W dniach 28 - 30 listopada oraz 30 listopada - 2 grudnia br., po kilku latach przerwy, odbyły się dwie edycje szkoleń „Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych - praktyczne aspekty” dedykowanych dla właścicieli, zarządców, użytkowników i pracowników obiektów zabytkowych, archiwalnych i bibliotecznych.

Podczas szkolenia prowadzonego na bazie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz wybranych obiektów archiwalnych i zabytkowych zostały omówione tematy związane z szeroko pojętą tematyką ochrony zbiorów ze szczególnym naciskiem na część warsztatową i praktyczną. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności m.in. na temat praktycznych aspektów wykonania dokumentacji planistycznej w ochronie zbiorów, zasad przygotowania i szkolenia osób na potrzeby ewakuacji zbiorów, a także wzięli praktyczny udział w symulowanych działaniach ewakuacyjnych wraz z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego na poligonie w Kościelcu.

W ostatnim dniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w dwóch niezwykłych obiektach - siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, a także na terenie Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Opracował: st. kpt. dr Artur Luzar

Zdjęcia: Patrycja Michałkowska