Przedstawiciele Krakowskiej Szkoły Pożarniczej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z Warszawy uczestniczyli  w dniach od 17 do 19 marca 2016r. w Festiwalu Edukacji odbywającym się w Krakowie. W trakcie Festiwalu zaprezentowali ofertę z obu szkól pożarniczych dla potencjalnych uczniów i studentów chcących kontynuowac naukę i rozpocząć przygodę z pożarnictwem. Podczas pokazów ratownictwa przybliżano specyfikę zawodu strażaka.

Opracowanie: mł. bryg. W. Dela

Foto: Klaudia Majsterek - SGSP