6 lutego 2023 roku w auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się seminarium techniczne poświęcone kluczowym zagadnieniom eksploatacji tekstylnych środków ochrony indywidualnej. W przedsięwzięciu poruszono dwa kluczowe w ostatnim okresie zagadnienia: znaczenie innowacyjnych włókien w konstrukcji ubrań specjalnych i innych elementów wyposażenia strażaka oraz istotę konserwacji i utrzymania gotowości eksploatacyjnej. Progresywne znaczenie włókien Polybenzimidale (PBI) przedstawiła Agatha Widekind z PBI Performance Product, Inc.
Tomasz Spólnicki z zakładów ANDROPOL przedstawił specyfikę tkanin używanych na warstwy wierzchnie ubrań specjalnych oraz tkanin używanych do produkcji ubrań służbowych najnowszej generacji. Zwrócił uwagę na rolę impregnatów i skuteczne metody konserwacyjne umożliwiające utrzymywanie ich aktywności ochronnej w zakresach normowych(Pn-EN-469, ISO oraz wymaganiach opisów przedmiotu zamówienia stosowanych w PSP. Seminarium prowadzone przez kadrę Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury dedykowane było dla słuchaczy szkoły, strażaków służby stałej i kadry szkoły.

 

 

opracownie: st. bryg. w st. spocz. Robert M. Wolański

zdjęcia: st. kpt. Artur Luzar

17 grudnia 2022 r. na terenie Szkoły Aspirantów odbyło się Spotkanie Opłatkowe Druhów i Druhen Ochotniczych Straży Pożarnych, Członków Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, Strażaków i Pracowników Państwowej Straży Pożarnej i Zawodowej Straży Pożarnej oraz wszystkich sympatyków małopolskiego pożarnictwa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie oraz Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, dh Łukasz Łach, a następnie wszystkich zaproszonych gości przywitał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, bryg. mgr inż. Marek Chwała.

Swoją obecnością w przedświątecznym spotkaniu zaszczycili między innymi Arcybiskup Marek Jędraszewski, dh Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dh Edward Siarka - Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pani Monika Kolasa - Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego.

Uczestnicy odśpiewali wspólnie kolędy i podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia, a następnie w miłej i świątecznej atmosferze wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej.

„Miłość sprawia, że człowiek cały jest przeniknięty pokojem. To dzięki niej chcemy dzielić się z innymi dobrocią, wyrażając to poprzez gest łamania opłatkiem, Właśnie wy, drodzy druhny i druhowie, niejako z powołania jesteście przeznaczeni by nieść pomoc i być otwarci na innych” - powiedział w swoim przemówieniu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Spotkanie uświetniło także tradycyjne przekazanie "Betlejemskiego Światełka Pokoju 2022".

W tegorocznym tradycyjnym, przedświątecznym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na czele z bryg. mgr. inż. Markiem Chwałą, Komendantem Szkoły uczestniczyli Zastępcy Komendanta Szkoły, fukcjonariusze, pracownicy cywilni, zaproszeni goście oraz szanowni emeryci Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Brygadier Marek Chwała dziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że Szkoła może efektywnie funkcjonować i złożył życzenia świąteczne. Odwzajemnili je zgromadzeni na sali goście wraz z ks. Marcinem Bętkowskim, który odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki.

Następnie wszyscy złożyli sobie indywidualne świąteczne życzenia, tradycyjnie łamiąc się opłatkiem oraz przystąpili do uroczystej i bardzo smacznej wigilijnej wieczerzy z tradycyjnymi dla tej uroczystości daniami.

 

Opracował: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: kpt. Barosz Łącki oraz bryg. Krzysztof Kłuś

Ponad 22 litry krwi zebrano podczas akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w dniu 5 grudnia 2022 r. w murach Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. 45 kadetów oraz słuchaczy Szkoły, podzieliło się najcenniejszym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski.

Pamiętajmy!

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności, wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie.

Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.

 

Opracowanie: st. kpt. dr Artur Luzar

Zdjęcia: kdt Adam Zawiślak

 

W dniach 28 - 30 listopada oraz 30 listopada - 2 grudnia br., po kilku latach przerwy, odbyły się dwie edycje szkoleń „Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych - praktyczne aspekty” dedykowanych dla właścicieli, zarządców, użytkowników i pracowników obiektów zabytkowych, archiwalnych i bibliotecznych.

