W dniach 15-29.02.2016 r. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym przeprowadził szkolenia wysokościowe dla 12 strażaków: kadetów SA PSP w Krakowie, członków SGRW PSP Jastrzębie Zdrój oraz strażaków OSP z woj. małopolskiego.

 

Realizowany w urozmaiconych warunkach pogodowych kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG". Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (skałki w Rożnowie, jaskinia Diabla Dziura w Bukowcu, sztolnie w Jarmucie) obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, hale produkcyjne,  instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych WSSGR. Zakończone w szczególną datę 29 lutego szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Foto: J. Rutka