Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w ramach swojej szerokiej działalności współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, realizując podstawowe zadania Wydziału.

 

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Centrum Szkolenia współpracuje blisko z Biurem ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głownej PSP, Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnetrznych, a także wydziałami bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego województw, miast i powiatów, Urzedem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz OSP.

 

Realizując zadania z zakresu ochrony dóbr kultury Centrum Szkolenia współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, działajaca przy Komendancie Głównym PSP Rada Programową ds. ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, a także przedstawicielami instytucji kultury, zarządcami i właścicielami oiektów zahytkowych i konserwatorami.

 

Realizacja zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego to bliska współpraca z wydziałami bepieczeństwa i zarądzania kryzysowego różnych poziomów, a także wspłpraca ze strażakami OSP i formacjami obrony cywilnej firm i samorzadów.

 

Współpraca z wyższymi uczelniami w kraju i poza granicami, Centrum Naukowo-Badawczym ochrony Przeciwpozarowej - Państwowym Instytutem Badawczym i innymi instytutami nie ogranicza sie tylko do udziału w konferencjach i seminariach oraz ich współnej organizacji, lecz także na wymianie doświadczeń i podejmowaniem przez pracowników Centrum Szkolenia studiów w celu własnego rozwoju i pogłębiania wiedzy.