W dniu 17 września 2015 roku delegacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w składzie Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów bryg. Krzysztof Kęska  i mł. bryg. Wojciech Dela Naczelnik Wydziału Szkoleń Operacyjnych i Współpracy Międzynarodowej przebywała z jednodniową wizytą na Ukrainie.

W dniu 15 września 2015r. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie brygadiera Krzysztofa Kęska.

Bryg. Krzysztof Kęska służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej kraju rozpoczął w roku 1988r. w byłej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Radomiu, gdzie na różnych stanowiskach pracował do  roku 1998. W roku 1998 rozpoczął służbę w Ośrodku Szkolenia w Pionkach. W 1999r. w wyniku likwidacji Ośrodka Szkolenia w Pionkach rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu, gdzie m.in. pełnił funkcje Z-cy Dowódcy JRG oraz Dowódcy JRG Nr 4 w Pionkach. W roku 2005r. przeszedł do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie będąc nadal związany z Pionkami, gdzie w 2007 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Ośrodka Szkolenia i funkcję tę pełnił do momentu powołania na stanowisko Z-cy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Jako Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nadzorował będzie wydziały pionu logistycznego.  

 

krzysztof keska1

 

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: www.straz.pl/komenda/struktura-organizacyjna/osrodek-szkolenia-w-pionkach-woszp

W 9 września 2015 r. na terenie zalewu Kryspinów odbyły się ćwiczenia Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej Kraków Airport oraz podmiotów zewnętrznych przewidzianych do udziału w działaniach ratowniczych w sytuacji zagrożenia w rejonie operacyjnym lotniska w razie wypadku lotniczego. Celem ćwiczeń była weryfikacja i aktualizacja Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia, sprawdzenie procedur alarmowania, doskonalenie zasad współdziałania sił i środków podmiotów współdziałających oraz doskonalenie procedur związanych z postępowaniem z pasażerami w sytuacji zagrożenia. Ze Szkoły Aspirantów w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych w ćwiczeniach wzięli udział słuchacze Dziennego Studium Aspirantów oraz uczestnicy Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, którzy mogłi zobaczyć i przećwiczyć w praktyce, jak wygląda współpraca wielu służb ratowniczych i porządkowych podcza organizacji tak skomplikowanej akcji ratowniczo-gaśniczej .

 

IMG 6823

 

IMG 6825

 

IMG 6838

 

IMG 6851

 

IMG 8075

 

IMG 8086

 

IMG 8087

 

IMG 8109

 

IMG 8110

 

IMG 8169

 

Tekst: mł. bryg. K. Chorobik

Foto: kpt. Ł. Wolak

W dniu 1 września 2015r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie rozpoczął się kolejny rok szkolny.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, iż otrzymała z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

  • dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa dla absolwentów DSA turnusu XXIII wraz z suplementami,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikację Z.23 – zarządzanie działaniami ratowniczymi, wyodrębnionej w zawodzie technik pożarnictwa dla absolwentów KKZ turnusu XXXI oraz absolwentów DSA turnusu XXIII.

W dniach 26-28.08.2015 roku Zespół Taktyki Działań Gaśniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej był organizatorem warsztatów metodycznych „Zasady organizacji działań ratowniczych podczas pożarów lasów”.

W dniach 17 – 20 sierpnia 2015r. na terenie Nowego Sącza odbyły się egzaminy gruzowiskowe oraz terenowe klasy 0 i I dla zespołów z psami ratowniczymi.

   Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są jeszcze wolne miejsca. Do 11 września br. można składać dokumenty na studia I i II stopnia − realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

 

Krzyż Zasługi za Dzielność st. kpt. Dominik Janosz z Krakowskiej Szkoły Pożarniczej otrzymał za uratowanie z pożaru 1,5-rocznego chłopca. Funkcjonariusz ruszył na pomoc nie bacząc na własne bezpieczeństwo. – Wtedy nie myślałem o swoim życiu – opowiada.

Z radością informujemy, że Szkoła Aspirantów SA PSP w Krakowie dołączyła do grona współorganizatorów III Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych, który odbędzie się w dniach 8-10 października 2015 r. w Krakowie.

Szkoła będzie także moderatorem Sesji 9: Katastrofy – sam triage nie wystarczy - nowe spojrzenie w odniesieniu do obecnych doświadczeń.

Od poniedziałku, w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych zs.. w Nowym Sączu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbywały się szkolenie-warsztaty tematyczne "Wykonywanie stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych oraz zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia działań ratowniczych”.

W piątek 10 lipca 2015r. tradycyjnie, jak co roku, o godz. 12.00 na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Igrzyska organizowane są co rok już od 30 lat. W tym roku World Police and Fire Games odbyły się w Waszyngtonie i trwały od 26 czerwca do 5 lipca. Tegoroczna edycja zgromadziła 12 tysięcy zawodników z 70 krajów, rywalizowano w 60 konkurencjach, a do wręczenia najlepszym przygotowano 1600 medali. Pływacy rywalizowali ze sobą 3 dni na nowoczesnym obiekcie Aquatic Center w George Mason University.

W dniu 8 lipca br. zakończyło się Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej nr 6/15 przeprowadzone przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie.

Sezon wiosenny 2015 piłkarzy reprezentujących Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie zakończył się obroną tytułu Pucharu Nowohuckiej Ligi Futsalu oraz drugim miejscem w rozgrywkach ligowych dywizji A.