W dniach 1-4 marca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało kolejne Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

 

W szkoleniu uczestniczyło 25 strażaków PSP z woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego,mazowieckiego, podkarpackiego,świętokrzyskiego oraz zachodniopomorskiego.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji w terenie podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzanie poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

Tekst: bryg. T. Traciłowski

Foto: kpt. D. Ruchała