Podczas szkolenia prowadzonego na bazie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz wybranych obiektów archiwalnych i zabytkowych zostały omówione tematy związane z szeroko pojętą tematyką ochrony zbiorów ze szczególnym naciskiem na część warsztatową i praktyczną. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności m.in. na temat praktycznych aspektów wykonania dokumentacji planistycznej w ochronie zbiorów, zasad przygotowania i szkolenia osób na potrzeby ewakuacji zbiorów, a także wzięli praktyczny udział w symulowanych działaniach ewakuacyjnych wraz z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego na poligonie w Kościelcu.

W ostatnim dniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w dwóch niezwykłych obiektach - siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, a także na terenie Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Opracował: st. kpt. dr Artur Luzar

Zdjęcia: Patrycja Michałkowska

18 listopada 2022 roku na terenie miejscowości Kościelec rozpoczęły się ćwiczenia w ramach kompanii szkolnej "KRAKÓW" centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Tematem oraz celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków kompanii w zakresie alarmowania, mobilizacji sił i środków wchodzących w jej skład, do wyjazdu oraz przygotowania zaplecza logistycznego, a także:
a) sprawdzenie czasu osiągnięcia gotowości pododdziału do wyjazdu,
b) doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania zaplecza logistycznego – budowa obozowiska, przygotowanie zaplecza sanitarnego,
c) przypomnienie zasad prawidłowego wykorzystania racji żywnościowych w działaniach ratowniczych,
d) doskonalenie umiejętności ewakuacji i zabezpieczenia dzieł sztuki,
e) doskonalenie umiejętności pracy ze sprzętem w trudnych warunkach pogodowych.

Podczas ćwiczeń realizowano epizod, który polegał na przygotowaniu bazy logistycznej dla pododdziału, a także ewakuację dzieł sztuki z obiektu kontenerowego zlokalizowanego na poligonie SA PSP Kraków.

W dwudniowych ćwiczenia udział wzięło łącznie 24 kadetów oraz wyznaczone osoby z kadry Szkoły.

 

15 listopada 2022 roku w murach Szkoły Głównej Służby Pożrniczej Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. prof. SGSP Mariusz Feltynowski oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Marek Chwała otworzyli Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo strażaka w działaniach ratowniczych”. Współorganizatorami były również stowarzyszenia w SGSP : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz partnerzy przemysłowi: Andropol, PBI-Performaces Product Inc., Scantex, SAFETY SOLUTIONS, SCANTEX, DELTA, ARMATEC, KADIMEX, BALLYCLARE, ROSENBAUER.

Przedsięwzięcie o charakterze naukowym skupiło 23 prelegentów reprezentujących środowiska: naukowe, techniczne i przemysłowe. Syntetyczne referaty objęły szeroki zakres zagadnień zabezpieczenia ratowników podczas działań ratowniczych. W trakcie wystąpień przedstawiono specyfikę czynników zagrożeń występujących w mikroklimatach działań, zwrócono uwagę na koncentrację produktów spalania innych procesów środowiskowych w bezpośrednim kontakcie z organizmem strażaka. Uczestnicy konferencji zostali także zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz innowacjami w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej, zagrożeń środowiska i infrastruktury krytycznej. Wymieniono poglądy i doświadczenia środowiska akademickiego, szkół pożarniczych i ekspertów w zakresie bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych.

W podsumowaniu referenci udzielili dodatkowych informacji na napływające w trakcie pytania.

Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentowali Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Marek CHWAŁA oraz Robert M. Wolański z Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.

Seminarium transmitowane było za pośrednictwem Internetu i dostępne jest do odtworzenia w serwisie YouTube.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Rozkazem personalnym z dnia 24 października 2022 r., nadał z dniem 11 listopada 2022 r. stopień młodszego kapitana, 124 funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w tym 3 strażakom ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Z rąk generała brygadiera Andrzeja Bartkowaiaka, promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymali:

mł. kpt. Magdalena Marchewka,
mł. kpt. Grzegorz Mazur,
mł. kpt. Zbigniew Serwatka.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 14 listopada 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w przemówieniu okolicznościowym skierował do awansowanych słowa:
„Jestem pod ogromnym wrażeniem. Gratuluję wszystkim promowanym… Determinacja oraz chęć kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, doprowadziła Was tutaj. A to dopiero początek Waszej nowej ścieżki w Państwowej Straży Pożarnej”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz poczucia dumy z pełnionej służby oraz dalszych sukcesów osobistych i zawodowych!

Opracowanie (na podstawie www.straz.gov.pl): st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcie: mł. kpt. Grzegorz Mazur

 

Nauka w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie to nie tylko zdobywanie teoretycznych wiadomości i wykorzystywanie ich potem w praktyce. To także przekazywanie najcenniejszych wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. Dlatego też Komendant Szkoły bryg. Marek Chwała z radością przyjął zaproszenie do udziału w akcji „Szkoła pamięta 2022”.

