Ponad 22 litry krwi zebrano podczas akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w dniu 5 grudnia 2022 r. w murach Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. 45 kadetów oraz słuchaczy Szkoły, podzieliło się najcenniejszym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski.

Pamiętajmy!

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności, wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie.

Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.

 

Opracowanie: st. kpt. dr Artur Luzar

Zdjęcia: kdt Adam Zawiślak

 

W dniach 28 - 30 listopada oraz 30 listopada - 2 grudnia br., po kilku latach przerwy, odbyły się dwie edycje szkoleń „Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych - praktyczne aspekty” dedykowanych dla właścicieli, zarządców, użytkowników i pracowników obiektów zabytkowych, archiwalnych i bibliotecznych.

Podczas szkolenia prowadzonego na bazie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz wybranych obiektów archiwalnych i zabytkowych zostały omówione tematy związane z szeroko pojętą tematyką ochrony zbiorów ze szczególnym naciskiem na część warsztatową i praktyczną. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności m.in. na temat praktycznych aspektów wykonania dokumentacji planistycznej w ochronie zbiorów, zasad przygotowania i szkolenia osób na potrzeby ewakuacji zbiorów, a także wzięli praktyczny udział w symulowanych działaniach ewakuacyjnych wraz z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego na poligonie w Kościelcu.

W ostatnim dniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w dwóch niezwykłych obiektach - siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, a także na terenie Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Opracował: st. kpt. dr Artur Luzar

Zdjęcia: Patrycja Michałkowska

18 listopada 2022 roku na terenie miejscowości Kościelec rozpoczęły się ćwiczenia w ramach kompanii szkolnej "KRAKÓW" centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Tematem oraz celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków kompanii w zakresie alarmowania, mobilizacji sił i środków wchodzących w jej skład, do wyjazdu oraz przygotowania zaplecza logistycznego, a także:
a) sprawdzenie czasu osiągnięcia gotowości pododdziału do wyjazdu,
b) doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania zaplecza logistycznego – budowa obozowiska, przygotowanie zaplecza sanitarnego,
c) przypomnienie zasad prawidłowego wykorzystania racji żywnościowych w działaniach ratowniczych,
d) doskonalenie umiejętności ewakuacji i zabezpieczenia dzieł sztuki,
e) doskonalenie umiejętności pracy ze sprzętem w trudnych warunkach pogodowych.

Podczas ćwiczeń realizowano epizod, który polegał na przygotowaniu bazy logistycznej dla pododdziału, a także ewakuację dzieł sztuki z obiektu kontenerowego zlokalizowanego na poligonie SA PSP Kraków.

W dwudniowych ćwiczenia udział wzięło łącznie 24 kadetów oraz wyznaczone osoby z kadry Szkoły.

 

15 listopada 2022 roku w murach Szkoły Głównej Służby Pożrniczej Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. prof. SGSP Mariusz Feltynowski oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Marek Chwała otworzyli Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo strażaka w działaniach ratowniczych”. Współorganizatorami były również stowarzyszenia w SGSP : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz partnerzy przemysłowi: Andropol, PBI-Performaces Product Inc., Scantex, SAFETY SOLUTIONS, SCANTEX, DELTA, ARMATEC, KADIMEX, BALLYCLARE, ROSENBAUER.

Przedsięwzięcie o charakterze naukowym skupiło 23 prelegentów reprezentujących środowiska: naukowe, techniczne i przemysłowe. Syntetyczne referaty objęły szeroki zakres zagadnień zabezpieczenia ratowników podczas działań ratowniczych. W trakcie wystąpień przedstawiono specyfikę czynników zagrożeń występujących w mikroklimatach działań, zwrócono uwagę na koncentrację produktów spalania innych procesów środowiskowych w bezpośrednim kontakcie z organizmem strażaka. Uczestnicy konferencji zostali także zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz innowacjami w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej, zagrożeń środowiska i infrastruktury krytycznej. Wymieniono poglądy i doświadczenia środowiska akademickiego, szkół pożarniczych i ekspertów w zakresie bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych.

W podsumowaniu referenci udzielili dodatkowych informacji na napływające w trakcie pytania.

Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentowali Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Marek CHWAŁA oraz Robert M. Wolański z Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.

Seminarium transmitowane było za pośrednictwem Internetu i dostępne jest do odtworzenia w serwisie YouTube.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Rozkazem personalnym z dnia 24 października 2022 r., nadał z dniem 11 listopada 2022 r. stopień młodszego kapitana, 124 funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w tym 3 strażakom ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Z rąk generała brygadiera Andrzeja Bartkowaiaka, promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymali:

mł. kpt. Magdalena Marchewka,
mł. kpt. Grzegorz Mazur,
mł. kpt. Zbigniew Serwatka.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 14 listopada 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w przemówieniu okolicznościowym skierował do awansowanych słowa:
„Jestem pod ogromnym wrażeniem. Gratuluję wszystkim promowanym… Determinacja oraz chęć kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, doprowadziła Was tutaj. A to dopiero początek Waszej nowej ścieżki w Państwowej Straży Pożarnej”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz poczucia dumy z pełnionej służby oraz dalszych sukcesów osobistych i zawodowych!

