W dniach 15 - 16 października 2015r. na hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbył się III  Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldboyów o puchar przechodni gen. brygadiera w st. spocz. Feliksa Deli.

 

Już po raz trzeci z rzędu Krakowska Szkoła Pożarnicza gościłą drużyny odboyów, które rywalizowały w halowej piłce nożnej. W tegorocznym turnieju do rywalizacji stanęlo 12 drużyn. W dwudniowych zmaganiach najlepszą druzyna okazała się drużyna z Komendy Wojewózkiej PSP w Krakowie, Drugiew miejsce zajęła drużyna reprezentująca woj. warmińsko-mazurskie a trzecie miejsce zajęła startująca po raz pierwszy w tych rozgrywkach drużyna reprezentująca woj. mazowieckie.

Uroczystego zakończenia turnieju dokonał st. bryg. dr Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w towarzystwie posła na Sejm RP J. Federowicza oraz st. bryg. A. Siekanki - Prezesa Oddziału Małopolskiego SITP.    

 

DSCN4513

 

DSCN4517

 

DSCN4522

 

DSCN4523

 

DSCN4539

 

DSCN4540

 

 DSC0090

 

 DSC0096

 

 DSC0173

 

KATOWICE 0058

 

KIELCE 9786

 

KW KRAKÓW 9896

 

LUBUSKIE 9799

 

OLSZTYN 0144

 

PODLASIE 9932

 

RZESZÓW 0190

 

SA KRAKÓW 9776

 

SZCZECIN 9773

 

WAWA 9792

 

Opracowanie: bryg. J.Ambrożkiewicz - rzcznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Foto: Bryg. P. Pruś i bryg. J.Ambrożkiewicz 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy wyrózniła Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie tytułem honorowym II stopnia "Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"

W dniu 26 września 2015r. kadeci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wzięli udział w Nowohuckim biegu wokół zalewu na dystansie 5km.

W dniu 1 października 2015 roku na poligonie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dla kadry dowódczej poziomu interwencyjnego z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych PSP woj. świętokrzyskiego.

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci w nocy z dnia pierwszego na drugiego października 2015r. naszego kolegi, wieloletniego wychowawcy wielu pokoleń strażackich w Krakowskiej Szkole Pożarniczej st. bryg. w st. spocz. Ryszarda Marchewki.

St. bryg. w st. spocz. Ryszard Marchewka służbę  w jednostkach ochrony przeciwpożarowej kraju rozpoczął w 1970r. w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Huty „Bobrek”, by w latach 1971-1975  zostać skierowany do Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów w WOSP w 1975r. został skierowany do służby w ówczesnej Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie.

Z Krakowską Szkołą Pożarniczą związany był przez cały okres od ukończenia studiów do przejścia na zaopatrzenie emerytalne w 2007r.

Przez cały okres służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej st. bryg. w st. spocz. Ryszard  Marchewka dał się poznać jako wysokiej klasy specjalista, angażujący się w realizację powierzonych obowiązków. Zawsze przychylny dla słuchaczy Krakowskiej Szkoły Pożarnictwa, był równocześnie wspaniałym kolegą i człowiekiem o pogodnym usposobieniu.   

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek pełen ciepła, życzliwości, zaangażowany w budowę i rozwój polskiego szkolnictwa pożarniczego. 

 

Rodzinie i bliskim, szczere kondolencje w imieniu kadry, pracowników cywilnych, słuchaczy Krakowskiej Szkoły Pożarniczej składa st. bryg. dr Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.  

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 08 października 2015r. o godz. 13.00.

Msza św. zostanie odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na ul. Harcmistrza Stanisława Millana 13. Po mszy św. nastąpi złożenie do grobu na cmentarzu na ul. Wspólnej.   

 

 

RMarchewka

W dniach 21-24 września 2015 roku na terenie poligonu Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadzono ćwiczenia poligonowe specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych oraz specjalistycznych grup ratownictwa technicznego.

Służba w dniu 26 września 2015r. dla strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zapowiadała się spokojnie nie licząc porannego wyjazdu plutonu gaśniczego do pożaru mieszkania na osiedlu Centrum A, który okazał się przypalonym garnkiem ze śniadaniem.

W dniach 21-24 września 2015r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostały przeprowadzone ćwiczenia dla studentów I roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W dniach 14 – 18 września 2015 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się egzaminy gruzowiskowe oraz terenowe klasy 0 i I dla zespołów z psami ratowniczymi.

Na egzaminy klasy 0 zgłosiły się 27 zespołów, przystąpiło 23,  zdało 15.

Do egzaminów klasy I, których pozytywne zaliczenie uprawnia  do brania udziału w działaniach ratowniczych, zgłoszonych było 48 zespołów, z czego przystąpiło 43, zdało 28.

Komisja egzaminacyjna składała się z doświadczonych instruktorów i pracowała pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Głównej PSP.  Organizatorem egzaminów była Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, której przedstawicielami byli pracownicy Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

 

20150917 122959

 

20150917 123057

 

20150917 124200

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Ruchała

W dniach 14 do 23 września 2015 roku, na podstawie podpisanej z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego umowy, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzony został obóz szkoleniowo - sprawnościowy dla studentów drugiego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – kierunek: ratownictwo medyczne.

W dniu 24 września 2015r.  7.00 ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wyruszył kolejny konwój polskich strażaków z pomocą humanitarną.

W piątek, 18 września br. Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie odwiedzili przedstawiciele służb ratunkowych z Niemiec, Portugalii, Francji, Czech i Polski.

W dniu 17 września 2015 roku delegacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w składzie Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów bryg. Krzysztof Kęska  i mł. bryg. Wojciech Dela Naczelnik Wydziału Szkoleń Operacyjnych i Współpracy Międzynarodowej przebywała z jednodniową wizytą na Ukrainie.

W dniu 15 września 2015r. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie brygadiera Krzysztofa Kęska.

Bryg. Krzysztof Kęska służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej kraju rozpoczął w roku 1988r. w byłej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Radomiu, gdzie na różnych stanowiskach pracował do  roku 1998. W roku 1998 rozpoczął służbę w Ośrodku Szkolenia w Pionkach. W 1999r. w wyniku likwidacji Ośrodka Szkolenia w Pionkach rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu, gdzie m.in. pełnił funkcje Z-cy Dowódcy JRG oraz Dowódcy JRG Nr 4 w Pionkach. W roku 2005r. przeszedł do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie będąc nadal związany z Pionkami, gdzie w 2007 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Ośrodka Szkolenia i funkcję tę pełnił do momentu powołania na stanowisko Z-cy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Jako Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nadzorował będzie wydziały pionu logistycznego.  

 

krzysztof keska1

 

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: www.straz.pl/komenda/struktura-organizacyjna/osrodek-szkolenia-w-pionkach-woszp

W 9 września 2015 r. na terenie zalewu Kryspinów odbyły się ćwiczenia Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej Kraków Airport oraz podmiotów zewnętrznych przewidzianych do udziału w działaniach ratowniczych w sytuacji zagrożenia w rejonie operacyjnym lotniska w razie wypadku lotniczego. Celem ćwiczeń była weryfikacja i aktualizacja Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia, sprawdzenie procedur alarmowania, doskonalenie zasad współdziałania sił i środków podmiotów współdziałających oraz doskonalenie procedur związanych z postępowaniem z pasażerami w sytuacji zagrożenia. Ze Szkoły Aspirantów w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych w ćwiczeniach wzięli udział słuchacze Dziennego Studium Aspirantów oraz uczestnicy Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, którzy mogłi zobaczyć i przećwiczyć w praktyce, jak wygląda współpraca wielu służb ratowniczych i porządkowych podcza organizacji tak skomplikowanej akcji ratowniczo-gaśniczej .

 

IMG 6823

 

IMG 6825

 

IMG 6838

 

IMG 6851

 

IMG 8075

 

IMG 8086

 

IMG 8087

 

IMG 8109

 

IMG 8110

 

IMG 8169

 

Tekst: mł. bryg. K. Chorobik

Foto: kpt. Ł. Wolak