W dniach 21-24 września 2015 roku na terenie poligonu Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadzono ćwiczenia poligonowe specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych oraz specjalistycznych grup ratownictwa technicznego.

Służba w dniu 26 września 2015r. dla strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zapowiadała się spokojnie nie licząc porannego wyjazdu plutonu gaśniczego do pożaru mieszkania na osiedlu Centrum A, który okazał się przypalonym garnkiem ze śniadaniem.

W dniach 21-24 września 2015r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostały przeprowadzone ćwiczenia dla studentów I roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W dniach 14 – 18 września 2015 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się egzaminy gruzowiskowe oraz terenowe klasy 0 i I dla zespołów z psami ratowniczymi.

Na egzaminy klasy 0 zgłosiły się 27 zespołów, przystąpiło 23,  zdało 15.

Do egzaminów klasy I, których pozytywne zaliczenie uprawnia  do brania udziału w działaniach ratowniczych, zgłoszonych było 48 zespołów, z czego przystąpiło 43, zdało 28.

Komisja egzaminacyjna składała się z doświadczonych instruktorów i pracowała pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Głównej PSP.  Organizatorem egzaminów była Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, której przedstawicielami byli pracownicy Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

 

20150917 122959

 

20150917 123057

 

20150917 124200

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Ruchała

W dniach 14 do 23 września 2015 roku, na podstawie podpisanej z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego umowy, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzony został obóz szkoleniowo - sprawnościowy dla studentów drugiego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – kierunek: ratownictwo medyczne.

W dniu 24 września 2015r.  7.00 ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wyruszył kolejny konwój polskich strażaków z pomocą humanitarną.

W piątek, 18 września br. Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie odwiedzili przedstawiciele służb ratunkowych z Niemiec, Portugalii, Francji, Czech i Polski.

W dniu 17 września 2015 roku delegacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w składzie Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów bryg. Krzysztof Kęska  i mł. bryg. Wojciech Dela Naczelnik Wydziału Szkoleń Operacyjnych i Współpracy Międzynarodowej przebywała z jednodniową wizytą na Ukrainie.

W dniu 15 września 2015r. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie brygadiera Krzysztofa Kęska.

Bryg. Krzysztof Kęska służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej kraju rozpoczął w roku 1988r. w byłej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Radomiu, gdzie na różnych stanowiskach pracował do  roku 1998. W roku 1998 rozpoczął służbę w Ośrodku Szkolenia w Pionkach. W 1999r. w wyniku likwidacji Ośrodka Szkolenia w Pionkach rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu, gdzie m.in. pełnił funkcje Z-cy Dowódcy JRG oraz Dowódcy JRG Nr 4 w Pionkach. W roku 2005r. przeszedł do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie będąc nadal związany z Pionkami, gdzie w 2007 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Ośrodka Szkolenia i funkcję tę pełnił do momentu powołania na stanowisko Z-cy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Jako Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nadzorował będzie wydziały pionu logistycznego.  

 

krzysztof keska1

 

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: www.straz.pl/komenda/struktura-organizacyjna/osrodek-szkolenia-w-pionkach-woszp

W 9 września 2015 r. na terenie zalewu Kryspinów odbyły się ćwiczenia Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej Kraków Airport oraz podmiotów zewnętrznych przewidzianych do udziału w działaniach ratowniczych w sytuacji zagrożenia w rejonie operacyjnym lotniska w razie wypadku lotniczego. Celem ćwiczeń była weryfikacja i aktualizacja Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia, sprawdzenie procedur alarmowania, doskonalenie zasad współdziałania sił i środków podmiotów współdziałających oraz doskonalenie procedur związanych z postępowaniem z pasażerami w sytuacji zagrożenia. Ze Szkoły Aspirantów w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych w ćwiczeniach wzięli udział słuchacze Dziennego Studium Aspirantów oraz uczestnicy Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, którzy mogłi zobaczyć i przećwiczyć w praktyce, jak wygląda współpraca wielu służb ratowniczych i porządkowych podcza organizacji tak skomplikowanej akcji ratowniczo-gaśniczej .

 

IMG 6823

 

IMG 6825

 

IMG 6838

 

IMG 6851

 

IMG 8075

 

IMG 8086

 

IMG 8087

 

IMG 8109

 

IMG 8110

 

IMG 8169

 

Tekst: mł. bryg. K. Chorobik

Foto: kpt. Ł. Wolak

W dniu 1 września 2015r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie rozpoczął się kolejny rok szkolny.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, iż otrzymała z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

  • dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa dla absolwentów DSA turnusu XXIII wraz z suplementami,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikację Z.23 – zarządzanie działaniami ratowniczymi, wyodrębnionej w zawodzie technik pożarnictwa dla absolwentów KKZ turnusu XXXI oraz absolwentów DSA turnusu XXIII.

W dniach 26-28.08.2015 roku Zespół Taktyki Działań Gaśniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej był organizatorem warsztatów metodycznych „Zasady organizacji działań ratowniczych podczas pożarów lasów”.

W dniach 17 – 20 sierpnia 2015r. na terenie Nowego Sącza odbyły się egzaminy gruzowiskowe oraz terenowe klasy 0 i I dla zespołów z psami ratowniczymi.

   Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są jeszcze wolne miejsca. Do 11 września br. można składać dokumenty na studia I i II stopnia − realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.