Opracowanie (na podstawie www.straz.gov.pl): st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcie: mł. kpt. Grzegorz Mazur

 

Nauka w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie to nie tylko zdobywanie teoretycznych wiadomości i wykorzystywanie ich potem w praktyce. To także przekazywanie najcenniejszych wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. Dlatego też Komendant Szkoły bryg. Marek Chwała z radością przyjął zaproszenie do udziału w akcji „Szkoła pamięta 2022”.

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

W ramach akcji, 28 października o godz. 19.00 został zorganizowany seans filmowy na którym Kadeci II Kompanii mogli obejrzeć film „Zapora - Hieronim Dekutowski”. Materiał w reżyserii Konrada Starczewskiego jest zapisem wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, jego kolegów oraz przyjaciół i członków rodziny. Poza wypowiedziami ukazane są fotografie, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”.

 

dekutowski jpg

 

Opracował: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: bryg. Wojciech Dela

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dołącza się do Akcji OSP Balice "Przesyłka priorytetowa". 
Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej koleżanki z OSP Balice, która podczas akcji ratowniczej straciła męża, a sama walczy obecnie o zdrowie.
Link do strony, dzięki której możemy udzielić jej niezbędnej pomocy zamieszczamy poniżej:
 
 
 
 

30 września 2022 roku w hali sportowej naszej Szkoły przeprowadzony został egzamin końcowy dla słuchaczy XL turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Stanowiące zbiór zadań testowych zadania odnosiły się do treści programowych i efektów kształcenia składających się na program kwalifikacji BPO.03 - wykonywanie działań ratowniczych. Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwała komisja pod przewodnictwem mł.bryg. Łukasza Wolaka - Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Wszystkim 120 uczestnikom życzymy osiągnięcia pozytywnego wyniku i zapraszamy do udziału w kolejnym etapie drogi do zdobycia tytułu technik pożarnictwa. Zajęcia z kolejnej kwalifikacji (BPO.04) rozpoczną się już 10 października br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

30 września 2022 roku grono funkcjonariuszy pełniących służbę w naszej Szkole poszerzyło się o dwie osoby. W obecności sztandaru słowa roty ślubowania wypowiedzieli: str. Maciej Doniec oraz str. Marcin Ruszaj. Pierwszy z nich wzmocni potencjał kadrowy Wydziału Techniczno-Poligonowego, drugi realizował będzie zadania właściwe dla Wydziału Informatyki i Łączności.

Przyjmujący słowa przysięgi Komendant SA PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała witając bohaterów dzisiejszej uroczystości w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pogratulował im wyboru zawodowej drogi życia i złożył płynące z głębi serca życzenia, do których wszyscy się przyłączamy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Dziś, po raz kolejny, ratownik wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, poniósł najwyższą ofiarę.

 
W godzinach nocnych na terenie naszego województwa w miejscowości Balice doszło do tragicznego zdarzenia, w którym druhowie OSP Balice, udzielający pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, zostali potrąceni przez nadjeżdżający samochód. W wyniku zdarzenia, jeden druh poniósł śmierć a dwoje zostało rannych.
 
O godz. 18 strażacy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oddali hołd zmarłemu strażakowi minutą ciszy.
 

15 września 2022 roku, w ramach międzynarodowego szkolenia policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji, na poligonie Szkoły przeprowadzone zostały ćwiczenia z obszaru współdziałania służb na miejscu wypadku komunikacyjnego z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Masowy charakter zdarzenia wymagał zaangażowania zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz będących w bieżącej dyspozycji sił i środków Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Praktyczne wykonanie omówionych wcześniej zadań i założeń z dużym zainteresowanie śledzili zarówno uczestnicy szkolenia, jak i będący w tracie zgrupowania unitarnego słuchacze, którzy już niebawem staną się istotnym wsparciem potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wysoki poziom wierności przygotowanego założenia możliwy był także dzięki zaangażowaniu studentów ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na zakończenie IV semestru nauki uczestniczyli w obozie szkoleniowo-sprawnościowym.

Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie nam przypadł zaszczyt organizacji całości założenia. Prowadzenie międzynarodowych ćwiczeń z zakresu współpracy i koordynacji działania różnych służb i podmiotów ratowniczych to dowód uznania dla poziomu naszego merytorycznego przygotowania, kształcenia, a także przygotowania logistycznego.