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

W ramach akcji, 28 października o godz. 19.00 został zorganizowany seans filmowy na którym Kadeci II Kompanii mogli obejrzeć film „Zapora - Hieronim Dekutowski”. Materiał w reżyserii Konrada Starczewskiego jest zapisem wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, jego kolegów oraz przyjaciół i członków rodziny. Poza wypowiedziami ukazane są fotografie, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”.

 

dekutowski jpg

 

Opracował: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: bryg. Wojciech Dela

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dołącza się do Akcji OSP Balice "Przesyłka priorytetowa". 
Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej koleżanki z OSP Balice, która podczas akcji ratowniczej straciła męża, a sama walczy obecnie o zdrowie.
Link do strony, dzięki której możemy udzielić jej niezbędnej pomocy zamieszczamy poniżej:
 
 
 
 

30 września 2022 roku w hali sportowej naszej Szkoły przeprowadzony został egzamin końcowy dla słuchaczy XL turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Stanowiące zbiór zadań testowych zadania odnosiły się do treści programowych i efektów kształcenia składających się na program kwalifikacji BPO.03 - wykonywanie działań ratowniczych. Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwała komisja pod przewodnictwem mł.bryg. Łukasza Wolaka - Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Wszystkim 120 uczestnikom życzymy osiągnięcia pozytywnego wyniku i zapraszamy do udziału w kolejnym etapie drogi do zdobycia tytułu technik pożarnictwa. Zajęcia z kolejnej kwalifikacji (BPO.04) rozpoczną się już 10 października br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

30 września 2022 roku grono funkcjonariuszy pełniących służbę w naszej Szkole poszerzyło się o dwie osoby. W obecności sztandaru słowa roty ślubowania wypowiedzieli: str. Maciej Doniec oraz str. Marcin Ruszaj. Pierwszy z nich wzmocni potencjał kadrowy Wydziału Techniczno-Poligonowego, drugi realizował będzie zadania właściwe dla Wydziału Informatyki i Łączności.

Przyjmujący słowa przysięgi Komendant SA PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała witając bohaterów dzisiejszej uroczystości w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pogratulował im wyboru zawodowej drogi życia i złożył płynące z głębi serca życzenia, do których wszyscy się przyłączamy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Dziś, po raz kolejny, ratownik wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, poniósł najwyższą ofiarę.

 
W godzinach nocnych na terenie naszego województwa w miejscowości Balice doszło do tragicznego zdarzenia, w którym druhowie OSP Balice, udzielający pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, zostali potrąceni przez nadjeżdżający samochód. W wyniku zdarzenia, jeden druh poniósł śmierć a dwoje zostało rannych.
 
O godz. 18 strażacy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oddali hołd zmarłemu strażakowi minutą ciszy.
 

15 września 2022 roku, w ramach międzynarodowego szkolenia policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji, na poligonie Szkoły przeprowadzone zostały ćwiczenia z obszaru współdziałania służb na miejscu wypadku komunikacyjnego z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Masowy charakter zdarzenia wymagał zaangażowania zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz będących w bieżącej dyspozycji sił i środków Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Praktyczne wykonanie omówionych wcześniej zadań i założeń z dużym zainteresowanie śledzili zarówno uczestnicy szkolenia, jak i będący w tracie zgrupowania unitarnego słuchacze, którzy już niebawem staną się istotnym wsparciem potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wysoki poziom wierności przygotowanego założenia możliwy był także dzięki zaangażowaniu studentów ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na zakończenie IV semestru nauki uczestniczyli w obozie szkoleniowo-sprawnościowym.

Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie nam przypadł zaszczyt organizacji całości założenia. Prowadzenie międzynarodowych ćwiczeń z zakresu współpracy i koordynacji działania różnych służb i podmiotów ratowniczych to dowód uznania dla poziomu naszego merytorycznego przygotowania, kształcenia, a także przygotowania logistycznego.

Osobą wiodącą w realizacji wysoko ocenionego przez uczestników przedsięwzięcia i kontaktu ze współorganizatorami ćwiczeń był kierownik zespołu Taktyki Działań Ratowniczych mł.bryg. Antoni Krejpcio, który będąc strażakiem realizuje się zawodowo także jako ratownik medyczny.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/26347,Szkolenie-gruzinskich-funkcjonariuszy-przez-polskich-policjantow-i-strazakow.html

https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1739-miedzynarodowe-szkol-polska-pomoc-2022

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie