W dniach 26-28.08.2015 roku Zespół Taktyki Działań Gaśniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej był organizatorem warsztatów metodycznych „Zasady organizacji działań ratowniczych podczas pożarów lasów”.

 

Zajęcia zostały podzielone na dwie części (teoretyczną i praktyczną). Zgodnie z  zatwierdzonym przez Biuro Szkolenia KG PSP planem nadzoru dydaktycznego na rok 2015 adresatami warsztatów byli wykładowcy Ośrodków Szkolenia Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej z obszaru dydaktycznego SA PSP w Krakowie. Oprócz wykładowców z Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia do udziału w warsztatach zaproszono również przedstawicieli wszystkich szkół pożarniczych. Jako prelegenci części teoretycznej wystąpili wykładowcy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Krakowa, Nadleśnictwa Niepołomice oraz 3 Regionalnej Bazy Logistycznej Kraków, reprezentujący Wojsko Polskie.

Celem warsztatów metodycznych było przygotowanie kadry dydaktycznej realizującej tematykę technologii gaszenia pożarów lasów do wypracowania jednolitego systemu nauczania z danej tematyki.

W drugim dniu na terenie Nadleśnictwa Niepołomice odbyły się ćwiczenia praktyczne.

Zespół Taktyki Działań Gaśniczych przygotował scenariusz ćwiczeń, który dzięki wykorzystaniu kontenera wężowego i budowie magistrali z węża W-110 zakładał dostarczenie wody do miejsca pożaru na odległość około 3 kilometrów. Miejscem koncentracji sił i środków była Jednostka Wojskowa w Kłaju, która zlokalizowana jest na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Niepołomice. W ćwiczeniach oprócz organizatorów, wykładowców szkół pożarniczych i ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP udział wzięli: jeden zastęp Wojskowej Straży Pożarnej Składu Materiałowego Kłaj, jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Kłaja oraz pracownicy Nadleśnictwa Niepołomice wraz z samochodem służącym do gaszenia pożarów w zarodku. Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele kadry kierowniczej Komend Powiatowych z Bochni i Wieliczki w których rejonie działania znajdują się Lasy Państwowe Nadleśnictwa Niepołomice.

Ćwiczenia miały na celu zrealizowanie głównego założenia, czyli dostarczenie wody ze zbiornika przeciwpożarowego na teren działań ratowniczych i ugaszenia pożaru, którego front osiągnął szerokość 50 metrów. Dodatkowym elementem była organizacja łączności z zastosowaniem radioprzemiennika pracującego w ruchomej sieci retransmisyjnej RSR, a także koordynacja wszystkich służb biorących udział w ćwiczeniach. Zajęcia praktyczne zostały uatrakcyjnione poprzez pokaz możliwości pojazdów amfibijnych, które mogłyby w przyszłości zostać wykorzystane do działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej podczas pożarów lasów.

W ostatnim dniu zajęć dokonano podsumowania warsztatów, a zebrane  wnioski zostały przedstawione przez kierownika Zakładu Działań Gaśniczych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego oraz wykładowców bryg. mgr inż. Aleksandra Adamskiego i kpt. mgr inż. Marcina Łapicza.   

DSCN4343

 1

 

2

 

3

 

DSCN4349

 

4

 

DSCN4382

 

DSCN4395

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

DSCN4473

 

12

 

Opracowanie: st. kpt. Rafał Czaja

Foto: mł. kpt. Dawid Wiktor