W piątek 10 lipca 2015r. tradycyjnie, jak co roku, o godz. 12.00 na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Naukę w Szkole zakończyło 88 absolwentów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz  76 absolwentów XXXI Turnusu Zaocznego Studium Aspirantów.

Prymusami zostali:

- w przypadku Dziennego  Studium Aspiranckiego:

- mł. asp. Dawid Borodawko

- mł. asp. Banaś Mateusz

- mł. asp. Naściszewski Bartłomiej,

natomiast w przypadku Zaocznego Studium Aspiranckiego:

- mł. asp. Hyla Tomasz z KP PSP Olkusz

- mł. asp. Radomski Piotr z KP PSP Kolbuszowa

Łącznie na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim – młodszego aspiranta zostało mianowanych  164 absolwentów.

Promocję poprzedziła o godz. 10.00 Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Tomasz Kmak.

W dniach poprzedzających promocję odbyło się wręczenie świadectw oraz zaświadczeń o ukończeniu nauki. Świadectwa i zaświadczenia otrzymało 176 absolwentów wśród których znalazło się również oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej 8 strażaków z jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Awanse na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim absolwentom Studium Dziennego i Zaocznego wręczył w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz

Promocję w dniu 10 lipca 2015r. oprócz rodzin absolwentów swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których wymienić można: Panią Małgorzatę Marcińską - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, W-ce Wojewodę Małopolskiego Wojciecha Szczepanika, przedstawiciele służb współdziałających z PSP oraz Wojska Polskiego,  Komendantów Szkół Pożarniczych na czele z Komendantem Rektorem SGSP – nadbryg. Ryszardem Dąbrową, Komendantów Wojewódzkich PSP m.in. nadbryg. A. Mróz, - Komendant Małopolski, nadbryg. Bogdan Kuliga – Komendant Podkarpacki, nadbryg. Zbigniew Muszczak – Komendant Świętokrzyski, nadbryg. Józef Galica - Komendant  Mazowiecki oraz Komendanci Miejscy /Powiatowi PSP.

Po wręczeniu nominacji na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim kolejnym punktem uroczystości było wręczenie „Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskeigo st. bryg. w st. spocz. Maciejowi Halocie – jednemu ze współtwórców struktur grup poszukiwawczo-ratowniczych w Polsce.

Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił kapelan krajowy strażaków - bryg. Jan Krynicki.

Na zakończenie uroczystej promocji odbyła się defilada pododdziałów oraz defilada samochodów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

 

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Foto:  Kdt. D. Mądro