony z pokazem wyjazdu alarmowego z jazdą po ześlizgach – czas i wykonanie zostały nagrodzone oklaskami

Na koniec zgodnie z tradycją nie mogło zabraknąć morza białej piany, w której ku rozpaczy rodziców ginęli nasi podopieczni.

Na koniec wszyscy uczestniczy zostali zaproszenie na wspólny obiad w stołówce Szkoły.

Wszystkim zaangażowanym w organizację pikniku, Kierownictwu Szkoły a szczególnie strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły i kadetom oraz paniom z kuchni pod kierownictwem P. Krzysztofa Kozłowskiego za pyszny posiłek serdecznie dziękujemy.

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie