W dniach od 01do 05 lutego 2016r w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbył się kolejny kurs z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju w którym udział wzięło również czterech strażaków z JRG 6 KM PSP w Warszawie, specjalizującej się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.

Należy podkreślić, że Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6”  jest jedną z dwóch grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które są wyznaczone do działań poza granicami kraju.  

Ratownicy będący członkami Modułu Ochrony Ludności „CBRN Poland” działającego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności mieli możliwość zapoznać się m.in. z tematyką:

1. Założenia systemu międzynarodowej pomocy dla państw dotkniętych katastrofą

2. Organizacja pomocy zagranicznej przez Polskę

3. Funkcjonowanie i struktura modułów ochrony ludności

4. Dokumentacja wyjazdowa

5. Bezpieczeństwo w działaniach podczas misji zagranicznej

6. Odmienności kulturowe i społeczeństwa Europy

7. Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle sytuacji na kontynencie Europejskim.

8. Aspekty zdrowotne i psychologiczne działań poza granicami kraju.

W ostatnim dniu szkolenia odbyło się ćwiczenie praktyczne symulujące wyjazd poza granice kraju, w którym uczestnicy mieli możliwość sprawdzić zdobyte we wcześniejszych dniach umiejętności oraz jakość przygotowanej dokumentacji.

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali wysoką jakość szkolenia wynikającą m.in. z dużej wiedzy, kompetencji i doświadczenia wykładowców.

 

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów  PSP w Krakowie na podstawie materiałów ze strony internetowej KM PSP w Warszawie.

Informujemy, że w dniu 17.02.2016 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się szkolenie podstawowe z zakresu obrony cywilnej. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Wszelkie informacje o szkoleniu znajdą Państwo pod linkiem:
https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/2015-09-08-07-00-07/szkolenie-inspektorow-ochrony-ppoz/#3

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza rekrutację do szkoły policealnej na rok szkolny 2016/2017 w zawodzie technik pożarnictwa. Szczegóły i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce "Rekrutacja".

Już po raz kolejny strażacy druhowie z terenu całej Małopolski spotkali się na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, aby wziąć udział w podniosłej uroczystości jaką było przekazanie i wręczenie kluczyków do nowo zakupionych samochodów strażackich w 2015r.

W dniach 18-22 stycznia 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju”.

W dniu 11 stycznia 2016r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zostali zadysponowani do pożaru samochodów w garażu podziemnym na ulicy Okulickiego.

W dniach 14-21.12 br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych ksrg".

W szkoleniu uczestniczyło 12 strażaków -członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Gołdapi, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Radomia, Słupska oraz Wrocławia. Zajęcia realizowane na obiektach szkoleniowych Wydziału, konstrukcjach przemysłowych oraz w terenie naturalnym, odbyły się w pięknej jesienno-zimowej aurze.
Szkolenie zakończył egzamin, przez który szczęśliwie przeszli wszyscy jego uczestnicy, uzyskując swoje pierwsze szlify w tej specjalizacji - tytuł młodszego ratownika wysokościowego ksrg.


Tekst i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

W dniu 19 grudnia 2015 r. reprezentacja Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie brała udział w VII Turnieju Barbórkowym Strażaków.

W dniu 18.12.2015 zakończyły się zaliczenia zakresu praktycznego przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, potocznie zwanego „unitarką”.

W dniach 15-17 grudnia 2015 r. 90 słuchaczy Turnusu XXV Dziennego Studium Aspirantów wraz z opiekunami uczestniczyło w wycieczce dydaktycznej do Centralnego Muzeum Pożarnictwa z siedzibą w Mysłowicach, obchodzącego w tym roku 40-lecie istnienia.

W sobotę 19 grudnia 2015r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się tradycyjne już Spotkanie Opłatkowe małopolskich strażaków.

W dniu 12 grudnia 2015r. kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka”.   

Działania kadetów z obu kompanii prowadzone były na dwóch płaszczyznach. W pierwszej kadeci zorganizowali zbiórkę środków finansowych wśród siebie jak i wśród kadry Szkoły Aspirantów z przeznaczeniem na zakup rzeczy i prezentów do paczek, które miały być dostarczone do potrzebujących rodzin. Drugą płaszczyzną udziału kadetów w działaniach związanych z organizacją akcji „Szlachetna paczka”  było dostarczenie paczki do potrzebujących rodzin.

Należy się cieszyć, że młode pokolenie przeszłych strażaków nie jest obojętne na ciężkie warunki materialne osób i rodzin mieszkających wokół nas oraz, że rozumieją, że wypowiadane w rocie ślubowania słowa o niesieniu pomocy osobom w potrzebie nie zawsze muszą przyjmować charakter udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, bo czasami „małe” czyny przynoszą więcej radości.    

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Foto: kdt D. Ryba.

W dniach 7-8 grudnia 2015r w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się warsztaty tematyczne: „Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zespołem   adresowane do dowódców kompanii szkolnych, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, dowódców zmian i psychologów pracujących w Szkołach Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach  23-27.11.2015r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyły się warsztaty tematyczne „Doskonalenie egzaminatorów psów ratowniczych w zakresie umiejętności oceny predyspozycji psychofizycznych psów do pracy poszukiwawczej”.

W dniu 6 grudnia 2015r. chore dzieci leżące w Szpitalu im. St. Żeromskiego w Krakowie odwiedził św. Mikołaj.  Mikołaj o tyle dziwny, że jako drogę wejścia na oddział pediatryczny wybrał nie komin, ale strażacką drabinę a pod strojem św. Mikołaja nosił strażacki mundur.