W dniu 18 marca 2016r. w sali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbył się  Turniej Piłkarski o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

W dniu 10 marca 2016r. zakończyło się egzaminem Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzone w oparciu o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej.

W dniach 7 – 11 marca 2016 r. w Wydziale Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się pierwsze w tym roku egzaminy gruzowiskowe oraz terenowe klasy 0 i I dla zespołów z psami ratowniczymi.

W dniu 9 marca 2016 roku o godzinie 9:00 na skutek awarii urządzeń elektrycznych doszło do pożaru na pierwszym piętrze w pomieszczeniu socjalnym w budynku użytkowanym przez Straż Miejską.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Dla jednostek współpracujących z systemem PRM

Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej (red. nauk.)

W dniach 1-4 marca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało kolejne Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

 

W dniach 15-29.02.2016 r. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym przeprowadził szkolenia wysokościowe dla 12 strażaków: kadetów SA PSP w Krakowie, członków SGRW PSP Jastrzębie Zdrój oraz strażaków OSP z woj. małopolskiego.

 

W dniu 25 lutego 2016r. kadeci ze Szkoły Aspirantów PSp w Krakowie zawitali do Zespołu Szkół Ekonomiczych na os. Spółdzielczym w Krakowie.

W dniach 25 - 26 lutego br. odbyły się  Warsztaty tematyczne „Bezpieczeństwo działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych”

              Głównym celem warsztatów było wypracowanie rekomendacji metod działania oraz procedur z zakresu bezpieczeństwa do wdrożenia w ramach dokumentu „Zasady Organizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych w KSRG” dla poziomu podstawowego, specjalistycznego oraz w ramach USAR Poland. Zostały również określone zakresy zadań dla oficera bezpieczeństwa działań oraz inżyniera strukturalnego w ramach Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo Ratowniczych. Ponadto opracowano założenia do programu szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa podczas działań poszukiwawczo ratowniczych.

W warsztatach uczestniczyli ratownicy Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo Ratowniczych z terenu kraju, którzy docelowo mają  realizować funkcje i zadania oficera bezpieczeństwa.

Opracowanie: bryg. R. Kłębczyk

Foto: bryg. J. Ambrożkiewicz

W dniu 24 lutego 2016r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność Szkoły za ubiegły 2015r.

W dniu 22 lutego 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie obradowała Komisja Konkursowa Dwudziestej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "NASZA STRAŻ POŻARNA”.

W dniach od 01do 05 lutego 2016r w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbył się kolejny kurs z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju w którym udział wzięło również czterech strażaków z JRG 6 KM PSP w Warszawie, specjalizującej się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.

Należy podkreślić, że Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6”  jest jedną z dwóch grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które są wyznaczone do działań poza granicami kraju.  

Ratownicy będący członkami Modułu Ochrony Ludności „CBRN Poland” działającego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności mieli możliwość zapoznać się m.in. z tematyką:

1. Założenia systemu międzynarodowej pomocy dla państw dotkniętych katastrofą

2. Organizacja pomocy zagranicznej przez Polskę

3. Funkcjonowanie i struktura modułów ochrony ludności

4. Dokumentacja wyjazdowa

5. Bezpieczeństwo w działaniach podczas misji zagranicznej

6. Odmienności kulturowe i społeczeństwa Europy

7. Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle sytuacji na kontynencie Europejskim.

8. Aspekty zdrowotne i psychologiczne działań poza granicami kraju.

W ostatnim dniu szkolenia odbyło się ćwiczenie praktyczne symulujące wyjazd poza granice kraju, w którym uczestnicy mieli możliwość sprawdzić zdobyte we wcześniejszych dniach umiejętności oraz jakość przygotowanej dokumentacji.

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali wysoką jakość szkolenia wynikającą m.in. z dużej wiedzy, kompetencji i doświadczenia wykładowców.

 

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów  PSP w Krakowie na podstawie materiałów ze strony internetowej KM PSP w Warszawie.

Informujemy, że w dniu 17.02.2016 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się szkolenie podstawowe z zakresu obrony cywilnej. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Wszelkie informacje o szkoleniu znajdą Państwo pod linkiem:
https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/2015-09-08-07-00-07/szkolenie-inspektorow-ochrony-ppoz/#3

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza rekrutację do szkoły policealnej na rok szkolny 2016/2017 w zawodzie technik pożarnictwa. Szczegóły i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce "Rekrutacja".

Już po raz kolejny strażacy druhowie z terenu całej Małopolski spotkali się na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, aby wziąć udział w podniosłej uroczystości jaką było przekazanie i wręczenie kluczyków do nowo zakupionych samochodów strażackich w 2015r.