W dniu 29 maja br. po pięciu dniach zajęć teoretycznych i praktycznych dobiegło końca kolejne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków z Ukrainy. 

W piątek 29 maja br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się wykład, przeprowadzony przez nadbryg. Janusza Skulicha  - Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W dniu 29 maja 2015r. w Bydgoszczy odbyły się centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

W dniach 18-29 maja 2015 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zostały przeprowadzone dwa ”Szkolenia z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących”.

„Współczesny wymiar bezpieczeństwa” będzie tematem kolejnego już wykładu otwartego z cyklu spotkań w ramach tzw. Akademii Bezpieczeństwa Ratownictwa i Ochrony Ludności. Wykład poprowadzi nadbryg. Janusz Skulich, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zapraszamy do udziału.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 15-17 września 2015 r. w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów PSP, Komendę Główną PSP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych".

W dniu 23 maja 2015r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie po raz kolejny pod hasłem „gdzie pracuje moja mama i mój tata”, odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka.

25 maja 2015r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. 

 

W dniu 15 maja br. na terenie placu wewnętrznego Szkoły aspirantów PSP w Krakowie odbyły się   ćwiczenia za zakresu gaszenia pożarów, taktyki działań ratowniczych z wykorzystaniem trenażerów.

W dniu 13 maja 2015 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Generał Brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz z zastępcami nadbrygadierem Markiem Kowalskim i nadbrygadierem Piotrem Kwiatkowskim wręczyli generałowi brygadierowi w stanie spoczynku Feliksowi Deli dyplom i Złoty Medal Honorowy kapituły Józefa Tuliszkowskiego.

 

W dniu 9 maja br. odbył się „Turniej strzelecki służb operacyjnych PSP” zorganizowany przez  Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie.

 

W bazylice pw. św. Floriana w Krakowie odbyły się uroczystości ku czci patrona strażaków i wszystkich zawodów związanych z ogniem (kominiarzy, hutników, garncarzy, piekarzy). ,

W miesiącu kwiecien 2015r. reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyła w dwóch zawodach w sporcie pożarniczym. 

26 kwietnia 2015 r. z lotniska w Warszawie do Nepalu wyleciała polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza Państwowej Straży Pożarnej.