Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego MS.21 (Turnus XXXVII) w roku szkolnym 2020/2021:

 

31.08.2020 r. – 04.09.2020 r.    – VII zjazd dydaktyczny     – plutony III, IV
07.09.2020 r. – 11.09.2020 r.    – VIII zjazd dydaktyczny    – plutony I, II
14.09.2020 r. – 18.09.2020 r.    – VIII zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV - zjazd odwołany
21.09.2020 r. – 25.09.2020 r.    – IX zjazd dydaktyczny      – plutony I, II - zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość - (link do planu)
28.09.2020 r. – 02.10.2020 r.    – VIII zjazd dydaktyczny      – plutony III, IV- zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość - (link do planu)
05.10.2020 r. – 09.10.2020 r.    – X zjazd dydaktyczny       – plutony I, II- zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość - (link do planu)
12.10.2020 r. – 16.10.2020 r.    – IX zjazd dydaktyczny       – plutony III, IV- zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość - (link do planu)
19.10.2020 r. – 23.10.2020 r.    – X zjazd dydaktyczny       – plutony III, IV- zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość - (link do planu)

* godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

*** kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeniu

03.11.2020 r. – 04.11.2020 r.    – zjazd zaliczeniowy - realizacja z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość – cały turnus
05.11.2020 r.        – egzamin końcowy - realizacja z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość – cały turnus
16.11.2020 r.        – egzamin końcowy poprawkowy - realizacja z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość - wg potrzeb
20.11.2020 r.        – zakończenie KKZ MS.21

 

Kolejną edycję kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa w obszarze kwalifikacji – wykonywanie działań ratowniczych (Turnus XXXVIII KKZ BPO.03), w oparciu o nową podstawę programową, planujemy rozpocząć w styczniu 2021 roku. Szczegółowy harmonogram zjazdów i formy nauczania zamieszczony zostanie po zaakceptowaniu oraz opublikowaniu nowych zasad organizacji tej formy kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk