„Współczesny wymiar bezpieczeństwa” będzie tematem kolejnego już wykładu otwartego z cyklu spotkań w ramach tzw. Akademii Bezpieczeństwa Ratownictwa i Ochrony Ludności. Wykład poprowadzi nadbryg. Janusz Skulich, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zapraszamy do udziału.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 15-17 września 2015 r. w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów PSP, Komendę Główną PSP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych".

W dniu 23 maja 2015r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie po raz kolejny pod hasłem „gdzie pracuje moja mama i mój tata”, odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka.

25 maja 2015r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. 

 

W dniu 15 maja br. na terenie placu wewnętrznego Szkoły aspirantów PSP w Krakowie odbyły się   ćwiczenia za zakresu gaszenia pożarów, taktyki działań ratowniczych z wykorzystaniem trenażerów.

W dniu 13 maja 2015 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Generał Brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz z zastępcami nadbrygadierem Markiem Kowalskim i nadbrygadierem Piotrem Kwiatkowskim wręczyli generałowi brygadierowi w stanie spoczynku Feliksowi Deli dyplom i Złoty Medal Honorowy kapituły Józefa Tuliszkowskiego.

 

W dniu 14 maja 2015 r. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podpisał umowę na remont obiektu sali konferencyjnej.

W dniu 9 maja br. odbył się „Turniej strzelecki służb operacyjnych PSP” zorganizowany przez  Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie.

 

W bazylice pw. św. Floriana w Krakowie odbyły się uroczystości ku czci patrona strażaków i wszystkich zawodów związanych z ogniem (kominiarzy, hutników, garncarzy, piekarzy). ,

W miesiącu kwiecien 2015r. reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyła w dwóch zawodach w sporcie pożarniczym. 

26 kwietnia 2015 r. z lotniska w Warszawie do Nepalu wyleciała polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza Państwowej Straży Pożarnej.

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas asp. sztab. w st. spocz. Marian Dyląg, wieloletni pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Śp. Marian Dyląg rozpoczął pracę w Szkole Aspirantów PSP w roku 1984 i pełnił służbę do 2013 r. Od 1998 r. pracował na stanowisku Kierownika Działu Żywienia, będąc odpowiedzialnym za planowanie i nadzór pracy kuchni i stołówki, a także za zapewnienie niezbędnych standardów sanitarnych. Współpracownicy zapamiętają śp. asp. sztab. Mariana Dyląga jako człowieka niezwykle koleżeńskiego, uczynnego i o wysokiej kulturze osobistej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 30 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu w Batowicach.

„SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO REALIA I POSTULATY ZMIAN” to tematyka wykładu otwartego, który 23 kwietnia br. odbył się w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

 

W dniach 20-22 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla komendantów formacji Obrony Cywilnej ratownictwa przeciwpowodziowego, w którym uczestniczyli także kadeci kompanii pierwszej SA PSP.

W dniu 17 kwietnia 2015r. po raz pierwszy w Krakowie odbył się ,,Bieg Nocny Strażaków” na dystansie 10km, rozpoczynający 3 dniowe święto biegania PKO Cracovia Maraton.