W dniach 25 - 26 lutego br. odbyły się  Warsztaty tematyczne „Bezpieczeństwo działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych”

              Głównym celem warsztatów było wypracowanie rekomendacji metod działania oraz procedur z zakresu bezpieczeństwa do wdrożenia w ramach dokumentu „Zasady Organizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych w KSRG” dla poziomu podstawowego, specjalistycznego oraz w ramach USAR Poland. Zostały również określone zakresy zadań dla oficera bezpieczeństwa działań oraz inżyniera strukturalnego w ramach Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo Ratowniczych. Ponadto opracowano założenia do programu szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa podczas działań poszukiwawczo ratowniczych.

W warsztatach uczestniczyli ratownicy Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo Ratowniczych z terenu kraju, którzy docelowo mają  realizować funkcje i zadania oficera bezpieczeństwa.

Opracowanie: bryg. R. Kłębczyk

Foto: bryg. J. Ambrożkiewicz