Kwalifikowana pierwsza pomoc

Dla jednostek współpracujących z systemem PRM

Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej (red. nauk.)

Wyd. I, 436 str., format 15 x 23,5cm, opr.miękka ze skrzydełkami, cena 79 zł

www.pzwl.pl

  • Pierwsze tak szczegółowe i spójne opracowanie dotyczące KPP.
  • Głównym celem, który przyświecał autorom, było wdrożenie w życie zalecenia WHO dotyczącego ujednolicenia postępowania w służbach odpowiadających za bezpieczeństwo obywateli i oparcie tych treści na faktach naukowych.
  • Książka staje się tym samym jedyną wspólną dla wszystkich ratowników publikacją w Polsce, naukowo opracowującą problematykę udzielania pomocy.
  • Ciekawe, praktyczne przedstawienie tematów sprawia, że książka jest bardzo interesującą pozycją dotyczącą postępowania w fazie przedszpitalnej.
  • Wiadomości uzupełnia ponad 250 kolorowych zdjęć z przejrzystymi opisami.
    • Kluczowe tematy zostały opracowane przez cenione autorytety, a autorami poszczególnych rozdziałów są praktycy pracujący w systemie PRM (m.in.: przedstawiciele: WIM, LPR, PTPR, TOPR, GOPR, WISZ, SA PSP, WOPR, WOŚP oraz uczelni prowadzących kierunek ratownictwo medyczne).
    • Odbiorcami książki są przedstawiciele wszystkich służb mających obowiązek udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (straż pożarna, policja, służba więzienna, wojsko itd.), studenci ratownictwa medycznego, uczniowie szkół profilowanych, nauczyciele oraz ratownicy ochotnicy zrzeszeni w ramach organizacji społecznych (PCK, WOŚP).