Propozycje zatrudnienia:
 1. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym
 2. Protokół z I etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym
 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT W WYDZIALE FINANSOWYM. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 


Archiwum:

 

  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy kucharz - pomoc kuchenna. Wymiar czasu pracy cały etat (praca na zastępstwo)
   Protokól z naboru na stanowisko Młodszy kucharz - pomoc kuchenna
  2. Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa na stanowisko MŁODSZY KUCHARZ
   Protokół z weryfikacji aplikacji na stanowisko Młodszy Kucharz
  3. Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowym (zakończono)
   1. Kontynuacja ogłoszenia (Referent w Wydziale Finansowym).
  4. Nabór na stanowisko referenta ds. archiwum w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym (zakończono)
  5. Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów - wymiar czasu pracy1/2etatu (zakończono)
  6. Specjalista - pielęgniarka (pełny wymiar czasu pracy) (zakończono)
  7. Konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego (zakończono)
  8. Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów – wymiar czasu pracy  ½ etatu (nieaktualne)
  9.  Technik  w Dziale Żywienia -  wymiar czasu pracy ¾ etatu (nieaktualne)
  10. Nabór na stanowisko młodszego kucharza - pełny wymiar czasu pracy (nieaktualne)
  11. Nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo stanowisko etatowe - kierownik działu)
  12. Nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo stanowisko etatowe - Specjalista) w Wydziale Kwatwermistrzowskim
   Protokół z pierwszego etapu naboru.
   Aneks nr 2 do protokołu z I etapu 

Protokół z etapu nr 2

Informacja końcowa