W dniach od 30 maja do 03 czerwca 2016r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu systemu podpór aktywnych, systemu stempli budowlanych oraz systemu podpór drewnianych.

W szkoleniu wzięło udział 20 strażaków z województw: małopolskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Ruchała