CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI i DÓBR KULTURY

os. Zgody 18, 31-951 Kraków,
tel.  12 681 97 00, 12 681 98 71
fax  12 681 98 79, 12 681 97 09
    


Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury jest jednym z wydziałów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
W Wydziale Centrum Szkolenia pracuje 5 strażaków:

 • st. bryg. Krzysztof Kociołek - Naczelnik Wydziału,
 • mł. bryg. Jacek Smyczyński - Zastępca Naczelnika Wydziału,
 • kpt. Dariusz Barnat - Starszy Specjalista,
 • kpt. Radosław Murias - Starszy Specjalista,
 • mł. asp. Mateusz Banaś - Starszy Ratownik.

Centrum Szkolenia realizuje zadania dydaktyczne z zakresu profilaktyki pożarowej, rozpoznawania zagrożeń, powszechnego systemu ochrony ludności i ochrony dóbr kultury. Główne zadania Centrum Szkolenia to:

 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej, ochrony dóbr kultury, zarzadzania kryzysowego,
 • organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań z zakresu szeroko pojętej tematyki ochrony ludności i ochrony dóbr kultury,
 • realizacja zadań zespołu przedmiotowego przedmiotów profilaktycznych w zawodzie technika pożarnictwa oraz w zawodzie strażaka (co stanowi ok 20% wszystkich godzin dydaktycznych zawartych w programach nauczania tych zawodów),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na organizowanych kursach i szkoleniach,
 • prowadzenie działalności wydawiczej (publikacje książkowe oraz elektroniczne, w tym filmy szkoleniowe i instruktażowe),
 • udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez inne instytucje.

W celu prawidłowego prowadzenia szkoleń i kursów Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie dysponuje:

 • możliwością zakwaterowania uczestników szkoleń w niewielkiej ilości pokoi koszarowych o standardzie akademickim (jednak w ramach współpracy z pobliskimi hotelami istnieje możliwość zakwaterowania wszystkich uczestników szkoleń),
 • salami wykładowymi wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny,
 • salą audiowizualną na 275 osób o dobrej akustyce,
 • stałym łączem Internetowym (do dyspozycji słuchaczy jest internet bezprzewodowy  - bez dodatkowych opłat),
 • stołówką mogącą pomieścić jednorazowo do 120 osób,
 • poligonem pożarniczym w miejscowości Kościelec.

Oprac. WCS