W dniach od 01do 05 lutego 2016r w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbył się kolejny kurs z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju w którym udział wzięło również czterech strażaków z JRG 6 KM PSP w Warszawie, specjalizującej się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.

Należy podkreślić, że Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6”  jest jedną z dwóch grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, które są wyznaczone do działań poza granicami kraju.  

Ratownicy będący członkami Modułu Ochrony Ludności „CBRN Poland” działającego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności mieli możliwość zapoznać się m.in. z tematyką:

1. Założenia systemu międzynarodowej pomocy dla państw dotkniętych katastrofą

2. Organizacja pomocy zagranicznej przez Polskę

3. Funkcjonowanie i struktura modułów ochrony ludności

4. Dokumentacja wyjazdowa

5. Bezpieczeństwo w działaniach podczas misji zagranicznej

6. Odmienności kulturowe i społeczeństwa Europy

7. Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle sytuacji na kontynencie Europejskim.

8. Aspekty zdrowotne i psychologiczne działań poza granicami kraju.

W ostatnim dniu szkolenia odbyło się ćwiczenie praktyczne symulujące wyjazd poza granice kraju, w którym uczestnicy mieli możliwość sprawdzić zdobyte we wcześniejszych dniach umiejętności oraz jakość przygotowanej dokumentacji.

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali wysoką jakość szkolenia wynikającą m.in. z dużej wiedzy, kompetencji i doświadczenia wykładowców.

 

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów  PSP w Krakowie na podstawie materiałów ze strony internetowej KM PSP w Warszawie.