Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza rekrutację do szkoły policealnej na rok szkolny 2016/2017 w zawodzie technik pożarnictwa. Szczegóły i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce "Rekrutacja".