Osobą wiodącą w realizacji wysoko ocenionego przez uczestników przedsięwzięcia i kontaktu ze współorganizatorami ćwiczeń był kierownik zespołu Taktyki Działań Ratowniczych mł.bryg. Antoni Krejpcio, który będąc strażakiem realizuje się zawodowo także jako ratownik medyczny.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/26347,Szkolenie-gruzinskich-funkcjonariuszy-przez-polskich-policjantow-i-strazakow.html

https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1739-miedzynarodowe-szkol-polska-pomoc-2022

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W dniu 22 września 2022 roku w murach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się Ogólnopolska Konferencja "30-lat doświadczeń po pożarze w Kuźni Raciborskiej. Wczoraj, dziś, jutro", nad którą patronat honorowy objął gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Komitet honorowy zaszczycili znamienici goście m.in.: bryg. mgr inż. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, bryg. mgr inż. Jarosław Ceglarek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, mł. bryg. Rafał Jureczko - Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk - Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który otworzył tegoroczną konferencję oraz Sieber Damian – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,

Organizatorami konferencji byli: Komenda Główna PSP – Biuro Ochrony Ludności, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Raciborzu.

Wystąpienia obfitowały w prelekcje, prezentacje, filmy oraz wspomnienia osób, które bezpośrednio brały udział w pożarze w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w roku 1992.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, stacjonarnie uczestniczyło w niej 120 uczestników, a za pomocą transmisji online ponad 1300 osób.

Pierwsze wystąpienie w sesji I to niezwykłe wspomnienia uczestnika akcji ratowniczej pożaru w Kuźni w 1992 r. KP PSP Racibórz, asp. sztab. w st. spocz. Stefana Kaptura - bedącego ówczesnym Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Raciborzu.

Kolejne prezentacje obejmowały zagadnienia dotyczące rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych, doświadczenia z zakresu współdziałania instytucjonalnego podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej, zagospodarowanie i budowa systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie pożarzyska z 1992 r. oraz porównanie sprzętu wykorzystywanego trzydzieści lat temu i dziś.

Sesja druga obejmowała panel reprezentowany przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Poruszono tematykę związaną m.in. z optymalizacją łączności radiowej podczas działań ratowniczych w terenie leśnym, rolę Państwowej Straży Pożarnej w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, potrzeby szkoleniowe w ochronie przeciwpożarowej Lasów oraz tematykę bezzałogowych statów powietrznych i technologii satelitarnych.

W programie konferencji znalazły się także trzy kilkunastominutowe filmy poświęcone temu orgomnemu pożarowi - „Piekło na ziemi”, „Pożar który zmienił wszystko” oraz „Jak Feniks z popiołu”.

Tekst oraz zdjęcia: bryg. Tomasz Janecki.

W sobotę 3 września 2022 roku zorganizowano w Proszowicach "X Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa małopolskiego". W tegorocznym wojewódzkim zlocie MDP udział wzięło 91 drużyn i blisko 900 młodych adeptów pożarnictwa z całego województwa małopolskiego. Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentował  Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak.

 

rsz 1

Otwarcia zlotu dokonał Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Poprzedzone zostało to uroczystym wprowadzeniem drużyn na rynek w Proszowicach a następnie złożeniem meldunku o gotowości do przeprowadzenia zlotu przez jednego z najmłodszych uczestników dh  Wiktor Świeca z OSP Ostrów. Następnie odtworzono Hymn Państwowy i podniesiono Flagę Państwową na maszt.

Wśród osób, które przybyły dopingować młodych adeptów pożarnictwa zaleźli się:

- Wice Marszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron
- Wice Prezesi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
- Starosta Powiatu Proszowickiego Krystian Hytroś
- Zastępca MKW Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Łaciak
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach mł.bryg. Zbigniew Kwinta
- Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak
- Burmistrzowie i Wójtowie

Na uczestników zlotu czekało 26 konkurencji ulokowanych m.in. w parku miejskim w Proszowicach, na Rynku Proszowickim oraz MOSiR w Proszowice. Różnorodność konkurencji sprawiła, że młodzież bardzo zaangażowała się w ich realizację. Młodzi adepci zmagali się m.in. z: przelaniem wody przez układ zbudowanych rurek, transporcie wody na „tyrolce”, pytaniami z zakresu pożarnictwa, transportem w noszach płachtowych manekina, nalaniem z miejskich fontann odpowiedniej ilości wody do wiader, itp. Konkurencje wymagały pracy zespołowej. Dzieci i młodzież bawiła się świetnie! Tym bardziej, że dopisała słoneczna aura.

Nad bezpieczeństwem uczestników zlotu czuwało 20 strażaków z KP PSP Proszowice i 80 strażaków OSP z terenu powiatu proszowickiego.

Organizatorami zlotu byli: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Proszowicach, Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach.  Wsparcia udzieliły: samorząd województwa małopolskiego, samorząd powiatu proszowickiego a także wszystkie Gminy powiatu proszowickiego.

Tekst i zdjęcia: KP PSP w Proszowicach

Od piątku 12 sierpnia, na podstawie polecenia zadyspowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, kompania szkolna wykonuje wsparcie działań przy usuwaniu katastrofy ekologicznej na rzece Odra. Na miejsce udało się 27 kadetów oraz 3 osoby z kadry, wyposażonych w odpowiednie środki ochrony indywidualnej w tym m.in. w lekkie ubrania przeciwchemiczne.

IMG 20220814 WA0011