W dniu 11 stycznia 2016r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zostali zadysponowani do pożaru samochodów w garażu podziemnym na ulicy Okulickiego.

W dniach 14-21.12 br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych ksrg".

W szkoleniu uczestniczyło 12 strażaków -członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Gołdapi, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Radomia, Słupska oraz Wrocławia. Zajęcia realizowane na obiektach szkoleniowych Wydziału, konstrukcjach przemysłowych oraz w terenie naturalnym, odbyły się w pięknej jesienno-zimowej aurze.
Szkolenie zakończył egzamin, przez który szczęśliwie przeszli wszyscy jego uczestnicy, uzyskując swoje pierwsze szlify w tej specjalizacji - tytuł młodszego ratownika wysokościowego ksrg.


Tekst i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

W dniu 19 grudnia 2015 r. reprezentacja Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie brała udział w VII Turnieju Barbórkowym Strażaków.

W dniu 18.12.2015 zakończyły się zaliczenia zakresu praktycznego przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, potocznie zwanego „unitarką”.

W dniach 15-17 grudnia 2015 r. 90 słuchaczy Turnusu XXV Dziennego Studium Aspirantów wraz z opiekunami uczestniczyło w wycieczce dydaktycznej do Centralnego Muzeum Pożarnictwa z siedzibą w Mysłowicach, obchodzącego w tym roku 40-lecie istnienia.

W sobotę 19 grudnia 2015r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się tradycyjne już Spotkanie Opłatkowe małopolskich strażaków.

W dniu 12 grudnia 2015r. kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka”.   

Działania kadetów z obu kompanii prowadzone były na dwóch płaszczyznach. W pierwszej kadeci zorganizowali zbiórkę środków finansowych wśród siebie jak i wśród kadry Szkoły Aspirantów z przeznaczeniem na zakup rzeczy i prezentów do paczek, które miały być dostarczone do potrzebujących rodzin. Drugą płaszczyzną udziału kadetów w działaniach związanych z organizacją akcji „Szlachetna paczka”  było dostarczenie paczki do potrzebujących rodzin.

Należy się cieszyć, że młode pokolenie przeszłych strażaków nie jest obojętne na ciężkie warunki materialne osób i rodzin mieszkających wokół nas oraz, że rozumieją, że wypowiadane w rocie ślubowania słowa o niesieniu pomocy osobom w potrzebie nie zawsze muszą przyjmować charakter udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, bo czasami „małe” czyny przynoszą więcej radości.    

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Foto: kdt D. Ryba.

W dniach 7-8 grudnia 2015r w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyły się warsztaty tematyczne: „Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zespołem   adresowane do dowódców kompanii szkolnych, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, dowódców zmian i psychologów pracujących w Szkołach Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach  23-27.11.2015r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyły się warsztaty tematyczne „Doskonalenie egzaminatorów psów ratowniczych w zakresie umiejętności oceny predyspozycji psychofizycznych psów do pracy poszukiwawczej”.

W dniu 6 grudnia 2015r. chore dzieci leżące w Szpitalu im. St. Żeromskiego w Krakowie odwiedził św. Mikołaj.  Mikołaj o tyle dziwny, że jako drogę wejścia na oddział pediatryczny wybrał nie komin, ale strażacką drabinę a pod strojem św. Mikołaja nosił strażacki mundur.

}W dniu 2 grudnia 2015 r. na terenie stawów w Starym Sączu przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu obsługi oraz jazdy Amfibijnym Pojazdem Gąsienicowym Gamma 1000, stanowiącym od niedawna wyposażenie SA PSP w Krakowie.

28 listopada 2015 r. na zaproszenie Komisji Szkolenia Grupy Krynickiej GOPR, funkcjonariusze WSSGR w Nowym Sączu wzięli udział we wspólnym szkoleniu z zakresu ratownictwa jaskiniowego.

W dniu 28 listopada 2015r. reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych MSW i Państwowej Straży Pożarnej w Pływaniu, które odbyły się na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W dniu 27 listopada 2015r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie zakończeniu uległo kolejne w tym roku szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej nr 10/15.

II Miejsce Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie W HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ POŻARNICZYCH O PUCHAR KOMENDANTA SZKOŁY ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE.