W dniu 20 marca 2016r. w niedzielę kadeci oraz członek kadry Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wzięli udział w XIII Krakowskim Półmaratonie Marzanny. Bieg rozegrany na dystansie 21 km  wystartował o godzinie 11:00 z Cichego Kącika prowadząc zawodników m.in. przez bulwary wiślane, zaułki starego miasta oraz rynek główny. Bieg nie na darmo nazwany był ,,Biegiem dla małych serc” bowiem każdy kto wziął w nim udział przyczynił się do zebrania pieniędzy na zakup nowego respiratora oscylacyjnego dla dzieci.

Podobnie jak rok temu świetnie zaprezentowała się reprezentacja naszej szkoły w składzie:

- st. kpt Piotr Sowizdraniuk

- kdt Horawa Jakub

- kdt Łoś Paweł

- kdt Korba Kamil

- kdt Jośko Marcin

Najszybszym z drużyny okazał się kdt Horawa Jakub który uzyskał czas 1.22h, 48s uzyskując tym samym bardzo wysokie 71 miejsce na około 3000 startujących. Wszystkich uczestnikom serdecznie gratulujemy ukończenia półmaratonu, zaznaczając iż wiekszość z drużyny debiutowała na tym dystansie.

Pełne wyniki pod linkiem:

http://www.polmaratonmarzanny.pl/pliki/wyniki-pm2016.pdf

Opracował: kdt J. Solski

Foto: kdt M. Gałązka

W dniu 18 marca 2016r. w sali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbył się  Turniej Piłkarski o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

W dniu 10 marca 2016r. zakończyło się egzaminem Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzone w oparciu o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej.

W dniach 7 – 11 marca 2016 r. w Wydziale Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się pierwsze w tym roku egzaminy gruzowiskowe oraz terenowe klasy 0 i I dla zespołów z psami ratowniczymi.

W dniu 9 marca 2016 roku o godzinie 9:00 na skutek awarii urządzeń elektrycznych doszło do pożaru na pierwszym piętrze w pomieszczeniu socjalnym w budynku użytkowanym przez Straż Miejską.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Dla jednostek współpracujących z systemem PRM

Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej (red. nauk.)

W dniach 1-4 marca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało kolejne Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

 

W dniach 15-29.02.2016 r. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym przeprowadził szkolenia wysokościowe dla 12 strażaków: kadetów SA PSP w Krakowie, członków SGRW PSP Jastrzębie Zdrój oraz strażaków OSP z woj. małopolskiego.

 

W dniu 25 lutego 2016r. kadeci ze Szkoły Aspirantów PSp w Krakowie zawitali do Zespołu Szkół Ekonomiczych na os. Spółdzielczym w Krakowie.

W dniach 25 - 26 lutego br. odbyły się  Warsztaty tematyczne „Bezpieczeństwo działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych”

              Głównym celem warsztatów było wypracowanie rekomendacji metod działania oraz procedur z zakresu bezpieczeństwa do wdrożenia w ramach dokumentu „Zasady Organizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych w KSRG” dla poziomu podstawowego, specjalistycznego oraz w ramach USAR Poland. Zostały również określone zakresy zadań dla oficera bezpieczeństwa działań oraz inżyniera strukturalnego w ramach Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo Ratowniczych. Ponadto opracowano założenia do programu szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa podczas działań poszukiwawczo ratowniczych.

W warsztatach uczestniczyli ratownicy Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo Ratowniczych z terenu kraju, którzy docelowo mają  realizować funkcje i zadania oficera bezpieczeństwa.

Opracowanie: bryg. R. Kłębczyk

Foto: bryg. J. Ambrożkiewicz

W dniu 24 lutego 2016r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność Szkoły za ubiegły 2015r.

W dniu 22 lutego 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie obradowała Komisja Konkursowa Dwudziestej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "NASZA STRAŻ POŻARNA”.

W dniach od 01do 05 lutego 2016r w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbył się kolejny kurs z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju w którym udział wzięło również czterech strażaków z JRG 6 KM PSP w Warszawie, specjalizującej się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.

Należy podkreślić, że Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6”  jest jedną z dwóch grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które są wyznaczone do działań poza granicami kraju.  

Ratownicy będący członkami Modułu Ochrony Ludności „CBRN Poland” działającego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności mieli możliwość zapoznać się m.in. z tematyką:

1. Założenia systemu międzynarodowej pomocy dla państw dotkniętych katastrofą

2. Organizacja pomocy zagranicznej przez Polskę

3. Funkcjonowanie i struktura modułów ochrony ludności

4. Dokumentacja wyjazdowa

5. Bezpieczeństwo w działaniach podczas misji zagranicznej

6. Odmienności kulturowe i społeczeństwa Europy

7. Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle sytuacji na kontynencie Europejskim.

8. Aspekty zdrowotne i psychologiczne działań poza granicami kraju.

W ostatnim dniu szkolenia odbyło się ćwiczenie praktyczne symulujące wyjazd poza granice kraju, w którym uczestnicy mieli możliwość sprawdzić zdobyte we wcześniejszych dniach umiejętności oraz jakość przygotowanej dokumentacji.

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali wysoką jakość szkolenia wynikającą m.in. z dużej wiedzy, kompetencji i doświadczenia wykładowców.

 

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów  PSP w Krakowie na podstawie materiałów ze strony internetowej KM PSP w Warszawie.

Informujemy, że w dniu 17.02.2016 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się szkolenie podstawowe z zakresu obrony cywilnej. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Wszelkie informacje o szkoleniu znajdą Państwo pod linkiem:
https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/2015-09-08-07-00-07/szkolenie-inspektorow-ochrony-ppoz/#3

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza rekrutację do szkoły policealnej na rok szkolny 2016/2017 w zawodzie technik pożarnictwa. Szczegóły i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce "Rekrutacja".