W dniu 9 marca 2016 roku o godzinie 9:00 na skutek awarii urządzeń elektrycznych doszło do pożaru na pierwszym piętrze w pomieszczeniu socjalnym w budynku użytkowanym przez Straż Miejską.

Osoba znajdująca się w tym pomieszczeniu podjęła próbę gaszenia pożaru, która okazała się nieskuteczna. Osoba ta na skutek silnego zadymienia oraz wysokiej temperatury traci przytomność, pozostając  na tej kondygnacji – korytarz. Pożar szybko rozprzestrzeniał się w pomieszczeniu powodując silne zadymienie w budynku.

Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Na szczęście okazało się, że są to tylko ćwiczenia, jakie są co miesiąc przeprowadzane przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na obiektach zlokalizowanych na rejonie chronionym zgodnie z rocznym harmonogramem w celu zapoznania z obiektami. Jednocześnie jest to kolejna lekcja dla kadetów pełniących służbę w JRG, która ma na celu pokazanie im, jak należy przygotować dokumentację ćwiczeń oraz jak je właściwie przeprowadzić, tak aby były jak najbardziej zbliżone do prawdziwych warunków występujących podczas tego typu zdarzeń.    

Opracowanie; bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Foto: mł. bryg. A. Kufta – D-ca JRG Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.