W dniu 15 września 2015r. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie brygadiera Krzysztofa Kęska.

Bryg. Krzysztof Kęska służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej kraju rozpoczął w roku 1988r. w byłej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Radomiu, gdzie na różnych stanowiskach pracował do  roku 1998. W roku 1998 rozpoczął służbę w Ośrodku Szkolenia w Pionkach. W 1999r. w wyniku likwidacji Ośrodka Szkolenia w Pionkach rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu, gdzie m.in. pełnił funkcje Z-cy Dowódcy JRG oraz Dowódcy JRG Nr 4 w Pionkach. W roku 2005r. przeszedł do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie będąc nadal związany z Pionkami, gdzie w 2007 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Ośrodka Szkolenia i funkcję tę pełnił do momentu powołania na stanowisko Z-cy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Jako Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nadzorował będzie wydziały pionu logistycznego.  

 

krzysztof keska1

 

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: www.straz.pl/komenda/struktura-organizacyjna/osrodek-szkolenia-w-pionkach-woszp